Spjald skole 2018 (Ringkøbing-Skjern)

  • folkeskole

Spjald skole 2018 (Ringkøbing-Skjern)

Projektopgave med STIL: På Spjald skole arbejder de med en innovativ og digital toning af den obligatoriske projektopgave i 9. kl. Med fokus på den digitale praksisfaglighed nytænker eleverne løsninger på hverdagens små problemer

Det kan være svært at tænke innovationsforløb ind i udskolingen, især til 9.klasse og afgangsprøverne.

Projektopgaven som innovativt forløb
Med inspiration fra Styrelsen for it og læring fik Spjald Skole ideen at lave projektopgaven som et innovativt forløb med overemnet ’Hverdagens små problemer’. Hensigten er at eleverne skal finde et hverdagsproblem og rent faktisk prøve at løse det. Skolen tog udgangspunkt i elevnøglerne på 21skills.dk og CRAFT, hvor der er fokus på samarbejde, it-anvendelse samt problemløsning og innovation.

Med hjælp fra diverse innovative øvelser skulle eleverne lave en positiv problemstilling i bydeform, så der allerede i problemstillingen lå en vilje til at lave en løsning.
Selve den innovative proces har indeholdt faserne:

  1. finde og forstå et problem,
  2. researche et problem,
  3. finde på løsninger,
  4. designe og forberede en løsning/prototype,
  5. Præsentation/pitch


Finde og forstå på problem
Eleverne skulle gennem innovationsøvelser selv finde frem til problemstillinger de ville løse. Et krav var at det skulle være et virkeligt problem. Som inspiration var eleverne på en inspirationstur i lokalområdet, hvor de skulle genkende problemer fra hverdagen, fx papir på toiletgulv, affald på skolens gange. Problemerne skulle dokumenteres med billeder, så det var tydeligt hvad der blev arbejdet med.

Researche problemet
Når problemstillingen var fundet, så var det tid til at researche: Hvad ved vi? Hvad mangler vi at få at vide? Hvem er målgruppen?
Skolen brugte innovationsøvelser til at sikre at eleverne kom omkring alle relevante spørgsmål i denne fase.
I forbindelse med research-fasen kontaktede eleverne fx plejehjem, fysioterapeuter, skoleklasser og skoleledelse alt efter hvordan problemstillingen lød.

Finde på løsninger
I denne fase startede eleverne med en bygge/tænke-øvelse hvor de fik 20 minutter til at bygge en løsning ud af sugerør/Strawbees. De forskellige modeller skulle bruges til at finde frem til løsninger på problemet i grupperne. Eleverne fik også feedback fra hinandens grupper, så de kunne udvikle ideerne.

Designe og forberede en løsning/prototype
I designprocessen brugte eleverne i høj grad deres valgfag til at forberede løsninger. Der blev 3d-printet, lasercuttet, malet og syet. Når prototypen var klar, skulle de ud og præsentere den for målgruppen der skulle give dem respons til opkvalificering af produktet.

Præsentation/pitch
Selve fremlæggelserne af produkt og arbejde blev holdt som en minimesse, hvor et bedømmelsesudvalg gik rundt og gav point. Dagen før selve bedømmelsen holdte vi en generalprøve for familie og venner, så eleverne kunne øve deres præsentation. Karaktererne blev efterfølgende givet af lærerne, der havde det samlede overblik over arbejdsproces, produkt samt stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag.

Fokus på samarbejde, problemløsning samt en digital praksisfaglighed
Projektet er kørt over en uges arbejde samt en dag til fremlæggelser. Der er taget udgangspunkt i elevnøglerne fra 21skills.dk samt innovationsfaserne fra at finde et problem til selve præsentationen, så der er værktøjer der er lige til at gå til. Eleverne har i høj grad samarbejdet med lokalområdet samt andre interessenter i problemløsningen. Der er fokus på samarbejde, problemløsning samt en digital praksisfaglighed.

I projektopgaven med STIL har vi fokus på innovation, samarbejde samt anvendelse af teknologi. Færdigheder der er vigtige for vores elever at udvikle, ikke bare på mellemtrinet, men også i overbygningen. 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.