Frederiksgård skole 2018 (København)

  • frederiksaard_skole

Frederiksgård skole 2018 (København)

Styrket elevdemokrati på Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for fire år siden var det kun elever fra 6. klasse og opefter, der deltog i elevrådet. Efter der fra skolebestyrelsen og ledelsens side er kommet et øget fokus, er det nu lykkedes at få alle klassetrin med, og elevdemokrati er noget der vedrører alle elever, og ikke kun dem i elevrådet.

For fire år siden var der på Frederiksgård Skole et elevråd, som bestod af elever fra 6. klasse og opefter. Skolebestyrelsen og ledelsen blev skiftet ud, og undrede sig over, at der ikke var nogle der inddrog de yngre elever. Hvorfor, var der ikke rigtig nogen, der kunne svare på. Det var bare sådan det var. Det blev besluttet af ledelsen, skolebestyrelsen og medarbejderne at sætte mere fokus på elevinddragelse også for de yngre elever.

Vi var godt opmærksomme på, at det var en større udfordring end på en almindelig folkeskole, da vores børn har generelle indlæringsvanskeligheder.

 

I første omgang blev det besluttet at alle klasser fra 0. klasse og opefter skulle have en elevrådsrepræsentant, som blev valgt af de enkelte klasser. I de enkelte klasser blev der brugt tid på at forklare eleverne, hvad det ville sige at sidde i et elevråd og hvad det ville sige at repræsentere.

Støtte og rådgivning
I selve elevrådsarbejdet, blev der tilknyttet en lærer til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, så der var tre lærere, der hjalp eleverne med at få holdt møderne og få konstitueret sig og få lavet referater etc. De støttede og rådgav eleverne om emner der kunne bringes videre til skolebestyrelsen eller emner som elevrådet selv kunne arbejde videre med.

I sommeren 2017 har Frederiksgård Skole fået endnu et spor, så det ikke kun er børn med generelle indlæringsvanskeligheder, men der også et spor for børn med autisme, men som er almindeligt begavede. Det betyder også, at der nu er flere klasser og dermed flere elevrødder, men her er der også et stort fokus på at inddrage eleverne, så meget de nu kan. Der er en lærer tilknyttet denne klasserække for at sikre deres deltagelse i elevrådet.

Velfungerende elevråd
I dag har vi et velfungerende elevråd med aktive elever, der deltager i skolebestyrelsesmøderne, og som synes at elevrådsarbejde er vigtigt og sejt. De har mod på at deltage i arrangementer for elevråd, og fra skolens side bliver det støttet ved at sende op til to medarbejdere med, når de er ude af huset.I klasserne bliver der inden et elevrådsmøde brugt tid på at klæde elevrådsrepræsentanten på, så de kan gå videre med klassens ønsker og ideer til elevrådet. I hverdagen er medarbejderne opmærksomme på at minde eleverne om, at de har et elevråd, hvis der er ting, de ønsker eller ikke er tilfredse med.

Elever deltager aktivt i skolebestyrelsesmøder
Til skolebestyrelsesmøderne deltager eleverne aktivt, og da en af medarbejderrepræsentanterne samtidig er én af dem, der har med elevrådet at gøre, kan de støtte eleverne i at fremlægge deres sager for den øvrige skolebestyrelse. Samtidig bliver referater fra elevrådsmøderne sendt ud sammen med dagsordenen for skolebestyrelsesmødet, så vi som forældre også kan se, hvad der optager elevrådet.

Som forældre har vi fået et elevråd som er aktive i skolebestyrelsen, som er med til at forbedre elevernes hverdag.

Vi kan samtidig samarbejde med elevrådet om opgaver, der også kræver elevernes deltagelse i løsningen. Det kan være dårlige toiletforhold, som desværre er et kendt problem på mange folkeskoler. I skolebestyrelsen kan vi godt beslutte, at der skal være ekstra rengøring, men ved at inddrage elevrådet, så er der blevet et øget fokus blandt eleverne på at efterlade toiletterne i pæn stand til den næste.

Elevinddragelse øger elevernes trivsel
Den øgede elevinddragelse har øget elevernes trivsel, da de også føler, at der er vigtige medspillere i skolebestyrelsen. Vores elever har det rigtigt svært både socialt og fagligt, men i elevrådet er der fokus på elevernes ressourcer frem for deres begrænsninger. Det har samtidig styrket dem socialt, da man som elevråd ikke kun skal fremlægge sine egne synspunkter, men også huske på at man repræsenterer andre. Hvilket er en udfordring når man f.eks. har en autismediagnose, da evnen til empati er noget mange af vores elever mangler. Vores børn har med den øgede elevinddragelse også lært at de er deltagere i et demokratisk samfund, hvor også deres meninger er vigtige, selv om de der tal og bogstaver kan være svære at holde styr på. Nogle af de mere aktive elever har virkelig fået blod på tanden og vil rigtig gerne deltage i arrangementer ude af huset. De har fået en større tro på egne evner, og tør sige noget i forsamlinger.

Specialskoler og elevråd
Dette forløb viser at også på specialskoler er det muligt at have et godt og velfungerende elevråd, hvis man gerne vil det. Det kræver selvfølgelig nogle ressourcer, men det kræver også en kulturændring, hvor man tager udgangspunkt i de ressourcer eleverne har og ikke deres begrænsninger. At inddrage eleverne på en specialskole er ikke nemt, men netop derfor er det vigtigt at gøre det.

Man kan sagtens tage vores forløb og implementere på andre specialskoler, men der er også ideer som kan bruges på almindelige folkeskoler.

Det kunne være at medarbejderrepræsentanten også er med i elevrådet, det sikrer at ”sagerne” kommer videre, og de kan understøtte eleverne, når det skal fremlægges for skolebestyrelsen. At vi som forældre også får referatet fra elevrådsmødet, gør det nemmere for os at vide, hvad der rører sig blandt eleverne.

Juryen skal vælge Frederiksgårds skoles udviklingsforløb, fordi det viser at det også på en specialskole kan det lade sig gøre at inddrage eleverne, hvis man ellers prioriterer det.

At inddrage elever, der har udfordringer, får dem til at trives bedre og de får nogle vigtige værktøjer, som gør at de kan vokse op og blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. At inddrage elever på en specialskole er ikke nemt, og derfor er det lige netop vigtigt at gøre det.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.