Dalmose Skole (Slagelse)

Dalmose Skole (Slagelse)

Inddragelse af forældre, elever og bysamfund - Efter den nye skolereform blev etableret, har Dalmose Skole forsøgt at agere nytænkende ved at initiere et projekt som arbejder med forældre/elev/bysamfundets inddragelse i såvel læringsmiljøet som den generelle adfærd blandt eleverne, i særdeleshed med fokus på udskolingen.

Projektet resulterede i et fire dages arrangement, før sommerferien, med forskellige værksteder (sløjd/værksted, restaurant/køkken, billedkunst/galleri, kasino/sandsynlighedsregning etc.) og sluttelig med en mindre byfest, herunder Dalmose kage, auktion, skoleavis samt indvielse af en O-løbs rute i lokalsamfundet.

Stop madspild
I forbindelse med denne inddragelse af bysamfundet, herunder det lokale erhvervsliv med henblik på praktikforløb, har skolen sammen med byens lokale "Brugsen" etableret et "stop madspild" projekt, hvor skolen dagligt modtager Brugsens kasserede varer. Brugsen i Dalmose er blevet Refood certificeret og  har passioneret besluttet at være medvirkende til at skabe en forskel med henblik på brug af og forståelse for råvarer. Varerne fra Brugsen i Dalmose bringes til hjemkundskabslokalet hvor skolens elever på skift sorterer frugt og grønt samt tilbereder diverse retter herunder ligeledes produkter til nedfrysning (kød, frugt og grønt). Frugten tilberedes jævnligt og uddeles som bl.a. smoothies til skolens elever. Eleverne lærer om forbrug, genanvendelse samt får forståelse for de råvarer som ofte går til spilde.

Eleverne modtager således undervisning i madkemi samt hjemkundskab og lærer i samme ombæring at udvise et medansvar for vort lille lokal samfund stærkt bakket op af byens lokale Brugsen samt skolens medarbejdere og ledelse i al almindelighed.

Folkekøkken
Næste ønske fra elevernes side er at åbne et folkekøkken som jævnligt serverer mad for byens beboere med fokus på hjemvendte veteraner og psykisk syge som ej formår at forlade deres bolig - med andre ord et folkekøkken som ligeledes tilbyder udbringning. Med "jævnligt" menes i første omgang en blid opstart hvor køkkenet holder åbent 1 gang om måneden det første halve år. Dernæst hver 14 dag i tre måneder og sluttelig er målet at nå op på 1 x ugentligt.

I forbindelse med ovennævnte projekt, ønsker Dalmose Skole at kandidere til DM i skoleudvikling med håbet om at kunne bruge "gevinsten" til udvikling af vort sociale folkekøkken således at vor model kan implementeres på andre skoler i Danmark

 

Skolens hjemmeside, https://dalmoseskole.slagelse.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.