Sct. Nicolai Skole 2017 (Køge)

Sct. Nicolai Skole 2017 (Køge)

Demokratid er elevernes tid til at få indflydelse og medbestemmelse samt lære om rettigheder, pligter og ansvar. I Demokratid lærer eleverne, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk samfund. I Demokratid har eleverne direkte indflydelse på skolens særlige dage, herunder er de med i selve planlægningen i samarbejde med lærere og pædagoger.

På Sct. Nicolai Skole er demokrati ikke blot et emne, men også en arbejdsform, hvor demokratiet udleves i praksis. 
I Demokratid arbejder eleverne med fællesskab, demokrati og medborgerskab gennem at få indflydelse, medbestemmelse, lære om rettigheder, pligter og ansvar. 
I Demokratid vælger eleverne ordstyrer, mødeleder, referent mm. I praksis betyder det, at elever i alle klasser er med til at drøfte konkrete udfordringer, komme med forslag til løbende aktiviteter og være med til at planlægge, gennemføre og evaluere skolens otte særlige dage i løbet af skoleåret. 
Elevrådet har lavet to små film om Demokratid. Begge film kan ses her: https://sct-nicolai.skoleporten.dk/sp. (Bemærk at filmene har samme start, men forskellig fortsættelse.)

Hvad er Demokratid?

På Sct. Nicolai Skole har vi konverteret noget tid fra den understøttende undervisning til Demokratid. I Demokratid arbejder eleverne med konkrete udfordringer, bidrager til løbende aktiviteter og er med til at planlægge, gennemføre og evaluere skolens otte særlige dage hen over skoleåret. Eleverne udarbejder selv dagsorden og vælger ordstyrer, mødeleder og referent. I de mindre klasser har læreren en central rolle med at lære eleverne om de demokratiske processer. Op gennem klassetrinnene ændrer lærerens rolle sig til at være en mindre indgribende støtte. Medlemmer fra de ældre klasser i skolens elevråd har til opgave at besøge de yngre klasser med henblik på at informere om Demokratid samt for at være rollemodeller for de yngre elever i arbejdet med Demokratid.

Demokratid har både en mærkbar og en synlig værdi. En mærkbar værdi i form af at ske i fællesskaber og ved at give medindflydelse. Og en synlig værdi i form af samarbejdet om konkrete aktiviteter, herunder otte særlige dage.

Alle elever involveres i planlægning, gennemførelse og evaluering af skolens otte særlige dage. De otte særlige dage er: Elevernes Åbningsdag, International læsedag, Matematikkens dag, Færdselsdag, Trivselsdag, Lille Grundlovsdag, Uddannelse og job-dag, Elevernes festdag. I løbet af de otte særlige dage sætter skolen bl.a. fokus på de Obligatoriske emner ”Færdselslære”, ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” og ”Uddannelse og job”.

Demokratid understøtter elevernes læring, trivsel og dannelse

I Demokratid lærer eleverne i praksis, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk samfund med både rettigheder, muligheder og ansvar. Eleverne lærer, hvordan de gennem demokratiske processer kan få indflydelse på deres undervisning og skoleliv samt på det omgivende samfund. Gennem samtale og debat får eleverne styrket deres relationskompetencer samt deres evne til at lytte, til at argumentere kvalificeret og til konstruktivt at håndtere konflikter.

I Demokratid arbejdes der fokuseret med at engagere alle elever. Eleverne støttes i at oparbejde mod til at dele viden, holdninger og erfaringer. Eleverne øver sig i at lytte og i at kunne argumentere og deltage i debatter på en respektfuld måde med plads til uenighed.

Oplevelsen af at føle sig nyttig og af at bidrage til demokratiet er afgørende for oplevelsen af at være en del af et fællesskab og et helt centralt udgangspunkt for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Demokratid bidrager således i allerhøjeste grad til elevernes læring, trivsel og dannelse.

Demokratid er nyskabende

Det er ikke nyt, at eleverne på Sct. Nicolai Skole har medbestemmelse og indflydelse på deres undervisning og skoleliv. Men det er nyt, at der er indført et systematisk fokus på demokrati og medborgerskab. Systematikken bidrager til at synliggøre fællesskab, sociale kompetencer og demokratiske processer for eleverne.

At vi på Sct. Nicolai Skole har sat Demokratid på skoleskemaet har medført, at både elever, forældre og personale ser de demokratiske samtaler, fællesskaber og processer som en integreret del af skolens praksis og hverdag.

Demokratid er et samarbejde mellem flere parter

De primære aktører i Demokratid er eleverne!

Og eleverne har et ønske om, at deres skoledag skal være variereret og spændende, og det kommer blandt andet til udtryk på de Særlige dage. Her foregår der først en demokratisk proces i klassen, om forslag til de særlige dage. Derefter er der nedsat arbejdsgrupper blandt elevrådet. Arbejdsgruppen mødes med en lærerarbejdsgruppe og sammen planlægger de og udarbejder alle aktiviteterne til brug for dagene. Møderne foregår om eftermiddagen og undervejs fremlægger den samlet arbejdsgruppe for hele personalet, så alle ved, hvad de skal på de enkelte dage i medarbejdergruppen. Elevrepræsentanterne tager også beslutningerne med tilbage til Demokratid i klasserne, ligesom at der skal evalueres på dagene. (Se de 2 Demokratidfilm på skolens hjemmeside.)

Alle bliver bedre af at arbejde sammen med andre, hvorfor Demokratid naturligvis også er et samarbejde med skolens øvrige centrale aktører både lokalsamfundet og det globale samfund.

Som eksempel på forskellige eksterne aktører i Demokratid er Køge Kommunes fælleselevråd, skolebestyrelse og det kommunale skoleudvalg. Erhvervsvirksomheder og foreninger er ofte medspillere på de Særlige dage. Herudover bidrager dialog med udvekslingselever, besøg af kommunalpolitikere og folketingspolitikere samt ture ud af skolen (fx til Folketinget) til et blik på demokratiet lokalt, i Danmark og i andre lande.  

Demokratid er implementerbart på andre skoler

Demokratid er direkte implementerbart på andre skoler. Gennem ovenstående beskrivelse, en tidligere projektbeskrivelse, powerpoint-slides samt to små film kan andre skoler og kommuner vælge at kopiere eller lade sig inspirere af Demokratid. Skolens elevråd har i flere fora med Køge Kommunes fælleselevråd samt i dialog med skoleudvalget holdt oplæg om Demokratid. Det samme vil elevrådet kunne gøre for andre interesserede skoler og kommuner.

Demokratid 2016 og frem

Demokratid har kørt i skoleåret 2016-2017 og kører nu i skoleåret 2017-2018.

Demokrati er en grundsten i vores samfund. Mange tager demokratiet for givet, men mange steder i verden er demokrati og medborgerskab ikke en selvfølge. Netop derfor er det helt centralt at værne om demokratiet og både lære om samt praktisere den demokratiske samtale, de demokratiske processer og det demokratiske fællesskab. Det er netop det, eleverne lærer og praktiserer i Demokratid på Sct. Nicolai Skole. Og det mest opløftende vi kan se er, at eleverne er interesseret, de tager stort ansvar for planlægningen af de særlige dage og de demokratiske processer. Aldrig har der været så mange elever, der har stillet op til elevrådet og suppleantposterne.

Elevernes stemme og engagement er tydelig i hverdagen.

 

Skolens hjemmeside; http://sct-nicolai.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.