Entreprenørskab og innovation

Entreprenørskab og innovation

Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen.
04.10.19
På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer ikke alene, for de undersøger og udvikler
04.10.19
I en verden med store udfordringer for kloden og dens beboere, er der behov for nye tilgange til at arbejde med sunde, bæredygtige, fundamentalt gode og langsigtede løsninger på komplekse problemer.
15.08.19
Lisbjergskolen har med Det Kreative Speciale skabt en form, hvor eleverne lærer at omsætte deres forståelse af verden til æstetiske formudtryk, hvor eleverne fagligt og kreativt tænker innovativt,
Elevers særlige talent bringes ind i skolen, så talenterne optimeres og skaber værdi for skolen. Et fællesskab på tværs af årgangene dannes via det fælles talent og skaber inspiration.
Munkevængets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for børn tilmeldt SFO og klubber.
Klædt på til fremtidens digitale verden - Nordskolen afdeling Højby. Programmering implementeret i skolens fag fra 1. til 9. klasse i samarbejde med Aalborg universitet. Nordskolen ønsker at give...
Fladså triatlon. Et hyggeligt arrangement for hele familien planlagt af Sundhedslinjen på Fladsåkolen, afd. Mogenstrup. Elever og lærere fra Sundhedslinjen har de sidste 3 år afholdt Fladså triatlon...
Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de...
”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde! Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder,...
Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der gennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling, der byder eleverne på et møde med forskellige arbejdsformer, der vil...
Skøn Skole er et projekt der løber over 6 skoledage, hvor eleverne nytænker og designer et område på Trekronerskolen fx deres klasseværelse eller fællesareal. Forløbet udgør en læringsproces, der...
Innovative elever former fremtiden. Alle elever på Hedehusene Skole arbejder i innovative læringsforløb i to gange seks uger. Det foregår tværfagligt, årgangsvis og i dette skoleår via FIRE-...
Projektopgave med STIL: På Spjald skole arbejder de med en innovativ og digital toning af den obligatoriske projektopgave i 9. kl. Med fokus på den digitale praksisfaglighed nytænker eleverne...
Nr.Vium-Troldhede Skole styrker elevernes kompetencer med tværfaglige fredage. Ugens bedste dag er fredag. Det eneste der står på skoleskemaet er tværfaglighed, og eleverne elsker det. Samarbejde på...
Sct Hans skole har siden 2012 arbejdet med at udvikle og implementere innovation og entreprenørskab (I&E), både som linje i udskolingen, men også som generel undervisningstilgang for hele skolen
”Pædagogisk innovationshus”- en hjælpende hånd til pædagogisk udvikling og implementering i hverdagen. Målet er at kunne skabe pædagogisk innovation, der støtter op om den eksisterende undervisning...
“Me...
Skillscamp - innovationsprojekt på Spjald Skole. I dette forløb ind tænkes det lokale erhvervsliv, innovative og kreative metoder i undervisningen for at understøtte børn og unges udvikling af...
Skolesamarbejdet i Nord – Odense. Læring for fremtiden- et udviklingsprojekt i bæredygtighed over tre år. Globalt udsyn og lokal handling er i fokus, når 9 folkeskoler og en ungdomsskole er gået...
Skolen på Herredsåsen knækker koden - fra digitale forbrugere til digitale skabere. Igennem et læringsforløb på 15 timer (for alle klasser fra 1.-9. årgang), der fokuserer på kodning, programmering...
Omsætning af skolereformen som kreativ udfordring: “Når uddannelse og dannelse går hånd i hånd” - på Flakkebjerg Skole bruger de kreative udfordringer for at forbedre vilkårene på skolen.
Boost - innovativ skole i Helsingør - Hellebækskolen - Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.
Boost - innovativ skole i Helsingør på Espergærde Skole - Formålet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs,...
Boost-innovativ skole - Hornbæk Skole udvikler elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer...
Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og...
Me...
Bæredygtighed, Innovation og Design (BID) - På Eltang Skole og Børnehave har de med bæredygtighed som tema sat viden, kompetencer og færdigheder i spil gennem innovative processer i undervisningen....
Inddragelse af forældre, elever og bysamfund - Efter den nye skolereform blev etableret, har Dalmose Skole forsøgt at agere nytænkende ved at initiere et projekt som arbejder med forældre/elev/...
Innovationscamp Trivsel - Hannæs-Østerilds skole sætter fokus på elevernes trivsel og får dem til at arbejde innovativt med trivselsfremmende tiltag, som eleverne føler fuldt ejerskab over.
Restaurant-projekt - På Skovshoved Skole får eleverne indblik i hele processen omkring en virksomhed - både hvordan man starter en virksomhed op fra bunden, hvordan man styrer økonomien, og hvordan...
FabLab - Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen danner grundlag for udvikling og udbredelse af arbejdet med digitale design- og fabrikationsprocesser samt elevernes engineering- og...