Christinelystskolen 2017 (Lemvig)

  • christinelystskolen_madpaabaal

Christinelystskolen 2017 (Lemvig)

"Fordybelsesfredag" i indskolingen på Christinelystskolen

Indskolingen (0. - 2. kl.) på Christinelystskolen har siden august 2017 haft "fordybelsesfredag" hver uge, hvilket har betydet, at alle fagdage og ture ud af huset m.v. har været placeret om fredagen. Dette for at opnå mere undervisning udenfor klasseværelset, bedre muligheder for fordybelse og for at arbejde kreativt med fagene, og samtidig imødegå skolereformens krav om "åben skole". 

Fordybelsesfredag

Fordybelsesfredag er opstået udfra et ønske om at få en større del af undervisningen ud af klasseværelset, og at give eleverne mere tid til fordybelse. Den første del har kørt over 5 uger, hvor indskolingens 5 klasser på skift har været på 5 forskellige "værksteder", som har budt på byvandring, museumsbesøg, naturskole, mad på bål og en atletikdag. Næste fordybelsesfredag bliver en fagdag i dansk, hvor de 5 klasser i indskolingen deles op efter niveau, og arbejder sammen på tværs af klasserne. 
Fordybelsesfredagene har indtil videre været en stor succes hos såvel elever som lærere og pædagoger, og forløbet fortsætter som minimum resten af skoleåret.

En overskuelig ugeplan

Den ændrede struktur har givet eleverne mere ro og en mere overskuelig ugeplan, da alle fagdage og udflugter mv. så vidt muligt placeres om fredagen. Mere ro omkring den almindelige undervisning kombineret med mere variation i undervisningsformen gennem fordybelsesfredag fordrer trivsel og læring. Børnene oplever på disse dage hinanden i en anden kontekst, hvilket bidrager til et bedre sammenhold og en større forståelse for deres kammerater.
Konceptet indeholder rige muligheder for, at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv gennem inddragelse af lokalsamfundet jf. skolereformens krav om "åben skole".
Konceptet er simpelt i sin grundtanke, og det kan nemt implementeres på andre skoler.

Varierende og inspirerende undervisning

Fordybelsesfredag giver eleverne bedre mulighed for fordybelse og læring. Der kan på én og samme tid opnås en mere varieret og inspirerende undervisning samt en højere grad af overskuelighed i elevernes dagligdag. Lokalsamfundet kan inddrages på en måde, der medvirker til elevernes læring og trivsel, og strukturændringen bidrager hermed til at nå skolereformens krav om ”åben skole”. Konceptet er nemt at implementere på andre skoler


Skolens hjemmeside; http://regionbyvest.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.