Sanderumskolen 2017 (Odense)

Sanderumskolen 2017 (Odense)

“Me & More” på Sanderumskolen i Odense er identitet, kommunikation og innovation på en helt ny måde. Idéen er at skabe et fællesskab, som udvikler den enkelte elevs kompetencer – personligt og relationelt, og effekten er ikke til at tage fejl af! Den enkelte elev, klassen og i sidste ende skolen kan profitere af forløbet, hvor succeskriterierne er: øget tolerance, bedre gruppedynamik, større mod, større selvværdsfølelse og dermed bedre læring og kreativitet.

“Me & More” er en helt ny måde at tænke trivsel, kommunikation og innovation ind i en klasse- og skolekultur.

Det er et undervisningsforløb, der består af 6 modulers visuelt baseret teori kombineret med tilhørende undervisningshæfter udarbejdet af skoleleder Marianne Ubbe og lærer i ungemiljøet, Marianne Boye. Forløbet sammentænker innovation, fællesskab og samarbejde og giver afslutningsvis eleverne mulighed for at afprøve teori og læring på en praksisnær problemstilling, som er rammesat af et innovationsdøgn. Her skal de 6 modulers undervisning omsættes til samarbejde, kreativitet og innovation, og der afsluttes med en præsentation foran inviterede gæster fra erhvervslivet.

De værktøjer og den meget intense oplevelse, eleverne får gennem hele forløbet og ikke mindst i innovationsdøgnet, baner vejen, så innovationsdagsordenen kan komme til sin ret som et tema i alle fag således, som skolereformen foreskriver.

Samtidig opnår klassen en samskabende kultur, hvor udvikling baseret på fællesskabet er i højsædet, og dermed fremmes også trivslen. Denne samskabende kultur tager klassen og det enkelte individ med sig videre i både resten af grundskoleforløbet og i voksenlivet.

Udviklingsforløbet betydning for elevernes læring, trivsel og dannelse.
“Me & More” styrker klassens fællesskab, fordi eleverne får et fælles sprog, som giver dem mulighed for at italesætte de synlige og usynlige processer, som determinerer læringsmiljøet og påvirker den enkeltes trivsel og læring. Eleverne får ord for de komplekse processer, som fylder klasserummet specielt i forhold til attributioner og konformitet. De lærer at italesætte følelser og holdninger.

Eleverne giver udtryk for, at de er blevet bedre og hurtigere til at løse konflikter, at de har en større forståelse for og udviser en mere rummelig anerkendelse af hinandens forskelligheder. Forskellighed ses som en styrke.

Når eleverne i evaluering taler om “Me & More”, fortæller de ligeledes om, hvad projektet har betydet for dem – ikke så meget om, hvad de helt konkret har lavet. Det er tydeligt, at de har oplevet en selvindsigt, og at forløbet ”sidder i dem” som en blivende erfaring. Det skyldes blandt andet, at “Me & More” ikke er en klassisk temauge (bestemt antal dage), men at forløbet “æltes ind” over tid og ender ud i et blivende sprog og en blivende kultur for den enkelte og for klassen.

Implementerbart
Projektets store fordel er, at alle typer klasser – den velfungerende til den udfordrede – kan profitere af forløbet, dvs. at forløbet er implementerbart på alle skoler.

Materialet kan bruges fra 6. klasse. Det er i starten af teenageårene, at mange tanker omkring identitet starter, og det er i forhold til klasserumskulturen, kreativiteten og læringen i de sidste år af grundskoletiden et vigtigt tidspunkt at give dem redskaber i hånden, som de kan bære med ind i både ungdoms- og voksenår.

“Me & More” er blevet afprøvet på over 100 elever på 7. årg. over de sidste 2 år. Det er hensigten, at det fremadrettet skal være en tradition, at eleverne i 7. kl. på Sanderumskolen arbejder med ”Me & More”. Inden for klassens rammer og kultur skal eleverne bruge deres energi på at gøre hinanden bedre. Alle Sanderumskolens elever skal udvikle sig i en hverdag, hvor den enkelte ikke skal være nervøs for omgivelsernes vurderende og nedgørende stemmer - fordi de faktisk ikke eksisterer i en ”Me & More”-kultur.

Sætter ind før mobning bliver virkeligt
Mange har fokus på mobning og anti-mobbe-kampagner. “Me & More” er forebyggende og proaktivt. Forløbet udvikler simpelthen en skole- og klassekultur, hvor ansvaret for fællesskabet løftes til et niveau, hvor forskellighed ses som en styrke, og dermed dæmmes der op for potentiel mobning.

Fokus i klassen og på skolen kan i stedet rettes mod læring, dannelse, livsduelighed og mental sundhed, der på bedste vis vil generere den innovation og dynamik, som til alle tider er så vigtig. Samtidig er forløbet nemt at implementere på andre skoler, og det opfylder skolereformens hensigt omkring ‘den åbne skole’.

 

Skolens hjemmeside; http://sanderumskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.