Spjald Skole 2017 (Ringkøbing)

  • præmier

Spjald Skole 2017 (Ringkøbing)

Skillscamp - innovationsprojekt på Spjald Skole. I dette forløb ind tænkes det lokale erhvervsliv, innovative og kreative metoder i undervisningen for at understøtte børn og unges udvikling af entreprenante kompetencer. Skolereformen (2014) satte it, åben skole, innovation og entreprenørskab på skoleskemaet, men som ”timeløse” fag. Spjald Skole har derfor udviklet dette tværfaglige projekt til sjette årgang.

Spjald Skole har udviklet og afprøvet et innovationsforløb med 6. klasse i skoleåret 2016-2017. Det er blevet til en drejebog, som kollegaerne på skolen eller andre skoler kan kopiere og anvende i undervisningen. Ringkøbing-Skjern kommune har efterfølgende valgt at udbrede konceptet til flere andre skoler i kommunen.

Elever lærer at arbejde innovativt med problemstillinger fra en virksomhed
Spjald Skole har skabt et godt samarbejde med en række virksomheder og ungdomsuddannelser; Billig arbejdstøj, Spjald Tømre og snedker og Skjern Tekniske Skole (STS). Ud fra egne problemstillinger stiller firmaerne og STS udfordringer til eleverne, som de gerne vil have dem til at komme med løsningsforslag til. Under forløbet må de vælge en udfordring, som de skal udvikle idé og model/prototype på; De har lærere, Makerspace, fagfolk fra virksomheden, computere, robotter samt alle relevante materialer stillet til rådighed. Eleverne lærer at arbejde innovativt med en problemstilling fra en virksomhed og sætte kreativiteten i højsædet under vores 3 ugers SKILLS-forløb i 6. klasse.

Den innovative tankegang forplanter sig i hverdagen
Tilrettelæggelsen af forløbet kræver både tid og indblik i de innovative processer. Med dette forløb, understøtter Spjald Skole de lærere, som ikke har prøvet denne arbejdsform før, og på denne måde medvirker til, at den innovative tankegang forplanter sig i hverdagen. Lærernes rolle i projektet bliver at stå på sidelinjen og være en understøttende facilitator, og dette kan for nogen være en ny rolle.

  • Eleverne lærer at arbejde innovativt med en problemstilling fra en virksomhed
  • Eleverne imponerer med deres evne til at se og give sig i kast med en opgave ”fra det virkelige liv”
  • Mange præsterer at samarbejde med et hidtil uset engagement og skabe fantastiske resultater.

En dreng fra 6. klasse sagde efter forløbet:

hvor er det godt at arbejde med et projekt, som ikke bare skal smides ud, når vi er færdige”.

De unge oplever, at deres arbejde skaber værdi, fordi deres produkt faktisk vil kunne hjælpe den virksomhed, der har stillet udfordringen.

Ideer og produkter kan anvendes i den virkelige verden
Spjald Skole imødekommer Undervisningsministeriets målsætning om at give eleverne kompetence til innovation og entreprenørskab ved at have udviklet et forløb, som alle 6. klasser skal igennem. Forud for forløbet har eleverne styrket deres kompetencer til idéudvikling, håndværk&design, programmering og IT. Skolereformen (2014) satte it, åben skole, innovation og entreprenørskab på skoleskemaet, men som ”timeløse” fag. Dette har været og er stadig en udfordring for mange skoler. Vi har derfor udviklet dette projekt, som implementerer ovenstående i et samlet forløb. Med dette forløb skabes der en merværdi for eleverne, fordi de gennem projektet oplever at deres ideer og produkter kan anvendes i den virkelige verden.

Samarbejdet med Skjern Tekniske Skole har været med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne, ikke mindst på finaledagen, som blev afholdt der. Her var alle forældre inviteret med til kåringen af det bedste produkt inden for alle kategorier.

Innovative og kreative metoder i undervisningen er vigtige for at understøtte børn og unges udvikling af entreprenante kompetencer. Med STS og lokale virksomheder som samarbejdspartnere sættes der fokus på Uddannelse og job og den åbne skole i folkeskolen.

 

Skolens hjemmeside; http://spjald-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.