Munkevængets Skole 2018 (Kolding)

  • Munkevængets Skole - mindfulness

Munkevængets Skole 2018 (Kolding)

Munkevængets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for børn tilmeldt SFO og klubber.

Fra skoleåret 2015/16 har skolen tilrettelagt forløb med mindfulness for modtageklasser. Der var på det tidspunkt fire modtageklasser. Modtageklasser er et kommunalt tilbud til børn som er nyankomne til Danmark. I 2015 modtog skolen en del børn fra bl.a. Syrien. De kom med mange traumatiske oplever og mange børn havde en lang rejse til Danmark med stop i andre lande. Særligt i den understøttende undervisning blev der sat fokus på mindfulness forløb.

Behovet for forløb var ligeledes efterspurgt fra de almene klasser, hvor børn fra modtageklasserne, bosat i skoledistriktet blev udsluset. Dette blev imødekommet fra skoleåret 2016/17, og tilbuddet var efterspurgt såvel i indskoling, mellemtrin og udskoling eksempelvis som del af psykologi valgfag og i støtteindsatser på enkelte børn.

Et lokale til formålet
Behovet for et lokale som var indrettet til formålet meldte sig, og da der kom en henvendelse fra skolens AM, om muligheden for forløb på medarbejderniveau, blev ledelsen nysgerrige på at tilbyde dette.

Skolen gik i gang med en designproces, som involverede børn i forløb og den grafiske designer ved Kolding Kommune og en skolepædagog med modtageklassefunktion. 

Marts 2018 stod skolen med et indrettet lokale – designet af børnene – til glæde og gavn for hele skolen dvs. børn og ansatte. 
Se artikel i lokalavisen

Virkelighedens udfordringer
Skolen arbejder ud fra tanken om, at fremtidens folkeskole åbner sig op imod omverdenen. Børn og personale arbejder med virkelighedens udfordringer og giver børnene plads og rum til, at være dem de er, med fokus på at gøre børnene trygge, skabe mod nok til at turde navigere rundt i de mange forskellige kontekster og relationer, de befinder sig i. 

Skolen ønsker at give barnet en skoledagen herunder en fritid, hvor barnets lyst og mod til at lære samtidig med at være i balance - Life”work-balance” går op i en højere enhed.  
Derfor ønsker skolen at invitere flere ind i vores mindfulness univers – forældre til en start og samarbejdspartnere i Kolding Kommune.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Skolen vil gerne forebygge og give børn og personale – på sigt forældre – redskaber til kunne håndtere en travl hverdag.

Mindfulness univers, er

  1. Et Unikt tilbud 
  2. Fremtidens Folkeskole
  3. Kolding Kommunes Skolepolitik, sammen løfter vi læring
  4. Munkevængets Skoles værdigrundlag, forskellighed styrker.

Vi har skabt noget unikt ud fra et opstået behov. Vi har haft børnene med i hele processen, for at sikre det efterspurgte bliver imødekommet og for at anerkende deres ideer.

En af skolens pædagoger, som arbejder med modtageklasserne harsom gæstelærer på UC-Syd i Kolding undervist pædagogstuderende i sine metoder og arbejde som skolepædagog med fokus på mindfulness.

Vi mener, at vi netop i forbindelse med forløb i mindfulness har fokus på Læring, trivsel og dannelse.

Skolen anfører, at stress ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020 - her vil 70 % af alle livsstilssygdomme blive stress. 
Dette har man også bemærket i stigende grad på skolen ved både børn, forældre og personale. Og det har skolen taget alvorligt og forholdt sig til og derfor taget et aktivt valg om at tilbyde Mindfulness til alle i skole-fritidsnetværk med børnene/eleverne som omdrejningspunkt.

Skolen kan allerede på nuværende tidspunkt mærke en forandring i både klassen, skolegården og personaleværelserne - i form at mere venlighed, nærvær, overskud, hjælpsomhed og i særdeleshed også på sproget samt færre konflikter.

Skolen ønsker at fastholde disse positive ændringer, så det bliver en del af os som mennesker - barn som voksen - og det er en ambition, vision og intention at udvide dette tilbud også til forældrene. Skolen har også en drøm om, at andre skoler vil kunne få gavn af dette mindfulness-univers med tiden og deler gerne viden og erfaring.

Vi tror på at dette er kommet for at blive! En del af dig og mig i vores fælles verden.

Med mindfulness som en del af din hverdag opnår du at skabe work/skole- life-balance. Du lærer at være mere opmærksom på helheden dvs. på hvad der foregår på flere niveauer her og nu. Når man er mere fuldt tilstede, kan eventuelle konflikter tages i opløbet. Mindfulness- træning giver mulighed for, på en konkret måde, at navigere i et arbejdspres med øget ro. 

Se artikel Mindfulness på skoleskemaet - for både elever og ansatte

Se folder til personale

Senest opdateret den

10. december 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.