Undervisningens organisering

Undervisningens organisering

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.
04.10.19
I Balsmoseskolens skolehaver på Grantoftegaard omsættes store verdensmål til praksisnære erfaringer. I skolehaverne tilbydes eleverne et autentisk læringsmiljø, som åbner op for et væld af
03.10.19
Torsdag er lig med fagdag på Boesagerskolen. Alle fag er velkomne og kun fantasien sætter grænser for undervisningens indhold og organisering. Skolen er blevet mere åben og kreativiteten blomstrer.
01.10.19
Tre skoler i Vesthimmerland Kommune samt en friskole har indgået et samarbejde med Erhvervs skolerne, Vesthimmerland Gymnasium og Ungdomsskolen om at udbyde andre valgfag til eleverne på tværs af
På Kulsbjerg Skole arbejder eleverne i grupper stående ved whiteboardtavler og løser undervisningens opgaver ved dem. Det har betydet, at eleverne arbejder mere med faget, at eleverne har mere sprog...
Ahmed Shalaby fyrer op for musikken to gange om uge i 15 minutter og byder hele Svartingedal Skole op til dans.
På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meget. I udeskolen lærer børnene igennem alle sanser, de får en konkret og praktisk dimension på den teoretiske viden fra...
Ro, rammer og rare relationer - tryg og relationel klasseledelse på Dyvekeskolen. På Dyvekeskolen er relations arbejdet i centrum på alle klassetrin. Det er vigtigt, at alle elever oplever en tryg og...
Klædt på til fremtidens digitale verden - Nordskolen afdeling Højby. Programmering implementeret i skolens fag fra 1. til 9. klasse i samarbejde med Aalborg universitet. Nordskolen ønsker at give...
Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de...
”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde! Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder,...
Styrket elevdemokrati på Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for fire år siden var det kun elever fra 6. klasse og opefter,...
Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der gennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling, der byder eleverne på et møde med forskellige arbejdsformer, der vil...
Personlig målsætning i engelsk. Rosendalskolen arbejder med at inddrage eleverne personligt i målsætningerne for faget. Udover at arbejde efter Fælles Mål, så opstiller eleverne individuelle mål for...
LEAPS – en ny undervisningsform:Sønderskov-Skolen er en LEAPS-skole med 700 elever og ca. 90 ansatte. Fra skoleåret 2018/19 undervises der udelukkende ud fra LEAPS undervisningsformen på 1., 2., 4.,...
Naturfagsprojekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv på Rosendalskolen:For at sikre elevernes oplevelse af relevans og for at styrke deres motivation for naturfagligt arbejde, har...
Matematik i bevægelse på Rosendalskolen: I matematikundervisningen er der masser af små situationer, hvor bevægelse og musik kan forstærke elevernes motivation og læring. Dette er en samling af små...
Motiverende undervisningsform med inklusion og elevinddragelse i fokus: Faste studiegrupper med samme placering fra gang til gang. Elever og lærer på Korshøjskolen har i fællesskab sammensat...
Fra fravalgt skole til attraktivt tilvalg. Bakkeskolen Cosmos blev igennem flere år fravalgt af mange og havde i 2016 kun ca. 30% af mulige elever fra eget distrikt og mere end 98 % elever med anden...
KaMiBe (Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse): Alle skolens klasser arbejder to-tre gange om ugen med KaMiBe, der er skemalagt i den understøttende undervisning. Kombinationen af de tre områder...
Innovative elever former fremtiden. Alle elever på Hedehusene Skole arbejder i innovative læringsforløb i to gange seks uger. Det foregår tværfagligt, årgangsvis og i dette skoleår via FIRE-...
Nr.Vium-Troldhede Skole styrker elevernes kompetencer med tværfaglige fredage. Ugens bedste dag er fredag. Det eneste der står på skoleskemaet er tværfaglighed, og eleverne elsker det. Samarbejde på...
Trivsel og læring i centrum - Efter at Stubæk Skole igennem længere tid har arbejdet med ugeskemarevolution, har skolen savnet et lokale der rummer denne arbejdsform med flere forskellige...
Sct Hans skole har siden 2012 arbejdet med at udvikle og implementere innovation og entreprenørskab (I&E), både som linje i udskolingen, men også som generel undervisningstilgang for hele skolen
Kulturuge: Hele verden rundt på Trongårdsskolen. Skolepædagogerne har stået i spidsen for et nyt tiltag inden for kulturforståelse og forældreinddragelse. Pædagogerne på Trongårdsskolen har i...
”Du skal da gå til noget”, på Humlebæk Skole. Én time (60 min) hver fredag skal eleverne fra 6.-9. årgang tilmelde sig en aktivitet indenfor bevægelse eller kreativitet. Tiden er hentet fra den...
"Fordybelsesfredag" i indskolingen på Christinelystskolen
Fælles ansvar og øget samarbejde i læringsfællesskaber på tværs af klasser og årgange skaber bedre læring.
Autismeklasse i nye klæder på Kobberbakkeskolen. For især normalt- til højtbegavede piger i alderen 14-17 år er der brug for et ændret fokus for at holde skolevægringen på afstand og give dem...
Amager Fælled Skole sætter Ballet På Skoleskemaet. Historiefortælling, samarbejde og bevægelsesglæde var i højsædet i dette projekt, hvor 4. årgang på Amager Fælled Skole skabte sin egen...
Fantastiske Fredage på Nr. Vium-Troldhede Skole. Hver fredag hele skoleåret arbejder vi tværfagligt. Vi tager udgangspunkt i aktuelle emner, og der arbejdes på tværs i hele mellemtrinnet. Eleverne...
Demokratid er elevernes tid til at få indflydelse og medbestemmelse samt lære om rettigheder, pligter og ansvar. I Demokratid lærer eleverne, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk...
Arenaskolen er en DGI certificeret folkeskole med 350 elever i Greve kommune. Skolen har fokus på høj faglig, trivsel og bevægelse. For at styrke fagligheden har skolen fleksibel planlægning. Det...
Talentudvikling i hele Folkeskolen. Alle elever skal udfordres, så de får mulighed for at blive så dygtige som de kan - det kan kun lade sig gøre ved at sætte fokus på talentudvikling i folkeskolen....

Sider