Gram Skole 2018 (Haderslev)

  • skoleelever

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der gennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling, der byder eleverne på et møde med forskellige arbejdsformer, der vil gavne dem senere i livet. Både skoleleder, forældre, lærere og børn er glade og trygge ved den nye innovative holddeling, som på Gram Skole er blevet en stor succes.

I 2015 begyndte Gram Skole arbejdet med Gramblomsten. Det begyndte med to lærere, som havde et stort ønske om at samarbejde i undervisningen på årgangen. Gramblomsten er en metode til at strukturere undervisningen, så samarbejde på tværs af årgangen øges. Fordelene er mange, børnene får en større faglig og social relations flade - ligeledes lærer de at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egne læringsprocesser.

 

Der er en god afveksling og en tydelig struktur og med de forskellige rum og den fysiske bevægelse mellem rummene giver det ens barn mulighed for at afstemme sindet inden man går til næste undervisningsdel. Gramblomsten gør børnene klar til at navigere i mellem forskellige arbejdsformer - en erfaring de vil kunne bruge i deres arbejdsliv,

siger en forælder om Gramblomsten.

Diversitet i undervisningen
Tilrettelæggelsen og struktureringen indbyder til diversitet i undervisningen. Lærerne arbejder både teoretisk og i praksis i et professionelt læringsfællesskab.

Den største styrke er, at man kan spille hinanden allerbedst ud, ved at man fordeler de faglige kompetencer, så vores spidskompetencer kommer i spil. Børn får også mulighed for at lære gennem den interaktion, der er, når to voksne er på, samt mulighed for at få eksempelvis matematiske forklaringer på forskelligt vis,

siger en lærer om Gramblomsten og fortsætter:

I teamet er det en fantastisk berigelse, hvis man bringer forskellige “situationer” i hinandens undervisning til refleksion, hvorefter hele teamet kan lære af det.

Ligeledes giver strukturen mulighed for, at eleverne altid møder den bedste udgave af lærerne, da arbejdsmetoden giver mulighed for, at lærerne komplementerer hinanden.

Tre dynamiske hold
I praksis deler man årgangen på tre dynamiske hold. Det kan være ud fra differentiering, dreng - pige, interesse og læringsstile deslige. Det første hold får undervisning, det næste hold arbejder med en lærer som vejleder, og det sidste hold arbejder selvstændigt i zonen for nærmeste læring. Efter en tid (20 min) roterer holdene, så alle kommer igennem de forskellige stationer. Dog er det så fleksibelt, at hvis en elev gerne vil have eller har behov undervisningen flere gange, så er der mulighed for det. Det betyder at vi på skolen har tre lokaler til hver årgang med hver sin funktionalitet.

  1. Auditorium: her undervises der, og hele holdet kan samles her.
  2. Reflektorium: her arbejdes der med en lærer som vejleder, og dette rum er indrettet meget gruppeorienteret.
  3. Fokusorium: her arbejder børnene så at sige i deres eget fokus.

Siden begyndelsen i 2015 har flere klasser sluttet sig til arbejdsmetoden, og både, elever, lærere og forældre er glade for den innovative arbejdsfacon.

Jeg synes at man kan være mere sammen med andre end dem man plejer at samarbejde med,

siger en af børnene om Gramblomsten.

Jeg er blevet bedre til at samarbejde

siger et andet barn.

Jeg synes, at det bliver ved med at være sjovt

fortæller et tredje barn om Gramblomsten.

Nu oplever jeg at mine andre børn også er begyndt at arbejde med Gramblomsten i deres klasser, og især den store fremhæver og er glade for de nye muligheder, der er i samarbejde og strukturering i timerne,

siger en forælder om erfaringen med Gramblomsten.

En enkelt klasse har udviklet videre på ideen til at lave en årgang, hvor verdensmålene er omdrejningspunktet i Gramblomsten.

Det er en meget modellerbar undervisningstilgang - og potentialet i det er, at teamet får mulighed for at arbejde mere målrettet med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling,

siger skoleleder, Majbrit Schmidt.

Det er få greb, der skal til for at implementere Gramblomsten på en skole.
Timerne på årgangen skal lægges parallel - gerne i moduler. Der skal sættes cirka én fælles forberedelsestime af i teamet om ugen. Der skal laves fælles årsplan. Man skal bruge tre områder-  det kunne også være to klasser og et gangareal. Sidst, men ikke mindst, skal man bruge tid på at implementere modellen i samarbejde med eleverne.

Det allerbedste ved Gramblomsten er, at det tager sit udspring i en praksis og erfaring udviklet lærere i samarbejde med en elevgruppe,

siger skoleleder, Majbrit Schmidt.

Holddeling på en helt ny og dynamisk måde
Gramblomsten skal vælges som vinder af årets DM i skoleudvikling, fordi det er et nytænkende, innovativt projekt, der arbejder med holddeling på en helt ny og dynamisk måde, hvor elevernes møde med forskellige arbejdsformer er også en læring i sig selv. Holddelingen giver mulighed for samarbejde lærerne i mellem, og konceptet kan implementeres på mange årgange og skoler i Danmark.

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.