Specialundervisning

Specialundervisning

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan. Specialundervisning er undervisning i specialskoler og specialklasser samt undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer.
04.10.19
Projektet "Dygtige elever" handler om at gøre alle elever så dygtige som muligt. Det handler om at udfordre og inkludere alle elever og motivere og give styrket læringslyst
05.10.18
"Når bogstaverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdagen og fremmer læringen for elever med dysleksi
skolerum
04.10.18
”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde! Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder,
Styrket elevdemokrati på Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for fire år siden var det kun elever fra 6. klasse og opefter,...
Hvordan sikrer man et reelt konstruktivt samarbejde mellem en skolebestyrelse og et elevråd i en specialpædagogisk kontekst? Storåskolens svar er Videohilsner.
Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stigende fokus på at elever med særlige behov skal inkluderes i det almene undervisningsmiljø, forsøger Kobberbakkeskolen at vende...
Ordblinde som IT-superbrugere. IT-superbrugerne er alle ordblinde elever, der skal hjælpe andre ordblinde og børn med læse-stave-udfordringer. Ordblinde IT-superbrugere oplæres i nogle af de...
Har du hjernen med i skole i dag ? På Geelsgårdskolen arbejder de med elever inden for det højt specialiserede område. Skolen har valgt at se alle elever som elever med hjerneskader, og har derfor...
På Dybbøl-Skolen har de gennem de seneste to år udviklet deres kompetencecenter, der arbejder med inklusion af alle skolens elever. De har ændret skolens støttefunktioner fra støtte på enkeltelever i...
Ordblinde elever - hvad stiller vi op med dem? Skolerne er med UVMs ordblindetest blevet dygtige til at diagnosticere ordblindhed. Nu er det afgørende, at denne diagnose bliver en hjælp og ikke et...
Fodbold AK-ademi på Skørping Skole - AK-klassens fodboldskole for børn med særlige behov. AK-ademiet er en fodboldskole for børn med særlige behov, der, grundet deres sociale udfordringer, kan have...
Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring....
Med skoleskak på skemaet tilbyder Verninge Skole et læringsrum, eleverne glædeligt træder ind i. Her er en fast struktur med regler, der skal overholdes og sociale hensyn, der skal tages – ligesom i...
Ordblindepatruljen – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole. Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer...
Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem planlægning, udførsel og evaluering i det...
I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således...