Hannæs-Østerild skole (Thisted)

Hannæs-Østerild skole (Thisted)

Innovationscamp Trivsel - Hannæs-Østerilds skole sætter fokus på elevernes trivsel og får dem til at arbejde innovativt med trivselsfremmende tiltag, som eleverne føler fuldt ejerskab over.

På Hannæs-Østerild skole udvikler de elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer, dvs. elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle samt evne til at organisere, kommunikere og samarbejde. Skolen har fokus på nye undervisningsformer (innovative), og samtidig med, er det vigtigt, at der med et "nyt" mellemtrin på skolen, er basis for gode og trygge relationer fra start (trivsel).

Trivselsfremmende projekter
Trivsel bliver italesat på Hannæs-Østerild skole og eleverne er selv kommet frem til flere trivselsfremmende projekter, som skal føres ud i livet; et arbejds/hyggerum på skolen, en emneuge, en overnatning, en ny skolebod, levende dyr, som eleverne på mellemtrinnet er fælles om at passe, hjælp til ordblinde (elever hjælper elever), gode budskaber på væggene, som skal minde eleverne om, hvordan man er sammen på en positiv måde.

Fejl er kærkomne
I forløbet er det desuden blevet italesat om og om igen, at fejl er kærkomne, når man skal arbejde innovativt. Det er ofte i slipstrømmen af en fejl at udvikling sker. Dette har gjort, at eleverne på Hannæs-Østerild skole ikke ærgrer sig eller bliver flove, når de laver fejl, men tværtimod siger, "YES" (fordi, så er der mulighed for udvikling).

Mod og tro på egen mestring
Eleverne skal have mod og tro på egen mestring for at  turde kaste sig ud i et "ikke-vidensfelt". Forløbet har bevirket, at eleverne har taget denne holdning med i andre sammenhænge i skolen, hvilket også har givet tryggere relationer eleverne i mellem. Dette er ikke noget vi har kunne måle kvantitativt, men kvalitativt. Eleverne har i evaluering fortalt, at det ligefrem er en "lettelse", at fejl ikke bare er "lovlige", men nu faktisk ligefrem kærkomne i forskellige læringssammenhænge.

Stort ejerskab over trivselsprojekterne
Hannæs-Østerild skoles elever føler et stort ejerskab over trivselsprojekterne, i det de helt selv har udviklet dem. Det gør, at de har en "fælles plan" (som lærerne ikke har fundet på) om at få trivslen på skolen til at lykkes. Samtidigt blomstrer fagligt svage elever i denne proces.

Innovative undervisningsformer
Lærerne er coaches, som fremmer den innovative tænkning, giver plads til den skøre og skæve tænkning, men som ikke giver løsninger. 
- Det er elevernes helt egne projekter, som er på dagsorden. Lærerne har IKKE blandet sig, men sørget for at stille de "gode" spørgsmål som skaber refleksion og anledning til at bryde med vanetænkning, men også de genererende spørgsmål, som kunne få eleverne skridtet videre, når de var kørt fast i en problematik. Læreren kan med andre ord betragtes som gartneren, der plejer blomsterne og sørger for, at de har optimale muligheder for udvikling.

Præsentation for skolens ledelse
Eleverne har alle lavet en præsentation af deres ideer for skolens ledelse. Præsentationen skulle indeholde et produkt og et mundtligt oplæg, men her var det igen op til eleverne at være kreative. Eksempelvis har en af innovationsgrupperne kontaktet en lokal kunstner, som har været på skolen og givet dem input til, hvordan de kan føre deres projekt ud i livet. (Der er vedhæftet en lille video fra en af gruppernes præsentationer).

Vejledning til andre
Selve undervisningsformen kan implementeres i alle fag på alle klassetrin. Selve undervisningsforløbet er blevet en del af skolens hverdag, fordi elevernes projekter løbende føres ud i livet. 
Undervisningsformen er primært inspireret af KIE-modellen og KIE-modellens innovationskuffert er ligeledes anvendt en del. 

Se video om projektet 

 

Skolens hjemmeside; http://hannaesskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.