Espergærde Skole afd. Tibberupskolen (Helsingør)

Espergærde Skole afd. Tibberupskolen (Helsingør)

Boost - innovativ skole i Helsingør på Espergærde Skole - Formålet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer.

Forløbet kørte fra maj 2015 til juni 2016. Udviklingsforløbet er en del af et kommunalt flerårigt kommunalt projekt. Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt og indebærer en række fælles aktiviteter for elever, medarbejdere og ledere på skolerne.

Skolen er koblet til den "rigtige verden"
Vi arbejder med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Dette gør vi fordi vi mener, at det er vigtigt at give eleverne plads til at udvikle kreative og innovative kompetencer. Det er vigtigt, at skoleverden er koblet med den rigtige verden uden for skolen. Eleverne skal føle, at det de arbejder med er vigtigt, og at de kan bruge det til noget - at de kan forandre noget og gøre en forskel. De får mulighed for at omsætte deres nye tilegnede viden til handling, og de lærer at skulle forsvare deres produkt foran et publikum.
​Som en del af arbejdet med udfordringer er der afslutningsvis et battle, hvor eleverne fremlægger deres løsninger for eksperter og kan vinde præmier. Det var afgørende for eleverne, for lige i det øjeblik blev alt deres skolearbejde omkring projektet lige pludselig koblet sammen med den virkelige verden uden for skolen, og de fik feedback fra ’rigtige’ eksperter. De lærte at forhandle, reflektere, argumentere og sælge deres idé. Lige pludselig kunne de forstå hvordan de kunne bruge alle de kompetencer de havde lært i skolen, uden for skolen. De voksede af oplevelsen.
Det giver eleverne motivation at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger. Metoden betyder at andre kompetencer kommer i spil. Samtidig tilkendegiver eleverne, at det giver mening at arbejde med produkter, der kan give værdi for andre.

Kompas der baner vej for nysgerrighed og undren
Skolen benytter Index; Design to Improve Life kompasset i undervisningen. De har haft mange innovative forløb bygget op omkring kompasset blandt andet ’Klog på penge’ i matematikfaget, ’Myter i Danmarkshistorien’ i Historie, ’Kortfilm’ i dansk, ’Min drømmeskole’ tværfagligt og på tværs af klasserne m.fl. Alle med det formål, at skabe innovative elever, hvor det ikke er en grundbog eller læringsbog der danner grundlaget for læringen, men det er processen, bygget op omkring kompasset, der baner vejen for nysgerrighed og undren. Eleverne er samtidig selv med til at skræddersy et undervisningsforløb de har ejerskab over for, og som de kan bruge uden for skolen. De formgiver en løsning, ved at være kreative og bruge hænderne, de laver en film over deres arbejdsproces og de fremlægger deres løsning på deres udfordring, for et publikum der giver kritisk modspil. De træner utroligt mange færdigheder på én gang og ubevidst, netop fordi læringsprocessen er sjov og målet er tydeligt. Læreren fungerer som en mentor og vejviser sammen med eleverne. Læreren guider elever i stedet for at komme med svaret eller løsningen.

Eksempel på forløb: Min Drømmeskole
Min Drømmeskole var et af flere forløb bygget op omkring kompasset og innovative læringsprocesser. Skolen har valgt at fremhæve dette forløb, fordi det illustrer hvor vigtigt det er at lade eleverne være innovative, og hvor nyttigt både resultatet og processen kan være. Min drømmeskole tager udgangspunkt i virkeligheden, idet skolen er under omorganisering. Eleverne skulle påvirke og udvikle den nye udskolingsskole i Espergærde, som bliver en realitet i skoleåret 2017/2018. Eleverne havde på den måde en direkte mulighed for at have indflydelse på den nye skole, og de forstod hurtigt at deres idéer og løsninger kunne blive til en realitet.

Målstyret undervisning, åben skole og inklusion 
Gennem arbejdet med innovation og med kompasset som ramme udforskes og implementeres forskellige dele af folkeskolereformen. I vores forløb ’Min Drømmeskole’, var der en tydelig målstyret undervisning (se opbygning af forløb bilag 1), der var en integration af virkeligsnære problemstillinger i den åbne skole og der var inklusion af alle elever og deres idéer. Fagligheden var ikke den eneste målestok, og elever med stærke innovative kompetencer og kreative og produktive færdigheder, kunne pludselig blomstre og udfolde sig på en anden måde end i en traditionel undervisningssituation, hvor svaret på problemstillingen oftest er givet på forhånd. 

Eleverne skal blive bevidste om, hvornår god læring finder sted
Den læring der bliver understøttet igennem et forløb som ’Min Drømmeskole’ er især, at eleverne skal forholde sig til virkeligheden og i dette tilfælde til hvad en god skole er og hvad den skal indeholde. De skal researche, interviewe og læse forskellige fagtekster omkring læring, læringsmiljøer, bevægelse mm. De skal men andre ord blive bevidste om, hvornår en god læring finder sted, og hvad der kendetegner en god skole med et godt ungdomsmiljø, hvor læringen og trivslen er i højsædet. 

Inddragelse af elever og forældre i undervisningen  
De virkelighedsnære problemstillinger i den åbne skole bevirkede til at eleverne fik inspiration fra andre skoler, de interviewede ledere, elever og forældre, de brugte deres personlige erfaringer og de diskuterede hvad der var vigtigt at prioritere og finde en løsning på. De var meget motiverede igennem processen, da alle vi finde frem til en brugbar løsning. De tilrettelagde stort set selv deres skoledag inden for de opstillede rammer og det betød at de havde en varieret skoledag, hvor de både arbejdede i klassen, uden for skolen, efter skoletid og bevægede sig generelt meget rundt. 
Forældrene var involverede i forløbet, fordi de kunne følge med i processen og eleverne blev opfordret til at inddrage forældrene i deres udfordring. Forældrene blev inviteret med til fremlæggelserne af produkterne og løsningerne -dette bevirkede også til at eleverne igennem hele processen vidste at der ville være et ’rigtigt’ publikum de skulle fremlægge for. Forældre skulle efter alle fremlæggelserne udvælge deres favoritbud på en drømmeskole. Eleverne skulle også stemme på deres favorit løsning. Forældrene skulle efterfølgende selv forme og komme med bud på deres drømmeskole inspireret af elevernes kreative idéer. 

Inspirerende forløb
Det er var utrolig inspirerende forløb, hvor vi oplevede nye sider at den enkelte elev. Eleverne var gode til at finde hinandens kompetencer og fordele forskellige ansvarsområder. De var gode til at samarbejde, til at tænke innovativt og til ´sælge´ deres idé som den bedste foran et publikum. Hele processen opbygget omkring kompasset, plancherne, filmen og 3D figuren understøttede den professionelle og faglige tilgang og skabte et fælles sprog omkring bæredygtig innovation.
Der kom mange forskellige løsninger på de forskellige udfordringer bl.a. vigtigheden af og indretningen af studiemiljøer, tilrettelæggelsen af bevægelse som en integreret del af undervisningen, valgfagsstruktur og linjefagsstruktur, traditioner og tilrettelæggelsen af disse, vigtigheden af faglige udflugter, en skole hvor der er faglokaler i stedet for klasselokaler mm. Vi sluttede forløbet af med at udstille de flotte produkter i halen på vores skole. 
Løsningerne vil blive anvendt i det videre arbejde med at skabe den nye udskolingsskole.

Involverer hele lokalsamfundet
Boost - innovativ skole i Helsingør, som er det overordnede projekt, involverer erhvervsliv, fritids- og foreningslivet og hele lokalsamfundet. I forbindelse med udfordringen "Fra flygtning til medborger" har eleverne fx haft kontakt til relevante organisationer, det lokale modtagecenter for flygtninge og elever fra kommunens internationale ungdomsklasser. Samtidg kan løsninger af mere teknisk art betyde, at elever har kontaktet virksomheder med henblik på vejledning i forhold til patenttagning eller udvikling af teknologi.

Vejledning til andre
Arbejdet med innovation er givende for både medarbejdere og elever. Det er væsentligt at lærerne og pædagogerne er opmærksomme på de processer, der fører til udvikling af innovative kompetencer. I en innovativ proces er både proces og resultat væsentlig. Det er væsentligt indledningsvis at afklare, om eleverne skal arbejde med bæredygtige løsninger eller om målet er at træne enkelte innovative kompetencer. I forbindelse med First Lego League har vi med fordelt anvendt konceptet.
Både lærere og pædagoger kan deltage i processerne. På Index; Design to Improve Life's hjemmeside kan man hente hjælp til arbejdet med kompasset og en udfordring. Her ligger en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med kompasset over en uge. Kompasset er kendetegnet ved at de enkelte teknikker kan anvendes i mange sammenhænge.
Afklaring af forholdet mellem læringsmålstyret undervisning og åbne innovative processer er en god idé forud for læringsløb med eleverne.

Læs mere om projektet på Espergærde Skole og i Helsingør Kommune

 

Skolens hjemmeside; http://espergaerdeskole.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.