Nr. Vium-Troldhede Skole 2017 (Ringkøbing-Skjern)

Nr. Vium-Troldhede Skole 2017 (Ringkøbing-Skjern)

Fantastiske Fredage på Nr. Vium-Troldhede Skole. Hver fredag hele skoleåret arbejder vi tværfagligt. Vi tager udgangspunkt i aktuelle emner, og der arbejdes på tværs i hele mellemtrinnet. Eleverne gør brug af de faglige termer og begreber, som de har lært i den almindelige fagundervisning. Vi arbejder med projekter, vi tager ud af huset, eller vi får besøg af forskellige folk fra ”den virkelige verden”.

Hver eneste fredag gennem hele skoleåret arbejdes der tværfagligt med forskellige emner. Størstedelen af arbejdet foregår i grupper - ofte på tværs af klasser. Det er vores erfaring, at arbejdet på tværs af klasserne øger den generelle trivsel på vores skole, da eleverne på den måde lærer hinanden bedre at kende.

Lærerne planlægger i fællesskab overskrifter, mål og opgaver for fredagene. Vi har stor fokus på det enkelte barn, hvorfor opgaverne differentieres i stor udstrækning. Der arbejdes med meget forskellige ting - det kan være alt fra fx projekter omkring opdagelsesrejsende, mærkedage, motion og sundhed til virksomhedsbesøg eller andet. Så vidt mulig forsøges alle fag repræsenteret, og der er derfor også ofte musiske eller kreative aktiviteter.

Overskrifter fra den virkelige verden

Vi har stor fokus på, at få inddraget ”den virkelige verden” på en innovativ måde, og har ofte besøg udefra. Vores overskrifter (emner og opgaver) ligger som regel meget tæt op ad den virkelige verden. Herved får eleverne større forståelse for, hvordan deres læring fra fagene kan komme i anvendelse, idet de skal bruge denne læring i forbindelse med løsningen af forskellige problemstillinger fra den virkelige verden.

Eleverne har grundlæggende en bred forståelse for, at det lærte i fagene kan anvendes i en større sammenhæng. Eleverne bliver tidligt dygtige til at arbejde projektorienteret, og ligeledes oparbejder de stor samarbejdsevne. De glæder sig til fredagene, og som sidegevinst har vi stort set ingen ”skoletrætte” elever.

 

Skolens hjemmeside; http://viumtrold.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.