Rosendalskolen (3) 2018 (Mariagerfjord)

  • Rosendalskolen

Rosendalskolen (3) 2018 (Mariagerfjord)

Personlig målsætning i engelsk. Rosendalskolen arbejder med at inddrage eleverne personligt i målsætningerne for faget. Udover at arbejde efter Fælles Mål, så opstiller eleverne individuelle mål for deres arbejde i engelsk. På denne måde får eleverne selv indflydelse på deres udvikling, hvilket giver en stor motivation. Målene skrives ind i deres elevplan, hvor de evalueres og skal fungere som afsæt for skole/hjem-samtalen.

At bruge Fælles Mål som afsæt for undervisningen er for de fleste lærere en selvfølge. For eleverne kan det dog ofte være svært at føle ejerskab og motiveres af de allerede opsatte og formulerede mål. Derfor har Rosendalskolen i skoleåret 18/19 arbejdet med, at lave individuelle målsætninger for eleverne i engelsk. Eleverne får selv sat ord på, hvilke områder de ønsker at fokusere på og får ud fra dette råd og vejledning af læreren til at opstille delmål.

Eleverne arbejder med målene indtil skole-/hjemsamtalen i efteråret. Forinden samtalen evalueres målene af eleven, der præsenterer mål og udbytte for forældrene til samtalen.

Foruden at motivere den enkelte elev, så ser skolen det som et led i arbejdet med inklusion, da eleverne tager udgangspunkt i deres egne målsætninger og derfor ikke sammenligner sig med de øvrige elever. Eleverne ser det som en succes at opnå deres mål, og bliver bedre til at gennemskue deres egen lærerproces. De bliver ligeledes mere bevidste om vejen hen til målet.

For læreren giver det mulighed for at tilrettelægge undervisning under hensyntagen til den enkelte elevs mål. Man kommer tættere på eleven og deres ønsker for faget. Målene giver mulighed for at hente data, som kan bruges som afsæt for elevens videre vej frem.

Eksempler på målsætninger:

  • ”Jeg vil gerne blive bedre til at forstå britisk accent, fordi jeg skal med min mor til London” William 7.kl. 
  • ”Jeg vil gerne lære de grammatiske remser uden ad, så jeg ikke altid skal slå dem op” Lærke 8.kl. 
  • ”Når vi arbejder i teams vil jeg gerne blive bedre til at deltage mere aktivt” Magnus 8.kl. 
  • ”Når vi laver outlines, er det rigtigt svært at finde gode stikord. Det vil jeg gerne blive bedre til” Sarah 9.kl.

Fordi der ligger så meget værdi i at se det enkelte barn og deres udvikling, i stedet for at vi udelukkende arbejder ud fra opstillede, standardiserede mål. Eleverne skal blive kloge på deres egen læreproces, få feedback og kende ”next step” (Jf James Nottingham). Det motiverer, inkluderer og skaber et tæt samarbejde mellem lærer, elev og hjem.  

 

Senest opdateret den

10. december 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.