Sct Hans skole 2018 (Odense)

  • folkeskole

Sct Hans skole 2018 (Odense)

Sct Hans skole har siden 2012 arbejdet med at udvikle og implementere innovation og entreprenørskab (I&E), både som linje i udskolingen, men også som generel undervisningstilgang for hele skolen

Sct Hans skole ønsker at give lysten og motivationen for at gå i skole tilbage til eleverne, samt give dem de nødvendige fremtidige kompetencer som et samfund efterspørger. Ved at arbejde med I&E, oplever skolen gladere og mere engagerede elever, der bedre forstår den verden de er en del af, samt tør opsøge, handle og være kreative på konkrete problemstillinger fra den virkelige verden.

Eleverne har frihed til at vælge efter egne interesser
Når skolen arbejder med I&E på Sct Hans skole, er vores udgangspunkt Fonden For Entreprenørskabs didaktiske og progressive fundament, samt en stor tro på, at ved at lade eleverne arbejde selv og give slip som lærere, kan eleverne opnå langt mere end ellers, da

vi synes deres kreative og opfindsomme tilgang er stærkt undervurderet i den generelle danske folkeskole. Derfor er vores fokus på processen, og at eleverne har friheden til at vælge egne interesser til. Det betyder, at de projekter eleverne skaber, også skaber høj grad af elevdifferentiering.

Derefter guider lærere eleverne og sætter samtidig fokus på den faglighed eleverne selvfølgelig samtidig skal tilegne sig.

Men det er et både og, og ikke et hverken eller, når vi taler om innovation. Det er også både et hvordan, hvornår og hvorfor. Det er dannelse i ordets dybeste og bredeste betydning. Det er at tage eleverne seriøst og inddrage dem mest muligt.

Skolens bestyrelse inddrages også, ligesom forældrene gør det, da det ligesom i elevernes projekter, handler om ens netværk. Utrolig mange projekter er udsprunget af andres ideer, kompetencer og muligheder.

Det sætter Skolen især fokus på, på  innovationslinjen i udskolingen.

Når eleverne på 7. årgang, efter introduktionsuger har prøvet skolens 3 dimensioner, vælger de den linje de ønsker at gå på resten af ungeskolen. Det betyder at valgfag er fravalgt, og linje bevidst valgt til. Derfor skal undervisningen præges af I&E i alle fag, hvilket har løftet undervisningen til nye højder, men også taget tid at implementere.

I dag er vores daglige linje og undervisningstilbud bl.a. bygget op af:

●       4 ugentlige timer der er målrettet innovationsprojekter

●       Fleksibel tilgang til skemaets betydning for undervisningsindhold

●       Mindst 6 uger om året uden skema

●       Deltagelse i diverse konkurrencer og projekter

●       Mindst 10 måneders projektforløb for 8+9 årg, med selvstændigt projektarbejde - projekt viksomhed

●       Undervisning af yngre årgange

●       Åben skole, som et naturligt element

●       Tæt samarbejde med flere virksomheder, som eleverne selv opsøger

●       Tæt samarbejde med andre skoler i Odense kommune, UCL, Fonden For Entreprenørskab og Teknologisk Institut

Derfor arbejdes der målrettet med kreativitet og træning af dette, diverse teambuilding opgaver, styrke det sociale fællesskab for bl.a. at kunne bruge hinanden som positive sparringspartnere, teamsamarbejde, skabe og udvikle netværk, kommunikere med andre, skabe prototyper, sætte iværk og opsøge problemstillinger, samt handle på dem. Osv.

Se de mere end ti projketer her - nogle awardwinning projekter!

Implementering af I&E for hele skolen
Efter 3 år med fuld fokus på udvikling af  innovationslinjen, søgte skolen tilbage i 2015 midler gennem Fonden For Entreprenørskab for at kunne begynde at implementere I&E for hele skolen. Ledelsen og innovationsteamet valgte at sætte en konkret ramme for første del, at alle klasser skulle arbejde med I&E i oktober måned.

Skolens innovationskonsulent blev projektleder og UCL blev købt ind som eksterne konsulenter. Fordi selvom den nye folkeskolereform havde indskrevet I&E i alle fag, ville dette ikke, som en selvfølge, blive et nemt projekt.

Formål, læringsmål og konkrete forløb
Alle lærere deltog i indledende workshops, afholdt af Peter Rasmussen fra Fonden for Entreprenørskab, hvor de fik introduceret begreberne I&E, og der blev snakket og diskuteret hvad begreberne betød og indeholdt. Disse workshops var målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling, da fokus er forskelligt. Lærerne blev her præsenteret for formål, læringsmål, konkrete forløb og der blev diskuteret hvordan det kunne inddrages i de kommende forløb.

De indledende workshops blev efterfulgt af samtaler og møder med Celine Ferot fra CFU/UCL, hvis opgave var at skabe en tættere kontakt og dialog til lærerne. En dialog og kontakt, der dog viste sig at tage længere tid at etablere end først antaget, men i dag er yderst vigtig, og som i dag har givet tydeligt udbytte.

Et konkret eksempel: En lærer tog fat i Celine 1½ år efter projektet var slut, da han gerne ville have hjælp til at inddrage I&E i et kommende forløb, selvom muligheden har været der de sidste 18 måneder. Så implementering og forankring kræver tid!

Derudover blev der også oprettet en padlet, så alle materialer kunne tilgås digitalt og forberedelsen blev væsentlig nemmere for lærerteamet.

De første projektugers indhold for Sct Hans skole var:

●      1. årg: Superhelte, FFE-YE

●      2. årg: Troldetema, lave troldehytter, udklædning, mad og lege

●      3. årg: Puls og endorfiner: Brobygning mellem skole og daginstitution

●      4. årg: Hjerte og hjerne

●      5. årg: Ud i europa: Samfundets ressourcer

●      6. årg: Brain breaks: Betydning og udvikling til brug i praksis

●      7y: Identitet: Kampagne

●      7x: Sprog og identitet: Samarbejde med BazarFyn

●      8y: Vækst i Odense

●      7z+8z: Streetfestival: Food, sport, word og art

●      9 årg: Naturfagsprojekt: Bæredygtig energiforsyning, 1 uge

●      9y: Bæredygtig energiforsyning: Lave nyhedsudsendelse

Evaluering af projektugen

Ved det efterfølgende lærermøde skulle lærergruppen evaluere projektugen, hvilket næsten fik det største udbytte ift. forankring og implementering. Dagsordenen for lærermødet var en kort pitch – 20 sekunder, et fra hvert team. Derefter en markedsplads hvor alle kom rundt og hørte om hinandens forløb og kunne snakke om dem. Her et par billeder fra markedsplads øvelsen:

Derudover er en del af lærerværelset blev indrettet til inspirationsvæg, så alle kan finde inspiration og gøre I&E som en naturlig del af skoledagen.

De sidste 10 min af lærermødet blev brugt på en tjek-ud øvelse, hvor man skulle fuldføre sætningen “Jeg tjekker ud med….”. Ved denne øvelse oplevede jeg det, der burde være helt essentielt i almindelig praksis. Nemlig fokus på hvor god undervisning vi lige havde gennemført, og hvor meget vi kunne få ud af at bruge hinanden. Her er er par eksempler på hvad mine kollegaer tjekkede ud med:

●      Gode ideer og en ide om at kunne dele og dykke tilbage til i dag

●      God ide at lave samarbejde med børnehaver

●      Tænke mere over, at eleverne “skal selv”

●      Begejstret over så mange gode ideer og engagement

●      Kæmpe inspiration til overskrifter og ideer

Innovationsnetværk
Herefter har vi fået flere midler fra Odense kommune for at kunne fortsætte processen, samt fra Fonden For Entreprenørskab til at arbejde med Co-Teaching målrettet hele 5. årgang og i alle fag.

Vores nuværende ståsted har gjort, at vi for 2 år siden skabte et innovationsnetværk i Odense kommune, er en stor del af NEIS netværket via Fonde For Entreprenørskab, samarbejder med rigtig mange andre uddannelsesinstitutioner, fx HC/VUC og Tietgen Business.

Derudover arbejder vi som lærergruppe på at skabe en større progressionsmodel for hele skolen, så det gøres mere overskueligt og tydeligt hvad, hvor og hvorfor vi arbejder med I&E på de enkelte årgange.
Det betyder at sproget, undervisningspraksis og den didaktisk tilgang har ændret sig markant på Sct Hans skole, hvorfor vi også blev indstillet af Fonden For Entreprenørskab til årets The Entrepreneurial School (TES) Award 2017

Til jer der gerne vil arbejde mere med I&E
H
erunder erfaringer og bud på dette:

  • I&E undervisning kræver en klar og tydelig strategi fra ledelsen side af. Det kræver at området prioriteres, både med plads i skemaet eller kalenderen, samt med tid. Det tager tid at ændre undervisningstilgang.
  • Derudover er det en klar fordel, at 2-4 lærere på skolen udnævnes som pionere / ressourcepersoner, gerne nogle med en ild brændende i sig. Disse skal være med til at indsamle og afprøve materialer, netværke og udbrede budskabet på skolen. Her vil især Fonden For Entreprenørskab være et rigtig godt udgangspunkt:http://www.ffe-ye.dk/

Værdifulde links
Kurser og rådgivning: http://www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/kurser-og-raadgivning
Inspiration: http://www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/inspiration
Undervisningsmaterialer: http://www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer

Derudover kan diverse didaktiske grundlag, fx FIRE- og KIE-modellen eller andre digitale platforme som fx http://www.piif.dk/ og http://stationinnovation.dk/inspiration/ være gode steder at starte.

Co-teaching
Et sidste råd vil være Co-teaching. At være flere sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning har stor effekt. Ligesom det har stor effekt at overvære andres spændende undervisning. At se og opleve det i virkeligheden og springe ud i det, er nødvendigt, hvis man skal lykkes som I&E underviser og skole.

 

 

 

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.