Sundhed

Sundhed

Fokus på den psykiske og/eller fysiske sundhed. Eleverne tilbringer mange timer i skolen hver dag. Det er derfor vigtigt, at vores børn og unge spiser sundt i løbet af skoledagen, har mulighed for at være fysisk aktive, udvikler mental ro og styrke samt en god psykisk velbefindende.
16.08.19
Ahmed Shalaby fyrer op for musikken to gange om uge i 15 minutter og byder hele Svartingedal Skole op til dans.
æble og bøger
05.10.18
Personalet på Ellebækskolen i Køge tilbydes yoga en gang om ugen. Via træningen reduceres stress, ny, positiv energi oparbejdes, og de laver øvelser sammen - trivslen øges.
sundhedslinje
04.10.18
Fladså triatlon. Et hyggeligt arrangement for hele familien planlagt af Sundhedslinjen på Fladsåkolen, afd. Mogenstrup. Elever og lærere fra Sundhedslinjen har de sidste 3 år afholdt Fladså triatlon
Trivsel gennem bevægelse: Østerhåbskolen har igangsat et nyt udviklingsforløb for elever på mellemtrinnet. Eleverne skal deltage i et træningsprogram, der består af en halv times træning tre gange om...
Et inklusionstiltag i gruppeform. Fokus er på elever, der i perioder har ’ondt i livet’, grundet fx skilsmisse, omsorgssvigt, sorg, misbrug mm., samt elever med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD...
Højmark Skole får spirer til at gro – vi styrker elevernes trivsel, læring og bevidsthed ved at bruge tanken om selvforsyning i skoledagen.
Bevægelse, læring og trivsel – Puls på Langhøjskolen. Flere børn skal bevæge sig mere. Man lærer mere, når bevægelse kobles på. Bevægelse højner fysisk og psykisk velvære. Puls understøtter faglig...
Karakterniveauet i 9.klasser i 2016/17 er væsentligt forbedret. Specielt for de svageste elever. Alle elever herunder urolige og angste tilbydes redskaber fra hypnoterapi til for eksempel at øge...
"Medarbejdere med mange kort på hånden skaber rummelige fællesskaber - Vi skaber den gode skole og løfter fællesskabet med medarbejdernes mange kompetencer.” På Fællesskolen HMV tror de på, at...
Har du hjernen med i skole i dag ? På Geelsgårdskolen arbejder de med elever inden for det højt specialiserede område. Skolen har valgt at se alle elever som elever med hjerneskader, og har derfor...
Veksø Skole praktiserer pædagogisk kinesiologi med eksplosiv vækst i elevernes faglige udvikling og trivsel. Pædagogisk kinesiologi er en af undervisningsministeriet godkendt metode, der ved hjælp af...
“Me...
Skoleelever skifter klasselokalet ud med virkeligheden. KolleKolle byder 45 elever fra Lille Værløse Skole indenfor til et helt specielt undervisningsforløb – nu for 2. gang i oktober 2017.
Unikt frikvartersprojekt på Asferg Skole. Skolen er gået sammen med en lokal idrætsforening med fokus på nytænkende måder til at få mere bevægelse og Åben skole på skemaet. Eleverne i 4.-6. klasse på...
Motorik og indlæring – Nørre Vedby Skole...
Fra fastlåst mindset til udviklende mindset på Kokkedal Skole. Skolen har i gennem de sidste tre år, på forskellig vis, arbejdet med mindset på 6.-9. årgang. Og på baggrund af de erfaringer de har...
Bevægelsescamp for mellemtrinnets elever på Ølgod Skole. Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav i forhold til den åbne skole. Målet med ugen er at præsentere eleverne for en...
Linje- profil projekt. Udskolingen! Ved indgangen til 7. årgang vælger eleverne efter interesse linje. Valget gælder for tre år og giver adgang til 360 timers undervisning indenfor området.
Hindsholmskolen ønskede mere bevægelse og leg på tværs af klassetrin. Det blev bl.a. til aktivitetspauser med leg, bevægelse og omsorg på tværs af klassetrin.
Projekt Sundhed - Et projekt med holdning. Lundagerskolen har fokus på sundhedsbegrebet i et helhedsperspektiv. Der er lup på elevernes fysiske aktiviteter, trivsel, kost og søvn.
God motorisk udvikling skaber læring og trivsel på Nordbyskolen! - Motorisk træning og screening i 0. kl. og under brobygningen fra børnehaverne skaber grundlaget for den øvrige læring og trivsel...
Mols i udvikling - Landsbyklyngeprojektet - tilsammen har vi alt! Molsskolen har gennem de seneste 2,5 år samarbejdet med kirke, idrætsforeninger, erhvervsliv, frivillige, bådelaug og andre...
Ledelse, lærere, AKT-vejleder, UU-vejleder, inklusionspædagoger og sundhedsplejersker går sammen om et proaktivt arbejde for at med udsatte elever
Vamos: Inspiration til bevægelse i folkeskolen og andre institutioner - På Frydenhøjskolen har de motion og "hjerne-pauser" på dagsordenen. Med Vamos, en boks fyldt med aktivitetskort som giver...
Morgensamling - På Tinglev Skole har de fokus på at øge trygheden for de mindste elever, øge fællesskabsfølelsen på skolen samt øge fokusset på den musikalske del af skolens kultur. Dette har de...
Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre....
I kontakt med naturen - Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup har fået en udendørslæringsbase. Formålet er at flytte klasselokalet ud, så børnene kommer i kontakt med naturen.
Me...
Inddragelse af forældre, elever og bysamfund - Efter den nye skolereform blev etableret, har Dalmose Skole forsøgt at agere nytænkende ved at initiere et projekt som arbejder med forældre/elev/...
Morgenbevægelse i udskolingen - Ådalens skole er en skole i bevægelse, hvor de prioriterer fysisk aktivitet højt. Skolen er ikke i tvivl om vigtigheden mellem fysisk aktivitet og god læring.
Restaurant-projekt - På Skovshoved Skole får eleverne indblik i hele processen omkring en virksomhed - både hvordan man starter en virksomhed op fra bunden, hvordan man styrer økonomien, og hvordan...
Pulsprojektet - Langhøjskolen vil sætte et systematisk fokus på brugen af bevægelse ift. undervisningen, for at højne børnenes trivsel og faglige kompetencer.