Nr.Vium-Troldhede skole 2018 (Ringkøbing-Skjern)

  • folkeskole

Nr.Vium-Troldhede skole 2018 (Ringkøbing-Skjern)

Nr.Vium-Troldhede Skole styrker elevernes kompetencer med tværfaglige fredage. Ugens bedste dag er fredag. Det eneste der står på skoleskemaet er tværfaglighed, og eleverne elsker det. Samarbejde på kryds og tværs. Viden og færdigheder aktiveret uden en klokke, der ringer, og læring der giver mening.

Nr.Vium-Troldhede Skole har taget folkeskolelovens formålsparagraf i ed, og hver fredag ændret på skolens fagopdelte struktur, så de kan tilbyde eleverne et læringsmiljø med tid til fordybelse, samarbejde og opgaveløsninger, der udvikler elevernes erkendelse og fantasi, og styrker deres handlingskompetence og evne til at tage beslutninger.

Den faste ugedag - uden fagopdelt skema
Den faste ugedag - uden fagopdelt skema – har åbnet en verden af muligheder for at tilrettelægge læringsforløb, uden hensyn til skemateknik og øvrige begrænsende faktorer.

Vi kan efterleve ”åben skole” begrebet og besøge vores omverden, invitere vores omverden ind i skolen, besøge museer, nærmiljø mv.

Nr.Vium-Troldhede Skole iværksætter innovative og entreprenante forløb på tværs af faggrænser. De afvikler skolens traditioner som eksempelvis ”Skolernes Motionsdag”, ”Trivselsdag” mv., og placerer disse aktiviteter på fredage, hvor det ikke rammer den fag-faglige undervisning, som på traditionelt vis planlægges fra mandag til torsdag.

Fredagsstrukturen er fremmende for en fælles problem- og opgaveløsning
Skolen opruster p.t. deres indsats i forhold til anvendelse af ny teknologi, og fra næste skoleår vil alle elever i skolens mellemtrin få udleveret Microbits, og skolen har investeret tungt i LEGO Educationals robotteknologi mm. og også i relation til implementeringen af disse elementer vil skolens fredagsstruktur være fremmende for processen.

Vi har tilrettelagt vores hverdag på denne måde siden implementeringen af reformen, og i dag kan ingen tænke sig en hverdag uden de tværfaglige fredage.

Elevernes samarbejdskompetencer er væsentligt styrkede, deres evne til fælles problem- og opgaveløsning er eksemplarisk, og de læringstemaer skolen vælger at placere på fredage er alsidige, hvilket personalet oplever som fremmende for elevernes generelle trivsel og lyst til at gå i skole og lære. Det er i mødet med andre, og i et samarbejdsmiljø, at viden og færdigheder, hypoteser og kompetencer kan sættes i spil og efterprøves i praksis. Forhold der historisk har været altafgørende for det danske samfunds succes, og forventeligt også fremover vil være det.

Kompromiset mellem traditionelt fagopdelt undervisning og skemalagt undervisning
Man har i årtier talt og skrevet om skolen uden klokken, der ringer. At indføre dette princip 100% rummer udfordringer.

Vi mener at vores fredage skaber kompromiset mellem den traditionelt fagopdelte og skemalagte undervisning og den tematisk/tværfaglige.

 

Senest opdateret den

10. december 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.