Strib Skole 2019 (Middelfart Kommune)

Strib Skole 2019 (Middelfart Kommune)

På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer ikke alene, for de undersøger og udvikler læringsforløb i samarbejde med elever og lærere fra Holland, England, Sverige og Finland.

Strib Skole og Skole- og Dagtilbud i Middelfart Kommune samarbejder med skoler og læringscentre fra Holland, England, Sverige og Finland. Formålet er at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med computationel tænkning i de mindste klasser.
Både elever og lærere lærer om principperne og metoderne i at tænke computationelt: Det handler nemlig ikke bare om at lære at kode, men mere at forstå de bagvedliggende tankeprocesser og tilgange, som vores digitale verden bygges op af.
Børnene lærer om og af teknologien for at kunne bruge den aktivt og ikke kun at være passive forbrugere.

Computationel tænkning er en samlet betegnelse af forskellige tankeprocesser som:

 • Logisk ræsonnement (forudsigelser og analyse)
 • Algoritmer (trin og regler)
 • Dekomposition (nedbrydning i delelementer)
 • Abstraktion (søgen efter overblik/det vigtigste, samt frasortering af unødvendige detaljer)
 • Mønstre og generaliseringer (udledning af fællesnævnere og gentagelser)
 • Evaluering (vurderinger, justeringer og valg)

Derudover indebærer den computationelle tænkning en række forskellige tilgange og egenskaber:

 • Eksperimenteren (en undersøgende og legende tilgang)
 • Udformning (design og udførelse)
 • Fejlsøgning (her søges og rettes evt. fejl)
 • Vedholdenhed
 • Kollaboration (samarbejde)

Kilde: kodning.dk, CFU Sjælland og VIA

Projektet hedder ”Co-think” og støttes af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.
I et tæt samarbejde med læringscentre og skoler i Haag, London, Norrköping og Tammersfors lærer lærere fra Strib Skole principper og metodik i at arbejde med teknologiforståelse i indskolingen. De mødes med kollegaer til halv-årlige udviklingsmøde, hvor de får teoretiske oplæg, inspiration fra andres praksis og et samarbejdsrum, hvor de i fællesskab planlægger læringsdage, hvor alle skoler, på samme tid, arbejder med konkrete problemstillinger og løsninger på disse. Her udvikler lærere og elever spændende ny viden med f.eks. at designe og instruere danse over samme melodi, der efterfølgende udveksles. Vores dygtige partner, London Connected Learning Centre, står for læringsdelen og det teoretiske indhold i projektet. Læs mere om centret her: https://londonclc.org.uk/

Under og efter hver lærings-periode kommunikerer eleverne omkring de delte aktiviteter, og de evaluerer hinandens arbejde. Det skaber en motiverende læringssituation at eleverne ved, at der er klassekammerater i partnerlandene, der er modtagere af deres definitioner og bud på løsningen af den givne problemstilling. Eleverne skal ikke kun lave et produkt, de skal også fortælle deres kammerater, hvordan de er kommet frem til deres løsninger

Lærerne har, i løbet af projektet, opdaget, at de, ved at synliggøre tankeprocesserne i computationel tænkning, kan synliggøre læringsprocesser for eleverne i alle fag og derved tale med dem om deres læring og særligt muligheder for at løse et problem, hvad end det handler om at lave sætninger i dansk eller regnestykker i matematik. Eleverne bliver mere bevidste om problemet samt bevidste om de forskellige løsningsmuligheder og tilgange, de kan bruge, og på den måde lærer de at arbejde kreativt, innovativt og problemløsende.

Eleverne inddrages i at forberede løsningen af de give opgaver i projektet, og de er aktivt involverede i at afprøve og beslutte muligheder og løsninger hen til det endelige produkt. Da projektets opgave for eksempel lød på at fortælle om live i sin hjemby ved hjælp af teknologi, gik to klasser på Strib Skole i gang med at lave brainstorms med deres lærere. De planlagde og forberedte en tro kopi af deres by, Strib, lavet af kartonhuse og veje af papir. Her var alt fra kirken til det lokale pizzeria repræsenteret. De programmerede en Bee-Bot til at køre fra skolen til næste stop i kartonbyen, der blev filmet. Da Bee-bot stoppede udenfor f.eks. Strib Kirke, blev der klippet en film ind, hvor de alle stod ved den fysiske Strib Kirke og fortalte om kirken og betydning for dem. Det kom der en rigtig flot film med flere dimensioner og gode læreprocesser, som kan ses her: https://www.co-think.eu/kopie-van-dance-denmark

I marts måned 2020 mødes lærere og et antal elever til ”Co-think”-projektets afsluttende konference i London, hvor de, i samarbejde med lærere og elever fra partnerlandene, udstiller deres nye viden og deres produktioner på Tate Modern.

På Strib Skole arbejder de involverede lærere med kernebegreberne i computationel tænkning ind i deres didaktiske arbejde i klassen, og på samme tid samarbejder lærerne med skolens FabLab om at arbejde med teknologiforståelse i alle skolens faser. I et tæt samarbejde med FabLab Middelfart og Strib Skole skal lærernes nye viden om arbejdet med computationel tænkning for skolens yngste elever bredes ud til resten af Middelfart Kommunes skoler gennem workshops og oplæg. Dette skal foregå i skoleåret 2020/2021.

Læs mere om projektet og de forskellige aktiviteter på projektets hjemmeside her:
Co-think.eu
Se en video, hvor direktør Charlotte Houlberg præsenterer vores projekt og computational thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=oLjCpTw97vk

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.