Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. I et godt skole-hjem-samarbejde bliver forældrene inddraget i skolen.
04.10.19
På Vestervangskolen er der fokus på samarbejde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre, hvor forældreinddragelsen øges.
04.10.19
Ølgod Skole har ønsket at styrke skole-hjem samarbejdet kvalitativt, sådan at forældrene kommer tættere på elevernes læring, og eleverne bliver mere inddraget og i højere grad aktive deltagere i
04.10.19
SKÆRMREGLER: På Stjærskolen har elever, lærere og forældre udarbejdet et sæt skærmregler med henblik på at øge elevernes digitale dannelse og modvirke forstyrrelser fra digitale devices i
På Svend Gønge Skolen bliver der afholdt forældreworkshop, hvor skolens forældre har mulighed for at få viden om forskellige emner indenfor undervisningen og indlæring i forhold til at understøtte...
Trivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man har snakket om det. Med de nye, tegnede dialogark har Nordre Skole bevæget sig væk fra skemaer for...
Munkevængets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for børn tilmeldt SFO og klubber.
ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulighed for at alle kan bidrage til udviklingen på Skæring Skole. Skolens personale ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en...
Svend Gønge-skolen, lokalrådet, skolebestyrelsen, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet er gået sammen om at lave en fælles kultur og familiedag hvor ALLE deltager. Skolens...
Personlig målsætning i engelsk. Rosendalskolen arbejder med at inddrage eleverne personligt i målsætningerne for faget. Udover at arbejde efter Fælles Mål, så opstiller eleverne individuelle mål for...
Forældrealliancen Holbergskolen: Fokus på, hvordan man løfter folkeskolen gennem øget forældresamarbejde. Det gælder fx i forhold til sprog, læring, trivsel og dannelse. På den måde bruger...
Familie-forstærkeren: M.C. Holms Skole har sat elevernes læringsmæssige udbytte i centrum for skole-hjem-samarbejdet. Skolebestyrelsen, skolens pædagogiske personale og skolens ledelse har i...
Forældreopbakning og engagement er af afgørende betydning for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling og trivsel. Børn, der trives lærer nemlig bedst og fagligheden stiger!...
KÆMP: Inklusion på Holbergskolen. Holbergskolen har udviklet en 3-Dimensionel metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er fællesnævner for KÆMP og de to datter-projekter...
Sammen om vores Grundfortælling på Kratbjergskolen! Kratbjergskolens grundfortælling eller varedeklaration er resultat af en proces, der har involveret medarbejdere, forældre, elever, repræsentanter...
Kodning, leg og læring i samskabelse på Skødstrup Skole. Kommunen, skolen og skolebestyrelsen har fokus på samskabelse mellem forældre, skole og eksterne. I den forbindelse laves der prøvehandlinger...
Børn som bønder på Ans Skole. Et forløb fra medio april til primo september 2017, hvor en mellemtrins-årgang en dag om ugen flytter undervisningen ud på et lokalt landbrug. Eleverne inddeles i...
På Herningvej Skole vokser ny forældrerolle i takt med elevernes længere og mere varierede skoledag. Jo mere varieret og spændende undervisning, jo større behov for struktur og forudsigelighed....
Kultur og Familiefestival på Svend Gønge-Skolen. Skolen, lokalrådet, skolebestyrelsen, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet er gået sammen om at lave en fælles kultur- og...
På Herstedøster Skole har forældre, lærere og pædagogisk personale dannet et netværk og sammen nytænkt og defineret skole-hjem-samarbejdet. Det er sket på en række netværksmøder, hvor forældre og...
Det gode skolehjemsamarbejde - På Løgstrup Skole fokuserer man på at få skolehjemsamarbejdet til at blive vedkommende for den enkelte elev, så denne føler ejerskab for egen læringsproces. Eleverne er...
Forældredrevet udviklingsproces har styrket fællesskabet og elevernes trivsel
Bestyrelsens vision for Ungdomsskolen - Ungdomsskolen vil gøre en forskel for de unge på Bornholm ved at tilbyde spændende undervisning og aktiviteter, som er tilrettelagt efter de unges egne ønsker...
Udeskolen – en helt naturlig, integreret del af skolelivet på Fredensborg Skole. Gennem alternative læringsmiljøer og nye måder at lære på ønsker Fredensborg Skole at fremme elevernes læring og...
Sammen om overgange - Samarbejdsaftale mellem Hurup Skole, Bedsted Skole og Vestervig Skole. Formålet med aftalen er at skabe sammenhæng i elevernes overgang fra 6. til 7. årgang, samt at styrke...
Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skolehjem-samarbejde. Sophienborgskolen åbnede dørene for børnenes forældre (og øvrige netværk) og fik skabt en helt ny (kontinuerlig) form...
Elevstyrede forældresamtaler - Højvangskolen ønsker at revitalisere skolehjemsamarbejdet ved elevstyrede forældresamtaler. Dette vil samtidig muliggøre en endnu bedre inddragelse af forældrene som...