It- og digitale læringsmidler

It- og digitale læringsmidler

Det optimale digitale læremiddel er overordnet et læremiddel, som gør en forskel i forhold til elevernes læring. Samtidig bør det også være et læremiddel, som hjælper læreren med at skabe en mere effektiv undervisning. Digitale læremidler kan bidrage til undervisningsdifferentiering, og de kan øge elevernes motivation. Samtidig kan brugen af digitale læremidler frigøre tid til andre aktiviteter.
04.10.19
På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer ikke alene, for de undersøger og udvikler
04.10.19
SKÆRMREGLER: På Stjærskolen har elever, lærere og forældre udarbejdet et sæt skærmregler med henblik på at øge elevernes digitale dannelse og modvirke forstyrrelser fra digitale devices i
05.10.18
"Når bogstaverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdagen og fremmer læringen for elever med dysleksi
Klædt på til fremtidens digitale verden - Nordskolen afdeling Højby. Programmering implementeret i skolens fag fra 1. til 9. klasse i samarbejde med Aalborg universitet. Nordskolen ønsker at give...
Projektopgave med STIL: På Spjald skole arbejder de med en innovativ og digital toning af den obligatoriske projektopgave i 9. kl. Med fokus på den digitale praksisfaglighed nytænker eleverne...
Innovationsdidaktik på Bavnehøjskolen i Hadsten. På Bavnehøjskolen i Hadsten arbejder de med at udvikle en innovativ, problemorienteret og praksisnær didaktik. Gennem arbejde med LEGO, robotter, STEM...
Hvordan sikrer man et reelt konstruktivt samarbejde mellem en skolebestyrelse og et elevråd i en specialpædagogisk kontekst? Storåskolens svar er Videohilsner.
Ordblinde som IT-superbrugere. IT-superbrugerne er alle ordblinde elever, der skal hjælpe andre ordblinde og børn med læse-stave-udfordringer. Ordblinde IT-superbrugere oplæres i nogle af de...
Mine valg – min skole. Valgfag i indskolingen på Søndervangsskolen i Hammel. Her har de nemlig valgt at indføre valgfag i indskolingen (1. -2. årgang) i to sammenhængende lektioner pr. uge. Der er...
Ordblinde elever - hvad stiller vi op med dem? Skolerne er med UVMs ordblindetest blevet dygtige til at diagnosticere ordblindhed. Nu er det afgørende, at denne diagnose bliver en hjælp og ikke et...
#ProgrammeringNaturligvis - Bislev skole er i gang med at lave afprøvede undervisningsforløb i de naturfaglige fag på mellemtrinnet, hvor programmering inddrages i den daglige undervisning som et...
Kodning, leg og læring i samskabelse på Skødstrup Skole. Kommunen, skolen og skolebestyrelsen har fokus på samskabelse mellem forældre, skole og eksterne. I den forbindelse laves der prøvehandlinger...
Ordblindepatruljen – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole. Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer...
Skolen på Herredsåsen knækker koden - fra digitale forbrugere til digitale skabere. Igennem et læringsforløb på 15 timer (for alle klasser fra 1.-9. årgang), der fokuserer på kodning, programmering...
Programmering set med elevøjne - På Stubbæk Skole har de uddannet deres egne elever til at hjælpe andre skoleelever med programmering. Skolen tilbyder en række kommuneskoler mulighed for at komme i...
Ny app sætter Herstedøster skole i bevægelse - LOLapp er Danmarks og måske verdens første app, som kombinerer fysisk leg og bevægelse med de faglige mål. Appen er spækket med funktioner, der gør...
Kulturhistorisk ”skattejagt” via Mapop! Christiansfeld Skole samarbejder med Christiansfeld Centeret, Lokalhistorisk Arkiv og Brødremenigheden i Christiansfeld. Eleverne på 8. årgang har med den...
På Buskelundskolen har alle elever en E-portfolio. Portfolien er udviklet i samarbejde med dagsinstitutionen, dagplejere og vuggestue, der ligeledes bruger den.
Boost - innovativ skole i Helsingør - Hellebækskolen - Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.
Boost - innovativ skole i Helsingør på Espergærde Skole - Formålet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs,...
Boost-innovativ skole - Hornbæk Skole udvikler elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer...
Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og...
MeWe Space - Et digitalt læringsrum, der motiverer og engagerer til læring, dannelse og oplevelser på nye måder.
Mediepatruljer - Kulsbjerg Skole har udviklet mediepatruljer, hvor store og små elever fra forskellige klassetrin er uddannet som eksperter, der kan bistå andre elever og lærere på skolen med at...
FabLab - Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen danner grundlag for udvikling og udbredelse af arbejdet med digitale design- og fabrikationsprocesser samt elevernes engineering- og...