Ødis Skole 2017 (Kolding)

Ødis Skole 2017 (Kolding)

Hver onsdag har alle klasser på Ødis skole fagdage, som er enten emne- eller fag-specifikke. Formål med fagdage er at have tid til fordybelse med et emne/tema en hel dag. For eleverne giver fagdage mulighed at opleve en proces eller følge et produkt fra start til slut på en dag, mens lærerene har mulighed for at følge børnene dagen igennem og guide, udfordre og give feedback.

Forløbet med fagdagen startede i skole år 2016/2017 og kører forsat hver onsdag. Det er dog blevet tilpasset efter erfaringer og evaluering blandt lærerne og elever. Det primære formål med fagdagene er tid til fordybelse. Fagdagene er enten emne- eller fag-specifikke.  Hvilken fag, der er på programmet, afhænger af klassetrin og de fag, elevene har på skemaet. Fagene skiftes hver uge, så den ene uge vil det kunne være dansk fagdag, den anden uge matematik eller historie osv. Ideen omkring fagdagen bygger på de grundlæggende værdier på Ødis skole, dvs.:

  • at trivsel er grundlaget for læring
  • at trivsel, fælleskab, kreativitet, læsning og at inddrage naturen, er vigtige elementer i et godt læringsmiljø.

Filosofien bag fagdagene kan også bindes op på den konstruktivistiske læringsteori, som tager udgangspunkt i, at opbygning af viden foregår i samspil mellem omgivelser og at ny viden bygger på eksisterende viden. I undervisningen på fagdagene lægges der vægt på at elevene på den ene side skal få grundlæggende viden, men på anden side skal være i stand til at bygge oven på den viden, de har allerede fået og det skal foregå i fælleskab med andre enten på tværs af klasser eller i samarbejde med nogle andre som fx idrætsforeninger, den lokale kirke eller det kommunale pædagogiske tilbud.

Heldagsforløb giver mere ro

Udfordringen med at være en skole på landet er, at der er en transporttid til at nå til de andre offentlige institutioner som bibliotek eller det pædagogiske center og derfor vil forløb på to timer være alt for kort i forhold til udbyttet, derfor giver et heldagsforløb mere ro og tid til fordybelse og skaber trivsel til både elever og lærere. Fordelen med at være skole ude på landet er, at naturen er lige om hjørnet, og den bliver inddraget i den undervisning på fagdagene. En af måderne at naturen er inddraget i fagdage er fx orienteringsløb i matematik, hvor elever skal løse matematiske opgaver for at kunne komme videre, men også brug af naturen til at forklare matematiske formler og former.

Fokus i fagdagene

I fagdagene er der fokus på at kunne bruge det lokale område og på en lidt mere kreativ måde til at få ny viden. Eksempelvis af det er besøg i den lokale kirke i forbindelse med fagdag i historie og kristendom om reformationen og prøve at finde nogle tegn på reformation i landsbyen. Et andet eksempel er samarbejde med forskellige idrætsforeninger, hvor elever får lov til at prøve forskellige sportsgrene som tennis, badminton eller bowling, nogle aktiviteter foregår på skolen eller i idrætsforenings lokaler som i tilfælde af bowling. Fagdage giver læren mulighed at planlæge dagene på en helt anden måde, hvor elever kan blive udfordret på nogle andre måder end man har i løbet af 45 minutter normal undervisning. Det giver også mulighed at tage på ture med fx naturvejleder til strand og få undervisning i naturfag. Det giver også mulighed for at højne det faglige niveau, da elevene møder eksperter på området. Den lange transport til Kolding med offentlig transport bliver ikke mere den store udfordring, når man har flere timer til rådighed. En af de ture til Kolding var i forbindelse med besøg på det pædagogiske centrum, hvor elever havde mulighed med at arbejde med programmering af robotter bl.a. Lego-robotter. Denne slags udflugter giver muligheder for elevene at tilegne sig ny færdigheder, som ikke var mulig på skolen på baggrund af det ikke er økonomi til at få robotter til undervisning.

Huskunstprojektet med hjælp fra statens huskunstnerordning

Fagdagene har også skabt mulighed til at samarbejde med andre partner og skabe noget udsmykning af skolen. Juni 2017 blev skolen, forældre og beboere i Ødis og omegn præsenteret for resultatet af huskunstprojektet, som blev gennemført i samarbejde med væver Lise Frølund og keramiker Tove Skov Larsen. Projektet kunne gennemføres med hjælp fra statens huskunstnerordning. Næsten alle 120 elever på Ødis Skole blev involveret i projektet. Børnene kunne opleve, hvordan kunsthåndværkere arbejder og følge skabelsen af et værk. Projektet startede i marts, hvor eleverne tegnede hinanden i mærkelige stillinger i skala 1:1. Tegningerne blev efterfølgende formindsket, og med udgangspunkt i skitserne lavede eleverne små lerfigurer af arme, ben og hoveder, som efterfølgende blev glaseret. Effekten af flere måneders arbejde kunne ses på ferniseringsdagen den 16. juni. I dette forløb har skolen fået en flot udsmykning og elever har fået indsigt hvordan en keramiker arbejder og skaber sine produkter. De har også fået grundlæggende viden om former og den menneskelige krop, samt sammensætning af farver.

Samarbejde med lokalområdet skaber muligheder

Muligheder er utalige for gennemførelse af fagdagen og det er ikke økonomisk tungt, det handler om at udnyttet de muligheder man har for at samarbejde med både frivillige og idrætsforeninger i det lokale samfund, samt samarbejde med både virksomheder og selvstændige i det lokale område. Fagdagene handler om læring på kreativ og anden måder, hvor man ikke sidder nødvendigvis i klasselokale med sine klassekammerater, men sammen med andre elever på skolen lærer man gennem bevægelse og få lært at gennemføre en opgave fra start til slut. I år er en af fagdagene blev brugt på diskussion af skolens værdier og PALS principper, hvor alle elever på tværs af klasser fik til opgave at fortælle, hvad de forstår ved trivsel på skolen og bygge den ideelle skoledag i Lego . Fagdage er en relativ billig måde at lære på en sjov, kreativ og inspirerende måde nye ting og at opnå en forståelse af, at den viden man får i skolen kan bruges i det daglige liv.

Fagdagene inspirerer og skaber sammenhæng

Gennem fagdage skaber vi trivsel på skolen for både elever og lærere og inspirerer og motiverer elever til at tilegne sig ny viden. Gennem fagdagene viser vi også at fagene er forbundet med hinanden og lige vigtige. Vi får nogle glade elever som vil gerne lære mere og er glade og motiveret til at komme i skole og vi skaber fælleskab på tværs af klasser og på den måde også forebygger mobning.

 

Skolens hjemmeside; http://oedisskole.kolding.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.