Find inspiration til skoleudviklingen

Find inspiration til skoleudviklingen

Søndervangskolen 2019 (Aarhus)

Brede Børnefællesskaber (BB) er Søndervangskolens bud på øget inklusion, hvor afsættet er, at klassen udgør det stærke fællesskab, der giver plads til børnenes diversitet og mangfoldighed. BB er et aktivt valg, en særlig måde at tænke på og handle efter i hverdagen med afsæt i en positiv, anerkendende og resursebase...

Hanssted Skole 2019 (København)

I projektet, der løber over et helt skoleår, er skolens to 8.-klasser slået sammen, og i tre meget forskellige forløb deles klasserne i tre hold efter tre meget forskellige kriterier ud fra organiseringsformer og læringsstile. Eleverne vælger sig ind på de ønskede hold, og dette har affødt langt større motivation.

Nymarkskolen 2019 (Svendborg)

Igennem et to årigt projekt har vi samarbejdet med skolens miljøråd, LOMA og Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier. Vi har etableret et biotop med tilhørende krydderi-og frugthave og bi-hotel som læringsrum, samtidig at der er skabt plads til elever til at studere og samtale i et inspirerende miljø.

Maglegårdsskolen 2019 (Gentofte)

I en verden med store udfordringer for kloden og dens beboere, er der behov for nye tilgange til at arbejde med sunde, bæredygtige, fundamentalt gode og langsigtede løsninger på komplekse problemer. Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.

Boesagerskolen 2019 (Egedal)

Torsdag er lig med fagdag på Boesagerskolen. Alle fag er velkomne og kun fantasien sætter grænser for undervisningens indhold og organisering. Skolen er blevet mere åben og kreativiteten blomstrer. Årgangsteams og lærere beslutter selv hvilke fag, der skal indgå, og det skaber engagement.

Bohrskolen 2019 (Esbjerg)

På Bohrskolen er skoledagen meget mere end traditionel undervisning. Her er fællesskabet og rummeligheden nemlig i centrum, når eleverne på tværs af klasser og skel leger i Cirkus Bohr. Cirkus udfordrer grænser og bygger bro, og det skaber glæde, bevægelse og virkelyst for børn og unge på skolen.

Brahesminde Skole, Øhavskolen, Nordagerskolen, Brobyskolerne, Tingagerskolen, 2019 (Faaborg Midtfyn)

Elever lærer matematik og faget uddannelse og job i virkelighedsnære miljøer. Virksomhederne og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen i et unikt samarbejde, der via autentiske læringsmiljøer viser, hvordan matematik lærers i og omkring situationer, hvor den bruges i den virkelige verden.

Lisbjergskolen 2019 (Aarhus)

Lisbjergskolen har med Det Kreative Speciale skabt en form, hvor eleverne lærer at omsætte deres forståelse af verden til æstetiske formudtryk, hvor eleverne fagligt og kreativt tænker innovativt, lærer at tage ansvar og at eksperimentere og mestre forskellige udtryk. Projektet har derudover fokus på formidling og n...
bevægelse

Bevægelse

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.

inklusion

Inklusion

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel.

skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen.

trivsel mobning

Trivsel og mobning

Det sociale liv på skolen og ikke mindst i klassen er vigtigt. Den enkelte elev skal trives for at få så meget ud af undervisningen som muligt.

kunst kunstarterne

Kunstarterne

Udviklingsforløb, som på forskellig vis integrerer kunstarterne arkitektur, kunsthåndværk, design, billedkunst, litteratur, musik og/eller scenekunst.

 

understøttende undervisning

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er at skabe en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning.

Kulturforståelse

Kulturforståelse

Eleverne skal her udvikle deres evne til at agere og kommunikere såvel inden for som på tværs af kulturer.

elevinddragelse

Elevinddragelse

Folkeskolens elever bør tilbydes en række udvalgte muligheder, hvor de kan have indflydelse på deres hverdag og den formelle undervisn

specialundervisning

Specialundervisning

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan. Specialundervisning er under

integration

Integration

I samarbejde med forældre og elever skal folkeskolen skabe forudsætninger for, at tosprogede børn tager aktivt del i skolen og i det danske samfund. Det sker bl.a.

fysiske rammer

Fysiske rammer

Projekter som forholder sig til, hvilke værdier de fysiske  rammer afspejler, hvordan man bruger rummenes fleksibilitet som ressource  og hvordan man arbejder med børns oplevelse af forskellige fys

pædagogisk grundsyn

Pædagogisk grundsyn

Kategorien pædagogiske grundsyn betegner her en eksperimenterende med værdier og overbevisning i forbindelse med læring og undervisning. Eksempelvis (eksempler på vej).

overgange brobygning

Overgange og brobygning

Overgange fra daginstitution til skole eller fra skole til fritidsklubben. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.
science

Science

Dækker over de naturvidenskabelige fag og muligheden for at udvikle og integrere disse på nye måder. 

sundhed

Sundhed

Fokus på den psykiske og/eller fysiske sundhed. Eleverne tilbringer mange timer i skolen hver dag.

Læs mere om DM i Skoleudvikling

Læs mere om DM i Skoleudvikling

Om os

DM i skoleudvikling er en projektorganisation under Skole og Forældre. Skole og Forældre er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre har bl.a. som formål at forbedre samarbejdet mellem skole og hjem. DM i skoleudvikling er bare et af de mange projekter, som ledes...

Kriterier

Læs mere om konkurrencebetingelserne her. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.

Følg os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier