Tingstrup Skole (Thisted)

Tingstrup Skole (Thisted)

Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og formålet er at eleverne får indblik i, at kodningens nye sprog kan benyttes i den virkelighed, der venter på den anden side af folkeskolen.

Samfundet kalder på nye kompetencer 
Samfundet kalder på nye kompetencer. Mange produktionsvirksomheder flytter til udlandet, og vi bliver derfor mere og mere bevidste om, vi skal leve af de gode idéer. 80 procent af vores skolebørn ender i dag i jobs, der endnu ikke er opfundet (Kjaer Global, 2016). Tingstrup Skole har derfor stillet sig selv spørgsmålet, hvordan de klæder deres elever på til at kunne mestre jobs, der ikke eksisterer i dag? Skolen er bevidst om, at eleverne allerede i folkeskolen er nødt til at lære, at lære sig selv at lære. I dag, hvor alle informationer er at finde blot ved et klik på mobilen i lommen, mener skolen, at eleverne derfor har brug for evnen til at være kritiske forbrugere og kunne remixe de mange informationer og have kompetencer til at tilpasse informationerne til den givne kontekst. Samtidig er Tingstrup Skole fokuserede på, at folkeskolen skal arbejde med den åbne skole og understøttende undervisning. 

Innovations- og programmeringshold 
I dette udviklingsforløb har Tingstrup Skole fokus på, at eleverne tilegner sig kompetencer indenfor: Kritisk tænkning og problemløsning, kreativitet og innovation, kommunikation, kollaboration, kodning. Tingstrup Skole har derfor valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for elever i 7., 8. og 9. klasse. Her fokuserer de i første omgang på at nytænke måden at have undervisning på. Gennem Kommunens Erhvervsråd har skolen stiftet bekendtskab med en selvstændig programmør og webudvikler, der i en periode underviser eleverne på holdet. Programmørens viden bliver i tæt samarbejde med skolens lærerer til didaktiske læringsforløb.

Viden i praksis

Formålet er, at eleverne med det samme kan se, at kodningens nye sprog kan benyttes i den virkelighed, der venter på den anden side af folkeskolen. Eleverne lærer bl.a. at bygge en hjemmeside op helt fra bunden. Derefter skal eleverne designe hjemmesiden til et produkt eller en opfindelse, de gruppevis har fundet på gennem innovationsprocesser. Produktet printes senere i forløbet på 3D-printer i miniformat i samarbejde med Thisted Bibliotek. Produktet fremvises for en jury og for en række personer, der passer til den målgruppe, elevernes ligeledes har fastsat for deres produkt. Responsen på hjemmesiden og produktet bruges til løbende at omkode og redesigne hjemmeside og produkt.

De 5 K'er
Undervisningsforløbet har fokus på det, Tingstrup Skole kalder 'De 5 K'er':

  • Kritisk tænkning og problemløsning
  • Kreativitet og innovation
  • Kommunikation
  • Kollaboration 
  • Kodning

Formålet med forløbet er, at eleverne i 7., 8., og 9. klasse:

  • tilegner sig færdigheder i at kode i html, CSS og JavaScript
  • tilegner sig kompetencer til at lære andre elever at kode og programmere
  • stifter bekendtskab med innovations- og udviklingsprocesser
  • udtænker et produkt, der 3D-printes og præsenteres på en hjemmeside, de selv har opbygget
  • præsenterer deres egne produkter (hjemmeside og produktidé) til relevante aktører i det omkringliggende samfund

Motivation for at lære mere
På Tingstrup Skole har overbygningens elever linjefag en gang om ugen i 2 timer, hvor de vælger efter interesse med det formål at forsøge at give eleverne et indblik i de forestående studieretningsvalg. 
På linjefaget "Innovation og programmering" deltager 38 elever, der selv har valgt faget. Det betyder, at de elever, der deltager i undervisningen allerede har en nysgerrighed indenfor emnet programmering og kodning. Når elevens egne interesser kommer i spil, er det helt tydeligt, at der en stor motivation for at lære noget nyt og lære noget mere. 
Derudover er det tydeligt at se, at eleverne netværker på en ny måde. Her er det pludselig lige meget, om der er 2 års forskel på eleverne, for her mødes de om en fælles interesse og hjælper hinanden på tværs af årgange.

Dannelsesperspektiv
Senere i dette skoleår skal eleverne på Tingstrup Skole undervise andre elever og lærere, og på den måde åbne andre elevers øjne for programmering og kodning. Det er ligeledes også intentionen, at eleverne senere i skoleåret skal lave interviews med brugere og møde andre aktører som eksterne undervisere. Dermed har undervisningen også et dannelsesperspektiv for øje, idet eleverne skal kunne mestre evnen til at kunne formidle noget videre til en anden målgruppe.
Når der arbejdes med den åbne skole, og eleverne møder den virkelighed, der venter dem på den anden side af folkeskolen, skabes nye læreprocesser, hvor eleverne lærer gennem egne erfaringer og afprøvninger. På Tingstrup Skole finder de det yderst vigtigt, at eleverne bliver dannet til at møde den virkelighed, der kalder på nye kompetencer og evnen til at kunne kommunikere disse til omverdenen.

Ramme 
En gang i ugen, 2 timer. 38 elever - 7., 8., 9. klassetrin. I perioder kan tidsrammen justeres, så det tilpasses andre aktører eller besøg ud af huset.
Planlægning af indhold:
- Aug. - dec.: Eleverne undervises af en ekstern underviser, der lærer eleverne at bygge en hjemmeside op fra bunden og basalt html, javascript og CSS. Sideløbende arbejder de i grupper med at udvikle eller re-designe et produkt til fremtiden. Fx et flyende tæppe, en selvopfyldende køleskab, en guitar-handske mv. Eleverne definerer ligeledes, hvem der er produktets målgruppe. Eleverne undervises af ekstern underviser i app-udvikling.
- Jan. - marts: Eleverne samarbejder med studerende fra HTX-uddannelsen og viderudvikler deres produkt og hjemmeside. Laver egne brugerundersøgelser, hvor der foretages interviews af personer, der passer til deres definerede målgruppe. Eleverne redesigner derefter hjemmeside og produktidé ud fra de input, de har fået gennem deres brugerundersøgelser og -interviews.
- Marts - juni: Eleverne underviser andre elever og lærere på skolen, præsenterer deres produkter og læringsaktiviteter for forældre og andre aktører.
Skolen har prioriteret at betale for en ekstern underviser, der i perioder er ansat til at varetage undervisningen sammen med en af skolens lærere. 

Andre parter i udviklingsforløbet
I samarbejde med Thisted Kommunes Erhvervsråd "Thy Erhvervsforum" er en programmør og webudvikler ansat til at lære eleverne kodning og programmering.
Senere i forløbet samarbejdes der også med HTX-uddannelsen, hvor elever sammen med de studerende på HTX samarbejder og lærer af hinanden.
Skolebestyrelsen og skolens støtteforening bliver vigtige aktører i at finde eksterne undervisere, der kan lære eleverne om kodning og programmering. Det er også intentionen, at forældre, der har kompetencer og viden indenfor emnet, bliver en del af forløbet. 

Vejledning til andre
For Tingstrup Skole er det vigtigt at have før øje, at forarbejdet med at tage kontakt til andre aktører er yderst vigtigt. Inden opstart af forløbet, planlægges undervisningsplanen for perioden i samarbejde med de forskellige aktører. Læreren har på den måde overblik over, hvor og hvad af indholdet i undervisningen, der skal didaktiseres, og hvor der skal være særlige pædagogiske strategier (fx holddeling, tid og ramme i forhold til indhold mv.). Ligeledes kan undervisningsplanen præsenteres på tværs af de eksterne samarbejdsparter, så der skabes sammenhæng i indholdet over hele perioden. Her er det er stor fordel at have et tæt samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelsen i forhold til vigtige beslutninger (fx økonomi).

Se artikel fra Nordjyske.

 

Skolens hjemmeside; http://tingstrup-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.