Amager Fælled Skole 2017 (København)

  • ballet

Amager Fælled Skole 2017 (København)

Amager Fælled Skole sætter Ballet På Skoleskemaet. Historiefortælling, samarbejde og bevægelsesglæde var i højsædet i dette projekt, hvor 4. årgang på Amager Fælled Skole skabte sin egen balletforestilling med udgangspunkt i balletten Svanesøen fra Det Kongelige Teaters sæson repertoire. Et fantastisk projekt hvor det at bringe dansen ind i skolens hverdag har været af en helt særlig karakter.

Forløbet med Ballet På Skoleskemaet har været et særdeles udbytterigt, inspirerende og kreativt forløb. I et tæt samarbejde med Det Kongelige Teater, har Amager Fælled Skole med forløb, tænkt nye måder hvorpå den klassiske scenekunst kunne integreres som en fast tradition på skolens mellemtrin. I forbindelse med projektets tilblivelse, har der især været lagt vægt på hovedområderne Idrætskultur og relationer, samt elevernes alsidige idrætsudøvelse herunder naturligvis færdigheds- og vidensområderne dans, samt udtryk og kropsbasis.


Ballettens æstetiske og kropslige udtryk
Gennem projekt Svanesøen er der arbejdet indgående med dansens/ballettens grundlæggende bevægelser og forskellige kropslige udtryk. Eleverne har til musikkens takter og rytmer af Tjajkovskij øvet, trænet, udført bevægelser, positioner og koreografier og herigennem skabt forskelligartede kropslige udtryk til brug i opsætningen af Svanesøen. Signaturøvelser og -opgaver, mimeøvelser og - lege, øvelser i brug af rummet herunder retninger, placeringer, niveauer og alle disse i relation til hinanden er eksempler fra undervisningsmaterialet, der har fremmet elevernes færdigheder og viden om dans og udtryk.  

Herudover er der arbejdet med balance/ubalance, sving og spring samt kropsspænding. Eleverne har gennem opvarmningsprogrammet og øvelser fra kompendiet arbejdet med og opnået viden og forståelse for disse elementers betydning for dansens udtryk og præcision. De har herudover opnået en viden og erfaring gennem øvelser og bevægelser, som har øget deres fokus på at perfektionere og på det æstetiske i at kunne udføre dansen præcist og udtryksfuldt. Projektet er lykkedes til elevernes fulde tilfredshed, og de har høstet stort udbytte af den lange danseproces. 

Æstetiske læreprocesser og tværfagligt samarbejde
Eleverne har bl.a. opnået en faglig udvikling, og på et område som ofte har det svært i Folkeskolen, nemlig i forhold til de æstetiske læreprocesser. Med en faglig og dygtig samarbejdspartner som Det Kongelige Teater, fik eleverne både en stor oplevelse, men også en oplevelse af seriøsitet på en ny anderledes måde i forhold til at styrke deres kompetencer jf. de centrale kundskaber – og færdigheder i fagene.

Eleverne har gennemgået arbejdsprocesser, hvor der er tænkt tværfagligt, og hvor der både er tænkt på såvel processen, som et endeligt produkt. Kreativiteten og innovation, udover dansen og dennes udtryksform, har fået frit løb bl.a. i faget Håndværk og Design, hvor eleverne har kreeret deres egne kostumer, herudover har faget billedkunst været inddraget med formålet at skabe kulisserne til selve forestillingen.

Svanesøen
Alle elever fra 4. årgang uden undtagelse, dvs. ca. 70 elever, deltog i en storslået forpremiere som blev arrangeret for alle deres forældre. Herefter optrådte eleverne i tre dage i træk for seks hold elever om dagen. Eleverne var stolte, glade, mere rummelige overfor hinanden, fandt ud af at alle havde en rolle i denne proces, og at der var krav og forventninger, der skulle indfries, for at forestillingen kunne blive en realitet. Herudover styrkede det deres sammenhold i klassen på en fed måde. Alle kunne være med.

Succes og glæde
Forløbet har, med de erfaringer og oplevelser det har medbragt, kunnet motivere eleverne langt højere, ikke kun indenfor projektets rammer men også relateret til mange andre skole sammenhænge. De pågældende lærere og elever har ganske enkelt opnået en mere anerkendende arbejdsproces. Som en af lærerne beskriver; ” Jeg tror, eleverne ved et eller andet sted, at jeg kan føre dem til noget større, der giver succes og glæde. Måske var forløbet nøglen til at ville mere og nøglen til, at ting kan lykkes med arbejdsindsats, flid, øvelse, øvelse og atter øvelse”.

Erfaringer til inspiration for andre lærere
Det konkrete materiale/kompendium, der er udarbejdet fra Det Kongelige Teater, er helt fantastisk. Det kan nemt deles med andre idrætslærere og umiddelbart inspirere deres undervisning. Det er brugbart, nemt at gå til med en video af selve dansen, så er det lige til at arbejde med for andre lærere. Vi har også på skolen haft en workshop med udskolingselever og deres lærere omkring bestemte øvelser/danse fra kompendiet og selve dansen Svanesøen. Et danseforløb de skulle have i forbindelse med deres afgangseksamen og indholdsområdet dans og udtryk.  Herudover er de lærere, som skal deltage i projektet næste år, blevet inspireret af processen og forestillingen til allerede nu at begynde et danseforløb med forøvelser i ballet, positioner, bevægelser i rummet og kropsbasis. 

Samarbejde/formidling
En formidling af projektet, samt skabe værdi for andre klasser og elever, er oplagt. Det er allerede aftalt, at vi i dette skoleår, 2017-18, står til rådighed for de andre folkeskoler på Amager (i alt 11 stk.), med vores erfaringer, input og viden, hvis disse skoler ønsker at udvikle og starte et tilsvarende projekt med Dans/ballet i samarbejde med Det Kongelige Teater.

Der har været så gode erfaringer med forløbet Ballet På Skoleskemaet, at det nu er 4. år i træk at dette bliver afholdt. Forløbet er dermed blevet en fast del af skolens traditions – og aktivitetskalender for 4. årgang. Det Kongelige Teater og Amager Fælled Skole fortsætter fremadrettet det tætte samarbejde og fremtiden bringer yderligere en udforskning af skolen som kulturhus.

Udbytterigt, inspirerende og kreativt forløb
Forløbet med Svanesøen har været et særdeles udbytterigt, inspirerende og kreativt forløb med plads til frustrationer, udfordringer og begejstring undervejs for både lærere og elever. Et fantastisk projekt hvor det at bringe dansen ind i skolens hverdag har været af en helt særlig karakter; en idrætskultur som mange elever ikke kender og som pludselig er en mulighed. Rigtig mange elever har givet udtryk for, at det at kunne fordybe sig i projektet har været af stor betydning for deres opfattelse af dans og udtryk og åbnet nye dimensioner i deres erfaringsverden. 

Det Kongelige Teaters partnerskab med Amager Fælled Skole de sidste fire år har haft enorm betydning for den måde DKT’s aktiviteter og samarbejder tilrettelægges for skolerne i hele landet. Sammen har Amager Fælled Skole og Det Kongelige Teater udforsket og udfordret hvad det vil sige, at indgå forpligtende samarbejder og integrerer den klassiske scenekunst på skolen. Vi har sammen erfaret hvad der sker når man insisterer på at lytte til hinanden og løbende justere samarbejdet, og vi har set hvordan den klassiske scenekunst bliver en del af skolens profil og en naturlig og vigtig del af lærernes arbejde og elevernes læring. Partnerskabet med Amager Fælled Skole har betydet, at der er skabt en model for hvordan man skaber gode samarbejder, og denne model er teatret nu ved at udbrede til hele landet.  

Gunna Winterberg, Udviklingsansvarlig / Head of Learning & Participation/ Det Kongelige Teater

 

Skolens hjemmeside; http://afs.skoleporten.dk/sp

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.