Rosendalskolen (1) 2018 (Mariagerfjord)

  • skole

Rosendalskolen (1) 2018 (Mariagerfjord)

Matematik i bevægelse på Rosendalskolen: I matematikundervisningen er der masser af små situationer, hvor bevægelse og musik kan forstærke elevernes motivation og læring. Dette er en samling af små forløb/breaks, som kan lægges ind i den daglige undervisning i næsten alle temaer på mange alderstrin.

På Rosendalskolen har en engageret lærer arbejdet med bevægelse i matematiktimerne, siden hun blev uddannet i 2007. Med folkeskolereformen blev det dog en del mere struktureret. I det følgende beskriver hun nogle af de aktiviteter, som hun udnytter 2-3 gange i ugen ud fra filosofien om at gang i kroppen giver gang i hovedet.

Torsdags-tons

  • Torsdags-tons: (kan selvfølgelig ligge alle dage - det her lyder bare godt) Vi vælger et stykke musik, der er opbygget således, at der er markant forskel på a og b stykket og et tydeligt break fx ”Calvin Harris - Feel So Close”, jeg lader tit eleverne være med til at vælge musikken. Eleverne har op til dette arbejdet med opgaver, hvor de har trænet en regningsart eller regneteknik, således at de har løst en mindre mængde ensartede opgaver. Nu rejser alle elever sig op og skubber deres stole ind. Mens introen og evt. 1 vers spiller præsenterer eleverne deres første regnestykke for hinanden. Når b-stykket/omkvædet starter er der kun en regel - ingen må stå stille. Eleverne hopper, danser eller løber rundt i klassen på en måde de ellers normalt ikke har lov til.
    Når det næste vers starter/ eller a-stykket gentages, har bevægelserne nu sikret, at alle står ved siden af en ny fra klassen, og de samtaler nu om det næste af deres regnestykker. På denne måde kommer klassen gennem 3-4 regnestykker, får sig bevæget og der er bragt lidt godt humør ind i klassen.

I denne aktivitet samarbejdes der med de praktisk-musiske fag (gennem musikken), der arbejdes på klassens trivsel og sammenhold (man ser hvad andre kan, så den svage elev føler sig ikke alene) og eleverne evaluerer på egen læring (de skal kunne sætte ord på det de laver og opdager andre måder at løse opgaver på).

Matematik og styrke

  • Matematik og styrke: Denne bevægelsesaktivitet er ofte brugt, når vejret er vådt/koldt. Den kan laves både inde i klassen eller ude på skolens fællesarealer. Eleverne har op til dette arbejdet med opgaver, hvor de har trænet en regningsart eller regneteknik, således at de har løst en mindre mængde ensartede opgaver. Jeg bruger den også til starten af gennemgang af lektier.
    Jeg vælger 3-5 styrke-træningsøvelser fx armbøjninger, mavebøjningen, englehop, planke. Det er vigtigt, at det er kendte øvelser. Klassens elever gå sammen i par. Nu skal den ene i parret forklare sit første regnestykke, mens den anden udfører den fysiske øvelse og samtidig lytter, til det der forklares. Når elev 1 er færdig med at forklare, stopper elev 2 med øvelsen og skal nu forklare elev 1, hvad denne mener at have hørt. Er elev 1 ikke tilfreds gentages øvelsen.  Når elev 1 er tilfreds bytter de roller.

I denne øvelse er der tid til, at man som lærer kan cirkulere mellem eleverne og lytte til deres forklaringer og dermed nå at få et større billede af, hvor eleverne befinder sig i deres arbejde med den del af de matematiske kompetencer der handler om kommunikation, man når ganske enkelt at høre flere elever siger mere.

I denne aktivitet arbejders der med klassens trivsel og sammenhold (samarbejde om fysiske øvelser), der arbejdes med fastholdelse og fokus og eleverne evaluerer på egen læring.

Opgavestafet

  • Opgave-stafet: Denne aktivitet kræver en længere gang eller vejr til at gå ud. Eleverne har op til dette arbejdet med et kapitel eller et tema i deres matematikbog, således at de har løst en større mængde forskelligartede opgaver. I den ene ende af vores gang ligger en stak post-it’s - helst i forskellige farver. I den anden ende af gangen/inde i klassen/ i firkanter på gulvet er markeret 4 områder. Klassen mødes midt mellem de to yderpunkter og inddeles i 4 hold. Jeg giver nu holdene en opgave ved at enten nævne et regnestykke eller nævne et sidetal, opgave nummer og stykke fra bogen. Holdet sender nu en stafet op for at hente en post-it mens resten af holdet løser/finder den pågældende opgave. Når de har fået en post-it, løber en anden elev til den modsatte ende, hvor de sætter deres svar op i det felt der passer til deres gruppenummer og løber så tilbage. Når løber nr. 2 vender tilbage får holdet en ny opgave. De får gerne 10-15 opgaver så alle på holdet får 3-4 løbeture

I denne aktivitet arbejdes der med klassens trivsel og sammenhold (samarbejde om fysiske øvelser), vi sikrer bevægelse alle kan deltage i og eleverne evaluerer på det udførte arbejdet.

Gang i kroppen giver bare mere gang i hovedet og gladere elever. Det kan virke uoverskueligt, men det behøver ikke være noget stort, for at give meget igen.

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.