Arenaskolen 2017 (Greve)

Arenaskolen 2017 (Greve)

Arenaskolen er en DGI certificeret folkeskole med 350 elever i Greve kommune. Skolen har fokus på høj faglig, trivsel og bevægelse. For at styrke fagligheden har skolen fleksibel planlægning. Det betyder at elevernes skemaer kan ændres uge for uge, således at klasserne vil have deres faste lærere, så meget som muligt. Meget forskning viser, at netop klassens faste uddannede lærere, har stor positiv effekt på elevernes læring.

Konceptet er enkelt: en ældre makker læser med en yngre makker.

Der er evidens for, at de yngre elever profiteret socialt og trivselsmæssigt, af at have en ældre makker.

Formålet med ” Vi ses læsemakker” er at øge læsemotivationen og trivslen hos både 3. og 8. kl., det er hele klasser der deltager i forløbet.

Periode:

Inden opstart er lærere, skolebibliotekar, læsevejleder og ledelse til en dags introduktionskursus til forløbet.

Selve forløbet er berammet til 14 uger, med to-tre ugentlige læssemakkersessioner.

Undervejs i forløbet foretages progressionsmålinger, en ved opstart og tre undervejs.

8. kl. eleverne bliver opkvalificeret og instrueret, af deres klasselærere og læsevejleder i læsemakkerrollen, overfor de yngre elever. Denne oplæring finder sted på et 4 timer kursus forud for perioden og omhandler både de enkelte læsemakkersessioner, feedbackmetoder, samt sociale strategier for relations dannelse.

Den ældre makker får også supervision før og under forløbet, af læsevejleder og klassens lærere.

8. kl. elever modtager seks supervisionsgange, her undervises eleverne i hvilket materiale de skal arbejde med, hvad de skal lære i makkerforløbet, samt værktøjer til at skabe et trygt, positivt og mobbefrit læringsmiljø.

Eleverne vil under supervisionerne modtage emotionel og faglig support fra lærerne og læsevejlederen.

Emotionel support fokuserer på hvad den ældre makker skal yde, for at opnå en tryg og støttende relation til den yngre makker.

Faglig support har fokus på at støtte den yngre elevs læring, samt hvordan den ældre makker via feedback, kan udfordre sin makker.

Mål for 3. kl.:

Eleverne kan:

 • Læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
 • Trives bedre i skolen.
 • Udnytter egne læringspotentialer.
 • Får lyst til at lære mere.

Mål for 8. kl.:

Eleverne kan:

 • Styre og regulere sin læseproces, diskutere tekstens betydning i kontekst.
 • Deltage i reflekteret kommunikation.
 • Trives bedre i skolen.
 • Udnytter egne læringspotentialer.
 • Får lyst til at bidrage til det større fællesskab.
 • Får lyst til at lære mere.

Fælles mål for 3. og 8. kl.

 • Fagligt fællesskab.
 • Social inklusion.
 • Udnytter egne læringspotentialer.
 • Får lyst til at lære mere.
 • Bedre trivsel.
 • Positiv bieffekt:
 • Bibliotekar og læsevejleder udvikler et fagligt sparringsfællesskab.

Udvikling på sigt:

Konceptet Makkerlæsning udvikles til at inddrage flere årgange på skolen kommende skoleår, som en naturlig og faglig del, af dét at være venskabsklasse på Arena.

Strukturen i konceptet fastholdes, idet strukturen er med at give forløbet tyngde og styrke.

Implementering på andre skoler:

Inddragelse af dansklærere, læsevejleder og bibliotekar, således der opstår et naturligt ejerskab for forløbet.

Fleksibel planlægning er en fordel for et fagligt forløb som Makkerlæser, det bevirker, at det ikke er nødvendigt at aflyse undervisning, forløbet kan blot i igangsættes via de fleksible skemaer. Derudover er rammesat struktur og organisering for de 14 uger anbefales værdig.

 

Skolens hjemmeside; http://arenaskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.