Trongårdsskolen 2018 (Lyngby-Taarbæk)

  • folkeskole og kuturforståelse

Trongårdsskolen 2018 (Lyngby-Taarbæk)

Kulturuge: Hele verden rundt på Trongårdsskolen. Skolepædagogerne har stået i spidsen for et nyt tiltag inden for kulturforståelse og forældreinddragelse. Pædagogerne på Trongårdsskolen har i samarbejde og med stor hjælp fra skolens forældre styrket elevernes relationer på tværs af kulturforskelle og motiveret dem til at være nysgerrige på hinandens baggrunde samt at udvise respekt og forståelse for hinanden.

Det multikulturelle samfund
I et multikulturelt samfund ønsker pædagogerne at skabe en ny tradition, som understøtter elevernes læring, trivsel og dannelse i et tæt samarbejde og i fællesskab med skolens forældregruppe. Personalegruppen på skolens SFO var enige i, at man gerne ville skabe en temauge, der afspejlede de mange forskellige nationaliteter, der er på skolen. Dét blev realiseret i en kulturuge, hvor børnene gennem et anderledes og nytænkende læringsmiljø fik skabt en åbenhed og accept omkring hinandens kulturelle baggrunde.

Initiativet med en kulturuge er helt nyt, og håbet er, at det kan blive en fast tradition på skolen. Op til temaugen blev særligt den understøttende undervisning, som pædagogerne varetager, brugt til at forberede og inddrage alle elever i projektets formål og indhold.

Dialog med skolens forældre
SFO’ens leder præsenterede ideen i et nyhedsbrev, hvor hun opfordrede forældrene til at byde ind med forslag til aktiviteter i kulturugen. Ønsket var blandt andet en tættere kontakt og dialog med skolens forældre - og det ønske er blevet indfriet, for interessen for at involvere sig i kulturugen har været meget stor – også blandt skolens lærere.  

Alle bød ind med viden og tiltag indenfor deres kulturelle ekspertise.
De interesserede familier blev hæftet på en tovholder, som stod for koordinering, planlægning og udførelse.

International stemning og fællesskab
I løbet af ugen har forældrene med støtte fra skolens personale stået for workshops med arabisk mad, Kinesisk kalligrafi, Aboriginal kunst, Flamenco, folkedans og meget mere.

Trongårdsskolen emmede af international stemning, og fredag kulminerede det hele med en markedsdag på skoletorvet hvor alle børn, forældre og skolens personale kunne smage sig frem blandt en lang række forskellige lande og kulturer mens de kunne nyde synet af dans og mange forskellige aktivitets-boder.

Børnene fik i ugen oplevet et fællesskab, som skabte en rød tråd og et tættere sammenhold mellem hjemmet og SFO’en – og i næste omgang omfatter det også undervisningen.

Det er ret fedt, at fritidsdelen på Trongårdsskolen har inspireret og påvirket lærerne i en sådan grad, at projektet skal videreudvikles til en fælles temauge på hele skolen, hvor vi sætter mere fokus på læring og det sociale- og kulturelle fællesskab.

Sammenhæng mellem skole, fritidsdel og hjem – og blandt orskellige kulturer.
Skolen har skabt helhed og sammenhæng mellem skole, fritidsdel og hjem – og blandt de forskellige kulturer.

Hele SFO'en er glad for den overvældende interesse, der har været fra familierne i forhold til at fortælle om og formidle deres kultur.

Fritidsdelen udvikler og inspirerer skoledelen – og inddrager skolens familier
SFO’ens projekt involverede familierne og fik de interesseret med indenfor i børnenes skole- og fritidsliv. Familierne kunne aktivt deltage i hele forløbet og havde derfor en væsentlig brik ift. indhold og effekt.  

Vi oplevet en særlig stor interesse fra vores familier med anden etnisk baggrund end dansk – som i den grad var medvirkende årsag til at projektet blev så stor en succes, at lærerne også lod sig inspirere.

Næste år udvikles kulturugen i et tæt samarbejde ml. lærere og pædagoger, så undervisningen understøtter arbejdet med kulturforståelsen på Trongårdsskolen.

Senest opdateret den

10. december 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.