Ny Holte Skole 2017 (Rudersdal)

Ny Holte Skole 2017 (Rudersdal)

Fælles ansvar og øget samarbejde i læringsfællesskaber på tværs af klasser og årgange skaber bedre læring.

Vores læringsfællesskaber samler elever og undervisere i 5 klynger med 4-5 klasser dækkende 2 årgange. Undervisningen gennemføres af klyngens egne faste lærere og pædagoger - også “vikartimer”. Timerne i dansk og matematik ligger parallelt på årgange, for øget differentiering og læringsfællesskaber på tværs af klasserne.

Læringsfællesskaber som løsning på indholdsløse vikartimer

Med afsæt i evidens om, at øget samarbejde mellem medarbejderne, skaber bedre læring hos eleverne, ønsker vi at styrke det faglige samarbejde mellem underviserne (pædagoger og lærere) inden for samme fag- og elevgruppe. Vi ønsker højere kvalitet af undervisningen ved mere effektiv forberedelse, hvor vi samtidig letter presset på arbejdstiden for den enkelte medarbejder. Nu kan en medarbejder forvente, at kunne anvende det samme undervisningsforløb flere gange overfor flere klasser. Vi ønsker med disse læringsfællesskaber, at slippe af med indholdsløse vikartimer, hvor underviseren ikke er fuldt kvalificeret i forhold til stoffet eller har tilstrækkeligt kendskab til elevgruppen. Medarbejderne bliver i klyngen og specialiserer sig sammen over tid i netop den aldersgruppe de underviser i. Eleverne flytter sig fra klynge til klynge gennem skoleforløbet og vil dermed over tid få direkte adgang til hele skolens undervisningskompetence.

Elever medinddrages

I vores klynger undervises eleverne løbende af flere undervisere inden for de enkelte fag. I dansk og matematik er alle faglærere fælles ansvarlige for læringen i alle klyngens klasser inden for deres fag. Vores elever medinddrages i egen læring idet de ofte har mulighed for at vælge mellem flere parallelle undervisningsforløb/-miljøer, da en væsentlig del af undervisningen inden for samme klassetrin er parallellagt. Dette giver mulighed for øget differentiering og eleverne oplever med-indflydelse og opnår en større alsidighed i den undervisning de modtager. Den større professionelle kontaktflade, som den enkelte elev har, sikrer en spredning af viden om eleven og reducerer dermed det videnstab i forhold til elevernes læring, som ellers kan opstå, når medarbejdere har længerevarende fravær eller forlader skolen. Deling af viden om den enkelte elevs progression og trivsel er også formaliseret og diskuteres periodevist i forbindelse med såkaldte “datafester”, hvor testresultater, analyser og elevens egen produktion gennemgås. Resultatet af disse gennemgange indgår efterfølgende i dialog med eleven og dennes forældre.

Øget feedback til eleverne

Via udvalgte digitale redskaber registreres og monitoreres elevernes læring og trivsel. Det giver mulighed for øget feedback til eleverne og via forældreadgang mulighed for at forældrene kan følge med i den dialog medarbejderne har med eleverne omkring dennes læring og trivsel.

Vi har de seneste par år arbejdet med læringsfællesskaber for børnehaveklasse og 1. klasse og oplever her en bedre trivsel, øget læring og en bedre overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse. Fra indeværende skoleår har vi udbredt det til resten af skolen. Eleverne giver “thumbs up” for afskaffelsen af de indholdsløse vikartimer og muligheden for at få hjælp og vejledning af flere forskellige voksne, når de har undervisning parallelt og i samarbejde med parallelklassen. Vi tror mange skoler vil kunne lade sig inspirere af vores læringsfællesskaber - da det ikke kræver særlige forudsætninger - men alene vilje og lyst til at prøve at gøre tingene på en anden måde.

 

Skolens hjemmeside;http://nyholteskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.