Understøttende undervisning

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er at skabe en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning. Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner.
04.10.19
I projektet, der løber over et helt skoleår, er skolens to 8.-klasser slået sammen, og i tre meget forskellige forløb deles klasserne i tre hold efter tre meget forskellige kriterier ud fra
27.09.19
Elever lærer matematik og faget uddannelse og job i virkelighedsnære miljøer. Virksomhederne og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen i et unikt samarbejde, der via autentiske læringsmiljøer viser,
historieforlø
27.09.18
Verdenshistorie i et lokalhistorisk perspektiv – samarbejde med folkeskolerne og Ungdomsskolen: I Dragør arbejder de med den åbne skole, på en måde, hvor de lokale kulturinstitutioner inddrages i et
Symfoniorkester: Flakkebjerg Skole har brugt dele af den understøttende undervisning til at oprette et symfoniorkester med alle elever på skolen. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab...
KaMiBe (Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse): Alle skolens klasser arbejder to-tre gange om ugen med KaMiBe, der er skemalagt i den understøttende undervisning. Kombinationen af de tre områder...
Trivsel gennem bevægelse: Østerhåbskolen har igangsat et nyt udviklingsforløb for elever på mellemtrinnet. Eleverne skal deltage i et træningsprogram, der består af en halv times træning tre gange om...
”Du skal da gå til noget”, på Humlebæk Skole. Én time (60 min) hver fredag skal eleverne fra 6.-9. årgang tilmelde sig en aktivitet indenfor bevægelse eller kreativitet. Tiden er hentet fra den...
Hver onsdag har alle klasser på Ødis skole fagdage, som er enten emne- eller fag-specifikke. Formål med fagdage er at have tid til fordybelse med et emne/tema en hel dag. For eleverne giver fagdage...
Et inklusionstiltag i gruppeform. Fokus er på elever, der i perioder har ’ondt i livet’, grundet fx skilsmisse, omsorgssvigt, sorg, misbrug mm., samt elever med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD...
Bevægelse, læring og trivsel – Puls på Langhøjskolen. Flere børn skal bevæge sig mere. Man lærer mere, når bevægelse kobles på. Bevægelse højner fysisk og psykisk velvære. Puls understøtter faglig...
"Fordybelsesfredag" i indskolingen på Christinelystskolen
JEU, Job, event og uddannelse er et fag i udskolingen, der gør eleverne klar til et videre livsforløb. Der er fokus på de faglige-sociale-og personlige styrker. Undervisningen er meget...
Læringsvenner. Her mødes frivillige med en elev fra skolen og øver specifikke opgaver.
Fordybelsesdage i overbygningen. Onsdag er fordybelsesdag på 8. og 9. årgang på Ølgod Skole. Fordybelsesdage, som giver plads til faglig fordybelse og aktiviteter i forhold til trivsel, fællesskab og...
Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring....
Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik...
Skolen har sat fokus på træning af den udtryksfulde læsning (prosodi) for at give eleverne både større læselyst og bedre læseforståelse
Afprøvning af Hardy som skolehund. På Tinglev skole bruger de en pensioneret hjælpehund, for at afprøve, hvilke positive effekter det har for skolen.
Med en åben tilgang til aktørerne i og omkring skolen og ved konsekvent at forsøge at undgå kasse- og søjletænkning, løfter Skørping Skole gennem en række konkrete udviklingsforløb både elever og det...
Fordybelsesfredage - Formålet med fordybelsesdagene er at give elever på mellemtrinnet og i overbygningen mulighed for at arbejde mere projektorienteret, inddrage det omgivende samfund, fordybe sig i...
Samarbejde med frivillige fra Ældresagen - Grauballe skole aktiverer Ældresagen i et skolesamarbejde. På den måde kan udvalgte elever udvikle sig i en lille og tryg ramme, som både kan være et...
Luksusdage (Læring Udenfor Kongeskær, Som Udvikler Sammenholdet) - På Kongeskærskolen bliver en fast ugedag brugt til såkaldte luksusdage for klasserne. Luksusdagen er en veltilrettelagt dag med...
Struktureret skoledag med fordybelse, forenkling og variation - i bevægelse! - På Balleskolen får børnene ikke lektier for! Balleskolen er en lektieintegreret skole. Det betyder, at det systematiske...
Flexdag - På Sorø Borgerskole er flexdagen tænkt som en del af implementeringen af Folkeskolereformen. Strukturen skaber mulighed for nytænkning indenfor: varierede undervisningsformer,...
Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem planlægning, udførsel og evaluering i det...
CoTeaching - Østbirk skole styrker et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb samtidig med et mangfoldigt læringsfællesskab. Skolen bryder forestillingen om én lærer til én klasse og har ansat en...
Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-...
Fagdage - fag på nye måder. Gesten Børnecenter skaber nye og anderledes skoledage, hvor kreativitet, bevægelse og sammenhæng i fagene er i højsæde.
Fagdage - Molsskolen har udviklet en ny og mere sammenhængende måde at tænke den understøttende undervisning, bevægelse og fag sammen på
Fra mester til master - På Carl Nielsen skole skal det være sejt at være dygtig, klog, flittig og blive "til noget". Formålet er at udfordre og understøtte den del eleverne, som er tæt på eller...
K-FAG: På Solvangskolen har de indført K-FAG i børnemiljøet 0-5. klasse. K-FAG er kompentencefag i UU-tiden eksempelvis Skoleskak, musik i bevægelse, børneyoga, mindfulness, IT-værkstedet, lær at...