Hellebækskolen (Helsingør)

Hellebækskolen (Helsingør)

Boost - innovativ skole i Helsingør - Hellebækskolen - Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

Udviklingsforløbet er en del af et flerårigt kommunalt projekt. Udviklingsforløbet er en del af Helsingør Kommunes Boost - innovativ skole i Helsingør. Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt og indebærer en række fælles aktiviteter for elever, medarbejdere og ledere på skolerne.

Udvikle elevernes innovative kompetencer 
Formålet med projektet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer
Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen og også en del af skolereformen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Når der arbejdes med innovation i skolesammenhænge, indgår der i elevernes læring noget om udvikling af processer, der bl.a. omhandler omverdensforståelse, idegenerering og kreativitet.
Skolen arbejder med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Dette gør de fordi de mener, at det er vigtigt at give eleverne plads til at udvikle kreative og innovative kompetencer. Det er vigtigt, at skoleverden er koblet med den rigtige verden uden for skolen. Eleverne skal føle, at det de arbejder med er vigtigt, og at de kan bruge det til noget - at de kan forandre noget og gøre en forskel. De får mulighed for at omsætte deres nye tilegnede viden til handling, og de lærer at skulle forsvare deres produkt foran et publikum.

Varierede og praksisorienterede undervisningsformer
Et forløb med innovation og entreprenørskab indeholder varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på at udvikle elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation lægger vægt på at skabe noget nyt, der skaber værdi for andre mennesker. 
På Hellebækskolen er to forårsuger omdøbt til specialeuger. Her får eleverne mulighed for at arbejde i dybden med et tværfagligt tema i ét samlet læringsforløb på to uger. Her vælger eleverne et speciale fra et katalog med ca. 10 titler. Eleverne fordeles på aldersintegrerede hold, der består af elever fra 7.-9. årgang fra både Hellebækskolen og den nærmeste naboskole, Hornbæk Skole  

Tårnhøjt engagement og motiverede teenagere
At eleverne arbejdede med bæredygtig innovation til at udvikle egen virksomhed med et innovativt produkt, skabte stor motivation hos de 77 teenagere. Eleverne havde lange dage dagligt fra 8:00-15.00, men det var iøjefaldende at se eleverne være dybt optaget af udvikling af egen virksomhed dag efter dag. Engagementet var tårnhøjt hos samtlige elever og læringsudbyttet var meget stort. Flere elever var efterfølgende motiveret for at arbejde videre med deres produkt. 
Citater fra forløbet: 

Elev: "Det var megafedt, at vores produkter blev evalueret af en iværksætter". 
Elev: "Foredraget med iværksætteren var meget lærerigt". 
Lærer: "Eleverne tog de forskellige strategier til sig, og brugte dem i deres arbejde, produkt og fremlæggelse". 

En motiverende skoledag med et kig til det virkelig liv
I foråret 2016 var en af de 10 titler ”Iværksætteri og innovation”. Læringsmålene for forløbet var bl.a. at få en idé om, hvad det kræver at opbygge en bæredygtig virksomhed, at få værktøjer til at starte egen virksomhed og at tænde en iværksættergnist.
Ugerne bestod af 2 ugers intenst, hårdt og afvekslende projektforløb for 77 udskolingselever. Her fik eleverne bl.a. foredrag og feedback fra succesfulde virksomhedsledere, der fortalte om deres liv som iværksættere. Undervejs i forløbet lærte eleverne forskellige værktøjer til at opbygge en virksomhed. De lærte markedsføringsstrategier som 4P (price, product, promotion og place)og blev fortrolige med SWOT-analyser af egen virksomhed. En SWOT-analyse kan beskrive, analysere og vurdere en virksomheds interne og eksterne forhold. Slutteligt lærte de, hvordan de kunne blive bedre til at udvikle nye produkter vha. forskellige innovationsværktøjer. 
Eleverne opbyggede egen virksomhed, de lavede budgetter og skrev en virksomhedsplan og designede og udviklede prototyper af deres produkt. Eleverne blev coachede af en uddannet skuespiller, i at holde en elevatortale. Altså at præsentere deres virksomheds produkt for en potentiel kunde på 30 sekunder.  
Dette er blot et af mange læringsforløb som styrker elevernes innovative kompetencer. Alle elever har således været involveret i udfordringen "fra flygtning til medborger" i januar 2016, så det er på vej til at blive en del af skolens hverdag. Projektet understøtter mange elementer i folkeskolereformen.

Vejledning til andre
Arbejdet med innovation er givende for både medarbejdere og elever. Det er væsentligt at lærerne og pædagogerne er opmærksomme på de processer, der fører til udvikling af innovative kompetencer. I en innovativ proces er både proces og resultat væsentlig. Det er væsentligt indledningsvis at afklare, om eleverne skal arbejde med bæredygtige løsninger eller om målet er at træne enkelte innovative kompetencer. I forbindelse med First Lego League har vi med fordelt anvendt konceptet.
Både lærere og pædagoger kan deltage i processerne. På Index; Design to Improve Life's hjemmeside kan man hente hjælp til arbejdet med kompasset og en udfordring. Her ligger en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med kompasset over en uge. Kompasset er kendetegnet ved at de enkelte teknikker kan anvendes i mange sammenhænge.
Afklaring af forholdet mellem læringsmålstyret undervisning og åbne innovative processer er en god idé forud for læringsløb med eleverne

Læs mere om projektet på Hellebækskolen og i Helsingør Kommune 

 

Skolens hjemmeside; http://hellebaekskolen.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.