Hornbæk Skole (Helsingør)

Hornbæk Skole (Helsingør)

Boost-innovativ skole - Hornbæk Skole udvikler elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer.

Hornbæk Skole arbejder med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Dette gør de, fordi de mener, at det er vigtigt at give eleverne plads til at udvikle kreative og innovative kompetencer. Det er vigtigt, at skoleverdenen er koblet med den rigtige verden uden for skolen. Eleverne skal føle, at det de arbejder med er vigtigt, og at de kan bruge det til noget - at de kan forandre noget og gøre en forskel.

Eksempel på forløb: Fra flygtning til medborger
Boost - innovativ skole i Helsingør, som er det overordnede projekt, involverer erhvervsliv, fritids- og foreningslivet og hele lokalsamfundet.
I forbindelse med udfordringen "Fra flygtning til medborger" har eleverne fx haft kontakt til relevante organisationer, det lokale modtagecenter for flygtninge og elever fra kommunens internationale ungdomsklasser. Samtidig kan løsninger af mere teknisk art betyde, at elever har kontaktet virksomheder med henblik på vejledning i forhold til patenttagning eller udvikling af teknologi.

Læringsmål
Læringsforløbet startede i første omgang med at eleverne gennem forskellige værksteder skulle lære om: 

 • Viden om flygtninge og det at flygte
 • Udvikle færdigheder indenfor fremlæggelsteknik 
 • Viden om og færdigheder i forhold til at lave et Personadiagram
 • Udvikling af faglige læseforståelsesfærdigheder

Under fasen skulle eleverne få:

 • Evner til at handle entreprenørielt i forhold til problemstillinger
 • Evnen til at samarbejde med udgangspunkt i teamets styrker og potentialer
 • Evnen til at konstruere viden og overføre og anvende denne i praksis
 • Evnen til at kunne selvevaluere og dermed lære at lære
 • Evnen til at kunne kommunikere tydeligt og overbevisende for et mangfoldigt publikum og om mange emner. 

Beskrivelse af forløbet
Eleverne blev efterfølgende inddelt på hold i forhold til åbenheden af den udfordring, som de efterfølgende blev stillet. Skolen oplevede, at de blev nødt til at differentiere i forhold til åbenheden af udfordringen. Processen foregik i dialog med eleverne. 
Efterfølgende lavede de en open space (ideudviklingsmetode), i forhold til udfordringen som lød ”Fra flygtninge til medborger i Helsingør Kommune”. Eleverne dannede i fællesskab med læreren grupper ud fra hvilket underemne der interesserede dem mest. 
Efterfølgende udfoldede de emner med endnu en runde open space, hvorefter de snævrede udfordringen ind til en problemstilling, som de skulle finde indhente viden omkring og finde en løsning på.
Den efterfølgende del af projektet var videnindsamlingsproces, hvor de indhentede relevant viden på bibliotekter og i samtaler med eksterne fagpersoner. Herefter gik de i løsningmode og lavede open space på løsningsmuligheder. 
Det næste skridt i processen var en oraclerunde, hvor børnene hjalp hinanden med kritiske spørgsmål og videreudvikling af deres gode løsningsideer. 
Næste skridt var en ’Muck Up’ (en 3D præsentation af projektet) og evt. en prototype (fx en hjemmeside, hvis det er ideen) 
Præsentationen skulle indholde tre plancher (Brugeren, Udfordringen, Løsningen) og en fremlæggelse samt en film om arbejdsprocessen. 

Et positiv eksempel 
Gruppe 4 bestod af: 

 • To børn, der arbejdede meget motiveret med udfordringen også efter skolen, deres spidskompetencer er fremlæggelse, organisering og forberedelse samt kommunikation. 
 • Et barn, der primært arbejdede med programmering af hjemmeside og app.
 • Et barn, der agerede altmuligmand. Han havde primært ansvar for filmen og hjemmesiden, men var med i mange af processerne. Han kom frem til den erkendelse, at gruppearbejde kan være virkelig givende, en erkendelse som han efterfølgende har draget stor nytte af på skolen. 
 • Et barn, der har det vanskeligt med diagnose og flere udfald i løbet af en skoledag. Han deltog for første gang i sin skoletid i en fremlæggelse. 

Det fantastiske ved denne gruppe var, at de virkelig fik sat deres styrker og potentialer i spil samt at de gav plads til hinandens særheder. Deres løsningsforslag var en App, der i princippet fungerede som en datingapp. Hvor nytilkomne flygtninge og danske statsborgere kunne finde hinanden i forskellige fællesskaber. Fx en familie med skolesøgende børn, der fandt sammen med en dansk familie med skolesøgende børn i lokalområdet – med den hensigt at danne en relation og videndele i forhold dagligdagsudfordringer (Hvorfor må man godt kaste med sne i pauserne). Eller et andet eksempel: En dansk dreng, der føler sig alene og har et internationalt udsyn vil gerne mødes med en flygtning, der spiller Bridge. 
I forhold til Honrbæk Skoles målsætning for læringsforløbet fik ovenstående gruppe indfriet alle mål og der skete en meget stor udvikling hos specielt ’Altmuligmanden og barnet med diagnose’. Begge børn har efterfølgende fået en mere positiv tilgang til læring, gruppearbejde og derudover har det højnet deres selvværd utrolig meget. 

Besøg hjemmesiden på: http://flygtningene.wixsite.com/refugeesfriends.

Vejledning til andre
Arbejdet med innovation er givende for både medarbejdere og elever. Det er væsentligt, at lærerne og pædagogerne er opmærksomme på de processer, der fører til udvikling af innovative kompetencer. I en innovativ proces er både proces og resultat væsentligt. Det er væsentligt indledningsvist at afklare, om eleverne skal arbejde med bæredygtige løsninger eller om målet er at træne enkelte innovative kompetencer. I forbindelse med First Lego League har vHornbæk Skole med fordelt anvendt konceptet.
Både lærere og pædagoger kan deltage i processerne. På Index; Design to Improve Life's hjemmeside kan man hente hjælp til arbejdet med kompasset og en udfordring. Her ligger en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med kompasset over en uge. Kompasset er kendetegnet ved, at de enkelte teknikker kan anvendes i mange sammenhænge.
Afklaring af forholdet mellem læringsmålstyret undervisning og åbne innovative processer er en god idé forud for læringsløb med eleverne.

Læs mere om projektet.

 

Skolens hjemmeside; http://hornbaek-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.