Sønderskov-skolen 2018 (Sønderborg)

  • leaps-projekt

Sønderskov-skolen 2018 (Sønderborg)

LEAPS – en ny undervisningsform:Sønderskov-Skolen er en LEAPS-skole med 700 elever og ca. 90 ansatte. Fra skoleåret 2018/19 undervises der udelukkende ud fra LEAPS undervisningsformen på 1., 2., 4., 5., 7. og 8. årgang. Fra skoleåret 2019/20 er hele skolen LEAPS. Sidste skoleår underviste 1., 4. og 7. årgang ud fra Leaps undervisningsformen.

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. I praksis betyder det, at undervisningen så vidt muligt er tænkt ind som projekter, hvor sammenspillet mellem fagområder, faglige mål og autentisk læring skal udvikle og styrke elevernes kreative, faglige og praktiske viden. Al planlægning foregår i et tæt og engageret teamsamarbejde. Teamet består af lærere og i indskolingen af lærere og pædagoger.

Alle lærere gennemgår et uddannelsesforløb i Leaps. De sidste 34 lærere er i år i gang med uddannelsen.

Projektbaseret pædagogik
LEAPS skoler følger en ny strategi, hvor naturfag og teknik ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle andre fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based learning”.Project based learning is“a systematic teaching method that engages students in learning important knowledge and developing 21st century competences through an extended, student-influenced inquiry process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and learning tasks”

Bedre sammenhæng mellem skolen og det omgivende samfund.
Projekter skal være håndgribelige og autentiske for børnene, samt gerne tage udgangspunkt i lokalområdet. Vi ved blandt andet fra USA, at denne læringsform kan engagere børn på alle niveauer ved at skabe bedre sammenhæng mellem skolen og det omgivende samfund. På den måde vil eleverne blive bedre forberedt på livet efter skolen.

En mere engagerende læring
LEAPS initiativet viser, at man kan udvikle skolen til at skabe en mere engagerende læring, til gavn for både eleverne og samfundet. Formålet er at skabe engagerede, unge mennesker, der udgår fra folkeskolen med de kompetencer, der kræves også inden for naturfagene. Det kræver en langsigtet og vedholdende indsats, som drives aktivt af skoleledelsen og kræver, at alle lærere og ansatte involveres.

I LEAPS skoler lægges der vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus. LEAPS pædagogikken er til glæde for alle elever.

Projektets tanker om at bruge projektbaseret læring med øget fokus på naturfagene som grundlag for at skabe en endnu bedre folkeskole gør et særdeles godt indtryk på os. Projektet kan bidrage væsentligt til det målsatte udviklingsarbejde, som vi er i gang med i vores skoler”

siger Erik Lorenzen, tidligere udvalgsformand For Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune.

Nye læringsformer tager tid at udvikle og indføre
Nye læringsformer tager tid at udvikle og indføre. LEAPS er derfor et langsigtet initiativ.

Eksempel på et forløb
Hvad skal forløbet hedde, hvilken årgang er det til, og over hvor mange uger skal forløbet vare?
Det er grundlæggende spørgsmål, der sætter rammerne og giver svarene for et helt LEAPS forløb.

Svarene kan for eksempel være “Næstekærlighed”, “1. årgang” og “Uge 47-51”. “Næstekærlighed” har været et forløb på Sønderskov-Skolen i Sønderborg.

Det er en kæmpe hjælp at have forløbsplanlægningsværktøjet. Det sikrer, at vi får tænkt alle områder ind i vores planlægning. Det giver et godt overblik over processen og hjælper med, at vi kommer sikkert i mål,

forklarer Caja Fournaise, der er lærer på Sønderskov-Skolen.

Efter de indledende øvelser udfyldes “Projektoverblik”; hvad kommer eleverne til at gøre, og hvorfor?
I det konkrete eksempel “Næstekærlighed” lyder beskrivelsen:

  • Eleverne skal igennem forløbet Næstekærlighed lære om begrebet næstekærlighed i forskellige sammenhænge. Eleverne skal arbejde med Ulandskalenderen, der i år støtter et uddannelsesprojekt i Burkina Faso. Herigennem skal vi arbejde med, hvorfor det er vigtigt at hjælpe hinanden, samt få en viden om Burkina Faso igennem det fantastiske materiale. Eleverne skal endvidere lære om julens traditioner. Vi skal besøge Christians Kirke og lære om næstekærlighed i kristendommen. Eleverne skal endvidere synge til skolens juleafslutning i kirken. De to sange har et kærligheds-budskab. I dette projekt vil vi primært arbejde med det 3. og 4. verdensmål. Her bevidstgøres eleverne om vigtigheden af kvalitets uddannelse, trivsel og sundhed.

LEAPS Pro og forløbsindholdet sikrer, at forløbet indeholder alt fra kristendom, matematik, læsning og geografi og overholder de gældende læringsmål.De fem andre elementer, der er i forløbsplanlægningsværktøjet, handler om læringsmål, produktplanlægning, forløbskalender, forløbsbeskrivelse og en tjekliste.

 

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.