Humlebæk Skole 2017 (Fredensborg)

Humlebæk Skole 2017 (Fredensborg)

”Du skal da gå til noget”, på Humlebæk Skole. Én time (60 min) hver fredag skal eleverne fra 6.-9. årgang tilmelde sig en aktivitet indenfor bevægelse eller kreativitet. Tiden er hentet fra den understøttende undervisning. Eleverne fra 6.-9. årgang skal få en idé om, hvad det vi sige at dyrke en aktivitet. Der er 3 perioder i løbet af året. Elevernes ønsker er styrende for aktivitetsudbuddet. Instruktørerne kommer indefra og udefra.

Virkeligheden ind i skolen – skolen ud i virkeligheden.

Det nyskabende element er at skabe en direkte og naturlig sammenhæng mellem skolens undervisning og de aktører, der er aktive i lokalområdet. Det udmønter sig i, at vi benytter instruktører fra forenings- og kulturlivet og vi benytter de faciliteter klubberne byder på. Der spilles badminton i badmintonklubben, tennis i tennisklubben, der dyrkes springgymnastik i idrætscenteret m.v.  – alle aktiviteter inddrager instruktører fra idrætsforeningerne for at gøre aktiviteten autentisk samtidig med, at der skabes en naturlig kontakt til foreningen.

Desuden inddrager vi de særlige kompetencer skolens lærere besidder inden for bevægelse og kreativitet, ligesom særligt dygtige elever fungerer som instruktører for deres kammerater. Projektet har endvidere til formål at bløde op på den lange skoledag, ved naturligt at skabe forbindelse til fritiden.

Samarbejdspartnere

På nuværende tidspunkt har vi aftaler med Humlebæk Tennisklub (HTK), Humlebæk Badmintonklub (HBK), Humlebæk Gymnastikforening (HG), Humlebæk Fodboldklub, (HB), Dansk Bridgeforbund, UngFredensborg (Fredensborg Ungdomsskole), Teaterforeningen Ragnarock, Fritidsklubben, Nordsjællands klatreklub og Nivå Golf.

Som en særlig samarbejdspartner skal nævnes DGI Nordsjælland som står for uddannelse af instruktører under projekt ”Unge i Front” og Henrik Leth der står for uddannelse af træningsambassadører.

Projektet som det udformer sig på Humlebæk Skole er lige til at implementere på andre skoler. Det kræver naturligvis, at der etableres et stærkt netværk mellem skole og lokalsamfund. I begyndelsen kræver det endvidere ledelsesmæssig opbakning og tilknytning og der skal afsættes ressourcer til en eller flere tovholdere på skolen. Dette kan sagtens lade sig gøre inden for den samlede økonomi til området. I tilfældet Humlebæk Skole finansieres det hele via den økonomi, der er bundet i 6o minutters ugentlig understøttende undervisning for de 11 klasser der er på udskolingsmatriklen. Det samlede forløb styres via læringsplatformen MeeBook, der kan tilgås af både elever samt interne og eksterne instruktører. Platformen skal i løbet af dette skoleår udvikle sig til at være et forum for appetitvækkende beskrivelser af valgmulighederne, samtidig med at det er en dynamisk platform, hvor instruktørerne kan komme af med friske opdateringer til eleverne og enkelte billeder af det der foregår.

Forskellige fællesskaber

Alle aktiviteterne bliver tilbudt på tværs af årgangene og understøtter derved skolens værdi om, at eleverne skal kunne indgå i - og begå sig i - mange forskellige fællesskaber. Der er mulighed for at etablere nye venskaber med udgangspunkt i fælles interesser, som i bedste fald rækker ind i fritiden. Alle aktiviteterne skal bæres af læringsaspekter hentet fra idræt og de kreative fag og skal bidrage til folkeskolereformens intentioner om en varieret og bevægelsesrig skoledag. Dette fokus skal løbende integreres i læringsplatformen i form af tydelige målsætninger for læring og trivsel. Elevernes dannelse er et af de væsentligste fokusområder i projektet. Især i mødet med de eksterne instruktører, vil eleverne naturligt øve sig på deres sociale og personlige kompetencer. Vi lægger hovedvægten på de 8 kompetencer, der danner grundlag for uddannelsesparatheds-vurderingen på 8.-9.  årgang: 1) Motivation 2) Selvstændighed 3) Ansvarlighed 4) Samarbejdsevne 5) Respekt 6) Tolerance 7) Mødestabilitet 8) Valgparathed. Ved 3 årlige intromøder vil disse kompetencer blive uddybet for eleverne og de vil være gennemgående træk i aktivitetsperioderne.

Fællesskab, Ambition og Dannelse

Eleverne vil i løbet af deres 4 år på udskolingen i praksis stifte bekendtskab med en del af de kulturelle tilbud lokalsamfundet byder på og de vil blive opfordret til at tage selvstændige initiativer til enten at gå ind i foreningslivet eller endnu vildere, at stifte deres egen forening. Dette vil bidrage positivt til deres demokratiske dannelse.

Humlebæk Skoles nyligt besluttede værdigrundlag har 3 hovedoverskrifter: Fællesskab, Ambition og Dannelse. Dette værdigrundlag skal sætte sig tydelige aftryk i projektet ”Du skal da gå til noget”

Sammenhæng til skolens valgfagsstruktur 

Projektet begyndte i det små sidste skoleår og har for alvor taget fart i dette skoleår. Projektet ”Du skal da gå til noget” er et selvstændigt projekt, men der er et tæt samarbejde mellem dette og Humlebæk Skoles valgfagsstruktur for 7.-9. årgang.

En klar Win-Win situation i feltet mellem skole og fritid: Skole, foreningsliv og det øvrige lokale kulturliv får en fælles platform at agere fra, til glæde for alle - styret af skolen og udført i virkelighedens lokalsamfund.

 

Skolens hjemmeside; http://humlebaekskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.