Konkurrence for alle folkeskoler

Konkurrence for alle folkeskoler

DM i skoleudvikling er en afsluttet konkurrence, som var for alle folkeskoler i Danmark. Der blev konkurreret om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen var med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang. DM i skoleudvikling er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Hvad er formålet med DM i skoleudvikling
Mange skoler arbejder med forskellige udviklingsforløb, der på lokalt plan forsøger at finde svar på implementering af bl.a. folkeskolereformen. DM i skoleudvikling ønskede at skabe fælles synlighed omkring udviklingsforløb på skolerne og dermed videndeling af best practice. Gennem konkurrencen  beskrivelser af udviklingsforløb indsamlet og blev efterfølgende formidlet til alle skolerne i Danmark. På den måde var DM i skoleudvikling med til at stimulere og fremme en udviklingskultur på skolerne i Danmark, som har en positiv effekt for elevernes læring, dannelse og trivsel.

Hvem kunne deltage?
Alle folkeskoler kunne deltage i DM i skoleudvikling. Det kunne også være flere skoler, der deltog med et udviklingsprojekt, de har været sammen om. 

Præmie
Der er en præmiesum på 100.000 kr. Præmiesummen fordeler sig således:

1.  præmie          50.000 kr.
2.  præmie          20.000 kr.
3.  præmie          10.000 kr.
4.  præmie           5.000 kr.
5.  præmie           5.000 kr.

Publikumsprisen     10.000 kr.

Hvad indebærer det at deltage?
Først og fremmest bidrager I til videndeling om skoleudvikling. Når I indsender jeres tilmelding, siger I samtidig ja til, at organisationerne bag DM i skoleudvikling må videreformidle jeres erfaring, som den kommer til udtryk i jeres tilmelding. Det vil vi gøre via pressearbejde og gennem de kanaler, organisationerne bag DM i skoleudvikling, almindeligvis bruger. I tilmeldingen bliver I også spurgt, om vi må henvise andre skoler til jer. Hvis I svarer ja, svarer I samtidig ja til, at vi videreformidler navn, emailadresse og telefonnummer på kontaktpersonen. Vinderne af DM i skoleudvikling er desuden forpligtet til at stå til rådighed for interview mv. til Skole og Forældres magasin Skolebørn, øvrige medier og primære samarbejdspartnere, samt eventuelt ved præsentation af udviklingsforløb på Skole og Forældres landsmøde.

Hvem sidder i juryen?

 • Skole og Forældre
 • Danske Skoleelever
 • Danmarks Lærerforening
 • Skolelederforeningen
 • BUPL
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Undervisningsministeriets Læringskonsulenter

Hvilke kriterier bliver projekterne bedømt efter?

 1. Udviklingsforløbet skal have skabt en positiv effekt for elevernes læring, trivsel og dannelse.
 2. Udviklingsforløbet skal indeholde et nytænkende element, enten ved at tage fat på nye områder eller ved at benytte nye metoder til håndtering af eksisterende områder.
 3. Udviklingsforløbet skal fremvise et konstruktivt samarbejde mellem flere af følgende parter i skolen:
 • Skolebestyrelsen.
 • Forældrene.
 • Eleverne.
 • Medarbejderne.
 • Skolens daglige ledelse.
 • Samarbejdet må gerne inddrage kommunen, flere kommuner, andre skoler og eksterne parter, som fx virksomheder, foreninger, o.l.

  4. Udviklingsforløbet skal kunne implementeres på andre skoler.

Hvordan findes vinderen af publikumsprisen?
Publikumsprisen afhang af gennemslagskraften på Facebook. Det Facebook-opslag, som DM i skoleudvikling lavede om et tilmeldt udviklingsprojekt, der opnåede flest ’synes godt om’ og delinger, vandt publikumsprisen. (Helt præcist blev det målt på opslagets ’synes godt om’ ganget med det antal gange, opslaget blev delt frem til deadline for tilmelding. Dette tal blev divideret med antallet af skoler, som var med i det tilmeldte udviklingsforløb.)

Hvem stod bag DM i skoleudvikling?
DM i skoleudvikling blev støttet af Undervisningsministeriet. Projektet blev drevet af Skole og Forældre med Danske Skoleelever som partner. I juryen var der repræsentanter fra Danske skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter.

Hvorfor DM i skoleudvikling?
DM i skoleudvikling giver inspiration til hverdagen i folkeskolen. Derudover var DM i skoleudvikling en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark, hvor der blev konkurreret om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen var med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang. DM i skoleudvikling er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Senest opdateret den

18. december 2019

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.