Erritsø Fællesskole 2017 (Fredericia)

Erritsø Fællesskole 2017 (Fredericia)

Talentudvikling i hele Folkeskolen. Alle elever skal udfordres, så de får mulighed for at blive så dygtige som de kan - det kan kun lade sig gøre ved at sætte fokus på talentudvikling i folkeskolen. I gennem Erritsø Fællesskoles talentudvikling oplever de, at det faglige bundniveau bliver hævet, bedre social trivsel samt faglige fællesskaber og en kæmpe afsmitningseffekt. Talent for alle.

Som nye talentvejledere på skolen, havde de udpegede ét overordnet mål: De ville gøre det sejt at være klog! De ville skabe en kultur, hvor det var anerkendt at være dygtig og hvor man fik mulighed for at udfordre sit faglige potentiale. De arbejder på, at sætte endnu mere struktur for talentudviklingen i folkeskolen, så talentudviklingen bliver en systematisk del af hverdagen på skolen.

Coaches med fokus på talent
I skoleåret 16-17 besluttede ledelsen på Erritsø Fællesskole at udnævne to lærere til talentvejledere ved siden af deres normale skema. Disse to lærere var i forvejen igang med at tage talentvejlederuddannelsen ved ScienceTalenter i Sorø, en vejlederuddannelse bestående af to PD-moduler. Dette har været kraftigt medvirkende til, at Erritsø Fællesskole i den grad har kunne sætte et kvalificeret arbejde igang med talentudviklingen, som vil blive uddybet her.

Erritsø Fællesskoles talentstrategi, er en strategi der er udviklet under vores talentvejlederuddannelse og som har dannet grobund for Fredericias Kommunes talentstrategi fra 0-18 års området.

I talentstrategien er det defineret, at de arbejder med en talentgruppe bestående at de højt begavede elever (2-3%) og eleverne med særlige forudsætninger (17-18%). Det har været et bevidst mål for skolen, at få en relativ stor elevgruppe, fordi det giver dem mulighed for at arbejde med faglige fællesskaber og social trivsel på tværs af klasser og årgange.

Strategien spænder bredt
I deres talentstrategi har de beskrevet deres talentindsats på fire områder: Klassen, forløb, camps og vejledning.

Klassen: Talentudvikling i klassen er for alle klasser, lærere og fag. Vejlederne er igang med at udbrede potentialebaseret undervisningsdifferentiering til hele skolen. De tager udgangspunkt i Kirsten Baltzers ABC-model. Ved at tage udgangspunkt i ABC-modellen skaber de en varieret undervisning, der sikrer målopfyldelse for alle elever, samt at alle elever bliver udfordret der hvor de er. De oplever desuden i vores dagligdag, at deres diagnostiserede elever har stor glæde af ABC-modellen, da denne støtter dem mere på deres niveau samtidig med at de oplever, at de sagtens kan. De dygtigste elever i klassen, får nogle muligheder for at udnytte deres faglige potentiale og dykke dybere ned i det faglige stof end ellers.

Forløb: Her forstås et talentforløb som et særligt tilrettelagt forløb indenfor et givent emne eller tema for udvalgte talenter. Talentforløbene består af én eller to ugentlige lektioner over en længerevarende periode, hvor workshops og gæsteundervisere kan inddrages.

Et eksempel på et talentforløb var, at de i foråret havde et DanskTalentForløb, hvor fokus var på sproglighed og skriftlighed. Talentvejlederen varetog undervisningen og alle havde en fast mødetid - talenterne bestod af elever fra 7-9. klasse. Undervisningen tog i høj grad afsæt i dét som eleverne syntes var interessante ved teksterne. DanskTalentForløbet kulminerede med, at de afholdte en workshop sammen med to dansk studerende fra SDU, som kom og underviste eleverne i nogle skriveteknikker. Derudover var den ene dansk studerende selv forfatter, så op til workshoppen, havde eleverne læst hans novelle og havde forberedt nogle spørgsmål til ham.

Fagligheden ryger i top
Umiddelbart kan DanskTalentForløbet lyder traditionelt, men når man systematisk samler de 18 dygtigste elever i udskolingen indenfor det dansk sproglige og skriftlige, så sker der helt automatisk et kæmpe løft af det faglige niveau. Skolens erfaring er, at TalentForløbene er sårbare ift. Camps, da der hurtigt kommer udfordringer i form af projektuger, konfirmation, lejrskole osv.

Camps: Det er ved TalentCamps, at skolen har lagt deres største fokus, da det er her at de ser det største udbytte for eleverne. De har afholdt en ScienceTalentCamp om konstruktioner for 8. og 9. årgang på skolen, hvor eleverne i tre dage skulle arbejde med konstruktioner. De havde besøg af en ingeniør, der i den grad hævede det faglige niveau. Eleverne skulle til sidste bygge deres egen brug, efter at de første havde tegnet den i et 3D-program og havde lavet nogle teoretiske beregninger på broen.

I uge 6 2017, afholdte de en MatematikTalentCamp for udskolingen. De havde her et enormt stort fokus på fællesskab og social trivsel, selvom det faglige indhold var trigonometri og raketter. Eleverne skulle bygge deres egen raket, hvorefter de via matematikken skulle beregne højde og længde på deres raket. Efter alle andre på skolen var gået hjem, blev deltagerne og personalet på skolen, hvor eleverne lavede mad sammen og alle overnattede på skolen.

Den sidste camp, skolen har afholdt var en TalentMatCamp for 5. årgang. Dehar på skolen fem 5. klasser, fordelt på to matrikler, så det var vigtigt for dem, at sætte fokus på fællesskabet samt at være synlige på begge matrikler. Det faglige fokus var algebra og ligninger. De arbejdede med matematik på mange måder og efter to dage, var alle deres talentelever i stand til at løse en ligning på 9. klasses niveau.

Forældrene er begejstrede
Hvorfor skal man afholde TalentCamps på mellemtrinnet? Først og fremmest for, at sørge for at udfordre de fagligt dygtigste elever - det giver motivation fremadrettet. Ellers så kan følgende forældre tilbagemeldinger give et svar:

“Tak for denne gang. Vi har allerede her til morgen fået en mini-undervisning i ligningernes kunst. Så dejligt at få denne tiltrængte opmærksomhed til et YDERST lærings-sultent barn. Bare han ikke skal vente helt til 7. Klasse med at få mere af denne slags. Det vi er mest bange for, er at han mister sit drive for at lære, gøre sig umage og være nysgerrig og dygtig. Tusind tak for jeres tilbud.”

“Vi har fået Victoria hjem begge dage fuld af glæde/begejstring. Hun synes det har været vildt godt og sagde her til aften, at det er ærgerligt det allerede er slut. Så masser af ros herfra :)”

“Jeg kan kun bekræfte, at min datter har været meget glad for denne camp og sagde i dag, at hun ville ønske der kommer flere af dem :-)”

“Jeg vil bare sige tak fordi i har givet børnene en rigtig fed oplevelse. På vej hjem i dag sagde Anders "det har bare været de bedst to dage i min skoletid.... hvor vi har lært noget". Han har virkeligt nydt at kunne fordybe sig og han bemærkede også at der bare var helt ro i klassen.”

“Tak for et par fantastiske dage med vores børn. Mikkel har været meget begejstret for Campen - den eneste ting han var utilfreds med var, at det kun var 2 dage. Mikkel håber på, at han en anden gang får mulighed for at komme af sted igen.”

TalentCamps er nytænkende og er en medvirkende faktor til, at sikre elevernes motivation for læring samt at udfordre de dygtigste elever - dem der allermest har brug for udfordringerne. Det giver lyst til læring. Derudover kan personalet igennem TalentCamps arbejde med elevernes sociale side, dekan give dem nogle faglige fællesskaber som de selv udvikler til sociale fællesskaber. Det betyder noget, når man finder ud af, at man ikke er den eneste i verden, der syntes at fx. naturvidenskab er det fedeste i universet - man bliver en del af et fællesskab!

Hjælp til vej igennem fag-junglen
Det sidste skolen har fokus på er vejledning. Vejledning på lige fod med IT-vejledning, matematikvejledning og læsevejledning. De vejleder bare i, hvordan man udfordrer de dygtigste elever.

I derestalentstrategi har debeskrevet, at de vil vejlede i fagteams og vil sætte fokus på dansk, matematik og naturfag - på den måde når denæsten ud til alle skolens lærere. At de vejleder i fagteams betyder, at de kan være meget specifikke ift. fag og klassetrin - det giver mere effektiv vejledning. De er meget opsatte på, at vejledningen skal bruges til noget - derfor arbejder de med tre faser, når de vejleder på fagteams. Den første fase er et oplæg om fx ABC-modellen og eksempler på, hvordan denne kan anvendes. Den anden fase bliver planlagt sammen med fagteamkoordinatoren fx matematikvejlederen, handler om at lærerene til næste fagteammøde skal have planlagt og gennemført et forløb via ABC-modellen som skal deles på dette fagteammøde. Undervejs vil det være muligt at spørge talentvejlederne til hjælps, ligesom at vejlederne vil være opsøgende. På den næste fagteammøde bliver de forskellige ABC-forløb præsenteret og der opnås en kæmpe vidensdeling. Derudover oplever vejlederne, at der tales rigtig meget didaktik og det er noget de har savnet.

Det er også deres fokus på vejledningsdelen, at de vil have en kontakt med skolens talenter. Denne kontakt kan de bruge til, dels at udvælge talenter til deres camps, men også til at finde de rigtige elever til eksterne tilbud som fx ScienceTalenter i Sorø eller tilbud som UngFredericia arrangerer.

Skolen har bevidst valgt at ligge fokus på talentudviklingen i udskolingen, og så lidt mindre på mellemtrinnet og en helt anden slags i indskolingen. Projektet har været igang i ét skoleår, og er slet ikke i mål endnu. De har planer om at komme i indskolingen også, bl.a. med forskellige faglige forløb, måske noget OpenLab (Åbent laboratorium). Derudover har de en målsætning med, at komme til at arbejde aktivt med elevernes mindset i undervisningen.

Skolens input
"Grunden til, at vi vælge at tilmelde os DM i Skoleudvikling 2017 er, at vi har noget som vi ønsker at udbrede til hele Danmark. Igennem vores første år med talentudvikling i folkeskolen, er det gået op for os, hvor meget man kan rykke for forholdsvis få ressourcer. Der skal ikke ret meget til, for at gøre en kæmpe forskel for de dygtigste elever. To dage på et helt skoleår kan faktisk gøre, at eleverne vil beholde deres motivation op igennem skolesystemet, fordi de bliver set og anerkendt. I et skolebudget, er det en lille udgift til et kæmpe resultat.  Alle elever skal udfordres, så de kan blive så dygtige som de kan - også de allerdygtigste! Vi kan ikke være tilfredse med, at “de skal nok klare sig”. Dem er også dem vi skal leve af fremadrettet," fortæller talentvejlederne på projektet. 

 

Skolens hjemmeside; http://erritsoe.skoleporten.dk/sp

MatTalentCamp 5 årgang

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.