Morten Børup Skolen 2018 (Skanderborg)

  • morten børup skolen

Morten Børup Skolen 2018 (Skanderborg)

På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meget. I udeskolen lærer børnene igennem alle sanser, de får en konkret og praktisk dimension på den teoretiske viden fra klasseværelset, og de får frisk luft, fysisk bevægelse og mulighed for at samarbejde i uderummet. Alt dette påvirker både læring og sociale relationer positivt.

Tankerne om mere udeskole er ikke nye på Morten Børup Skolen. Skolen har tidligere været udvalgt af Undervisningsministeriet til ”Demonstrationsskole i udeskole”, og arbejdet med at fremme udeskole-tanken har foregået siden starten af 2016. Mens skolen var demonstrationsskole i udeskole blev det prioriteret at uddanne tre af skolens medarbejdere som udeskole-vejledere. Samtidig er der blev afholdt kurser for alle medarbejdere i udeskole for at sikre grundlaget for, at tankerne kunne brede sig.

Med udgangspunkt i understøttende undervisning

Det har i høj grad været hands-on-kurser, hvor der har været taget udgangspunkt i faget understøttende undervisning, strukturerne omkring dette fag, og de muligheder der er lige uden for skolens dør. Den sparring og inspiration, som skolen har fået igennem disse uddannelses- og kursustiltag, har været med til at udvikle undervisningen og sætte fokus på strukturer og læringsmål, der inddrager uderummet. Efter ”Demonstrationsskole i udeskole” blev afsluttet er arbejdet fortsat med at udvikle på praksis.

F-dag på skemaet

Rent organisatorisk har skolen valgt at prioritere en dag i ugen, hvor hver årgang har fordybelsestid (konkret står der ”f-dag” på skemaet). Her placeres forskellige fag fra uge til uge samt den understøttende undervisning, og hver årgangsteamet kobler typisk elementer på dagen, der fremmer såvel læring som trivslen hos eleverne, ligesom udeskolen ofte inddrages. På alle årgange er der et tværprofessionelt samarbejder omkring fordybelsestiden, så både lærere og pædagogers kompetencer bedst muligt kan komme i spil.

Vi oplever, at det øger elevernes læring og trivsel at læring ikke kun foregår igennem en bog i klasselokalet. På skolen og hos vores samarbejdspartnere er der stor motivation for at fortsætte udviklingen og arbejdet med udeskole. 

Igennem de sidste tre år har de endvidere opkvalificeret udeskole-tiltagene gennem et samarbejde med Mobile Haver og Coop, hvor skolen har udviklet undervisningsforløb til 1. og 2. klasse. Forløb som resten af kommunen kan tilgå på Læringsplatformen; Min Uddannelse. Som det seneste skud på stammen har skolen aftalt et samarbejde med Aqua Globe omkring udviklingen af undervisningsforløb koncentreret om vand, vandets kredsløb, vandforsyning mv. for udskolingselever. Blandt andet er der sendt en ansøgning afsted til Novo Nordisk Fonden, hvor Morten Børup Skolen, Aqua Globe, Skanderborg Gymnasium, VIA med flere søger støtte til at etablere et samarbejdsprojekt, der skal fremme børns læring og interesse for de naturvidenskabelige fag igennem arbejdet med autentiske problemstillinger fra Aqua Globes partner-virksomheder. Et samarbejde, der på sigt skal kunne spredes til andre folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.

Opbakning fra skolens Forældreforening

Inddragelse af udearealer er, som det fremgår, vigtigt for skolen, og der er stor opbakning fra forældrene. Derfor har forældrene i 2017 oprettet ”Forældreforeningen for mere udeskole på Morten Børup Skolen”, der støtter op omkring skolens tiltag og er samarbejdspartner blandt andet i forbindelse med fondsansøgninger og konkret arbejde på skolen.

Skolens positive erfaringer som udeskole og den store opbakning gør, at de ønsker at styrke dette indsatsområde endnu mere. Derfor ønsker de at udnytte det potentiale, de har på skolens eget område i forhold til at skabe inspirerende udearealer og samtidig sikre bedre adgang til udearealerne fra eksisterende undervisningslokaler. De savner på skolen et område, som gør, at skolen i endnu højere grad kan trække undervisningen ud, og som kan fungere som ”en grøn skolegård” til fri leg og rekreative aktiviteter, når børnene holder pause fra undervisningen. Hvis skolen vinder en pengepræmie for arbejdet, vil pengene derfor også konkret gå til at fremme endnu mere udeskole igennem realiseringen af deres planer for forbedringer af de grønne udearealer på skolens grund

I kan læse mere herom i Inspirerende Udearealer til en ambitiøs udeskole

Se hvordan skolen inddrager uderummet i læring denne video

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.