Kirkebakkeskolen (Vejle)

  • Folkeskole Kirkebakkeskolen

Kirkebakkeskolen (Vejle)

FabLab - Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen danner grundlag for udvikling og udbredelse af arbejdet med digitale design- og fabrikationsprocesser samt elevernes engineering- og entreprenørskabskompetencer.

Et FabLab er et hybrid læringslaboratorie, der kombinerer digital fabrikation, design-tænkning og kollaborativ idegenerering og skabelse i løsningen af komplekse samfundsmæssige udfordringer” - Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet.

Inspiration fra USA 
Tanken om etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen er baseret på teorier udviklet på Stanford University, der udspringer af erfaringer med Maker Spaces og maker-kulturen, der er udbredt i USA. Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen har krævet både opbygning og indretning af et særligt lokale samt efteruddannelse af lærere med fokus på udvikling og afprøvning på det didaktiske og faglige niveau. 

Tre-årigt forskningsprojekt
Kirkebakkeskolen har i en årrække arbejdet med innovative og entreprernørskabsprocesser og deltager i det tre-årige forskningsprojekt; FabLab@SCHOOLdk i samarbejde med Århus Universitet og Stanford University, USA. Skolen har siden skoleåret 2015/2016 udviklet sit eget laboratorium med mange forskellige materialer og værktøjer, som alle elever fra indskoling til udskoling kan bruge.

Studieture til udlandet 
To lærere fra Kirkebakkeskolen har været på studietur til Silicon Valley for at se udvalgte Maker spaces og "FabLabs at schools" og tillige følge en international konference på Stanford University. Yderligere to lærere var på studietur i Holland med samme formål og i år går turen til Berlin og Hamburg. Studieturene bidrager med værdifuld viden i forhold til at videreudvikle på både indretning af makermiljøet og selve undervisningens didaktik.

Eleverne skal udvikle kompetencer, der rækker ind i fremtiden
FabLab skal være med til at opbygge en kultur på skolen, hvor det at fejle er positivt, og hvor processen er vigtigere end resultatet. Det handler i høj grad om at dele ideer, samarbejde og blive inspireret af hinanden, både i det enkelte klasseværelse og mellem skoler og kommuner.

Gennem erfaringer med mangeartede teknologier og designprocesser er ideen at eleverne oparbejder en kritisk sans for de teknologier, der omgiver dem. Det skal sætte dem i stand til at løse hverdagsproblemer og give bud på avancerede problemstillinger, der rækker ind i fremtiden. Ikke kun på idéniveau, men på prototypeniveau.

Målet med FabLab

  • Kritisk tænkning
  • Kommunikation og samarbejde 
  • Design og innovation
  • Kompleks problemløsning
  • Risikovillighed
  • Teknologisk mestring
  • Digital medborgerskab
  • Engineering og eksperimentering

Lokalets anvendelighed
Lokalet anvendes til at udvikle og gennemføre undervisningsforløb til alle klassetrin, der omfatter digital formgivning, udformning af modeller og udvikling af prototyper. Fokus på kommunikation er centralt.

Videndeling og rækkevidde
Projektets resultater er vidtrækkende både direkte og indirekte. Projektet vil få betydning for ikke kun de 760 elever på Kirkebakkeskolen, men også lokalsamfundet, idet Kirkebakkeskolen arbejder på, at lokalet skal anvendes til at udbyde forskellige tilbud i bl.a. ungdomsskoleregi og desuden være åbent for folk i nærområdet, der vil bruge lokalet om aftenen. Kommunens andre skoler vil også have mulighed for at søge om anvendelse af lokalet, bl.a. efter anvisning af Kirkebakkeskolens lærere og elever.

Forsknings- og formidlingsmæssigt forventes projektet at få indflydelse på pædagogisk og didaktisk tænkning i folkeskoleregi. Fundamentet for formidlingen af resultaterne er allerede grundlagt i forskellige fora både kommunalt, nationalt og internationalt gennem oplæg og workshops samt formidling af forskningsresultater. På dette grundlag vil projektet få betydning inden for særligt folkeskoleområdet først og fremmest i Vejle Kommune og samarbejdskommunerne Silkeborg og Aarhus. Flere andre kommuner har allerede vist interesse for at deltage i projektet.

Vejledning til andre
Etableringen af FabLab på Kirkebakkeskolen er et vidtrækkende og eksemplarisk indsatsområde, der kræver både opbygning og indretning af et særligt lokale samt efteruddannelse af lærere med fokus på udvikling og afprøvning på det didaktiske og faglige niveau. Kirkebakkeskolen er i gang med at træde nye stier ind i en uudforsket, men både spændende og nødvendig arena. Skolens samarbejde med forskellige eksterne parter er essentiel for udviklingen af undervisningen og elevernes kompetencer. 

Læs mere om projektet her eller se nedenstående video

 

Skolens hjemmeside;http://www.kirkebakkeskolen.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

cg

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.