Brahesminde Skole, Øhavskolen, Nordagerskolen, Brobyskolerne, Tingagerskolen, 2019 (Faaborg Midtfyn)

Brahesminde Skole, Øhavskolen, Nordagerskolen, Brobyskolerne, Tingagerskolen, 2019 (Faaborg Midtfyn)

Elever lærer matematik og faget uddannelse og job i virkelighedsnære miljøer. Virksomhederne og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen i et unikt samarbejde, der via autentiske læringsmiljøer viser, hvordan matematik lærers i og omkring situationer, hvor den bruges i den virkelige verden.

Projektet Erhvervsrygsækken er en systematisk og målrettet indsats for at udvikle og forandre undervisnings- og læringspraksis inden for matematik. Dette projekt er udarbejdet i samarbejde med lærere og repræsentanter fra erhvervslivet. Det skal som udgangspunkt være matematikforløb, eleverne alligevel skulle have arbejdet med blot planlagt i et autentisk læringsmiljø. Forløbet har i skoleåret 2018/2019 været rettet mod ni 6. klasser på udvalgte skoler og 7 virksomheder i kommunen. I skoleåret 2019/2020 er 42 klasser med og 28 virksomheder. Prøvehandlingen har givet erfaringer for en yderligere og generel udrulning over de næste tre år.

Formål med Erhvervsrygsækken:

 • Et styrket og struktureret samarbejde mellem skoler og erhvervslivet – den åbne skole, hvor besøg og undervisning i autentiske læringsmiljøer bliver en naturlig del af den daglige undervisning.
 • At elever møder gode rollemodeller/ambassadører fra de forskellige virksomheder, eks. piger, der er smede, ingeniør på Løgismose og ”seje” lærlinge.
 • At matematikfaget foldes ud. Eleverne oplever, at de lærer i og om den virkelige verden, der omgiver dem.

Tanken er, at alle tre formål forfølges på lige fod.

Baggrund

Projektet er udsprunget af et ønske om et ændret undervisningssyn, at gøre undervisningen inden for matematik virkelighedsnær og et stort ønske fra kommunens erhvervsråd og fra flere Rotary-afdelinger om at få en længerevarende kontakt til kommunens skoler. Et udvidet og systematisk samarbejde ligger derfor lige til højrebenet. Samtidig spiller projektet godt sammen med ønsket om at booste den åbne skole og det nationale fokus, der er på, at flere unge skal søge erhvervsuddannelserne. Projektet er også tænkt som mulighed for at opkvalificere faget uddannelse og job og re-tænke erhvervspraktikken. Projektet spiller godt sammen med kommunens introforløb i 8. klasse, det er 5 dage, hvor 8. klasser besøger forskellige uddannelsesinstitutioner, da de unge på dette tidspunkt kender til de forskellige jobtyper, som de har mødt på de forskellige virksomhedsbesøg.

Eleverne

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne oplever læring i et autentisk læringsmiljø. Eleverne deltager i eksemplariske undervisningsforløb med minimum et virksomhedsbesøg pr. år. Her oplever de forskellige uddannelsestyper i form af medarbejdere, der er ansat på forskellige virksomheder. De får udvidet deres horisont både i forhold til, hvilke forskellige virksomheder der findes i kommunen og indsigt i hvor mange forskellige typer af jobs, der er på de enkelte virksomheder. Eleverne møder rollemodeller, ser ting, de ikke troede fandtes og finder ud af, at skolegang er vigtig. De oplever, at det, de lærer i folkeskolen, afspejler den verden, de lærer om. Med den åbne skole og understøttende undervisning er der rig mulighed for, at opgaven med at skabe en sammenhængende skoledag, hvor eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning, kan blive en succes. Eleverne kommer til at opleve virksomhedsbesøg som en naturlig del af hverdagen/undervisningen. Hvert besøg kommer til at indgå i et forløb, hvor der er forberedelse og arbejde inden besøget, afvikling/ dataindsamling mm, og efterfølgende arbejdes der videre i klassen med den opsamlede data. 

Lærerne

Formålet for lærerne er, at de møder og får viden om virksomheder af forskellig størrelse og branchetype. De bliver i stand til at planlægge og gennemføre undervisning i virkelighedsnære læringsmiljøer. I skoleåret 2018/2019 har lærerne været på en 2-dags virksomhedssafari, besøg på 7 forskellige virksomheder, hvor de har været på udkig efter gode, autentiske undervisningsmiljøer. De får indtryk og inspiration fra en anden virkelighed, og deres opgave er at kunne screene og identificere en række temaer og emner, der har kobling til matematik. Lærerne har deltaget på 4 workshopdage, hvor de bl.a. har arbejdet med at spotte disse miljøer og det didaktiske i at forberede, planlægge, gennemføre og efterbearbejde undervisningsforløbene. Der har på alle workshopdage været input fra erhvervslivet.

Erhvervslivet

Projektet imødekommer de erhvervsdrivendes ønsker om en stærkere forbindelse mellem skoler og erhvervsliv i kommunen. Virksomhederne bliver mere synlige for både elever og deres forældre, og eleverne vil komme til at opleve mangfoldigheden af jobmuligheder. Dette kan senere være med til at sætte retning for deres valg af uddannelse og efterfølgende karriere. Kommunens erhvervsliv er meget imødekommende, og de begrundelser, de giver for at deltage i projektet, er:

 • At de gerne vil sikre sig fremtidige elever/lærlinge
 • At de gerne vil være mere synlige i kommunen 
 • At de gerne tage et socialt ansvar

Forældrene

Det er et helt særligt opmærksomhedspunkt, at forældrene inddrages i at se de mange uddannelses- og jobmuligheder. Forældrene er elevernes vigtigste læringspartnere, og de har meget stor indflydelse på deres børns uddannelsesvalg. Et succeskriterie for projektet er at få snakken om uddannelse og karrierevalg hjem om spisebordet. For at få dette til at ske, har der bl.a. været afholdt 2 store forældreaftner, hvor 6. klasserne fra de forskellige skoler har været samlet. Her har de i grupper haft hver deres stande, hvor de har fremlagt, vist og beregnet alt, hvad de har fået ud af undervisningen før, under og efter virksomhedsbesøget. De har både fremlagt, hvilken matematik, de havde fokuseret på, hvilke lærlinge de har snakket med og hvilke uddannelsestyper, der var repræsenteret på den virksomhed, de havde besøgt. Enkelte steder har forældre været inviteret til møde og fremvisning på den virksomhed, deres børn samarbejdede med.

Tilbagemeldinger

Eleverne har efterfølgende givet udtryk for, at det har været spændende at få kendskab til en virksomhed i deres nærområde. De var meget optaget af, at matematikken faktisk blev brugt i virkeligheden og en enkelt har udtalt: ”Jeg har fundet ud af, at man slet ikke behøver at være klog for at kunne matematik”.

Lærerne har været meget positive over for projektet. Det er en stor lettelse for dem, at der er skabt kontakt til virksomhederne. De har fået mange ”knager” at hænge matematikundervisningen op på. Derudover har de fået et kendskab til lokale virksomheder, så de ”tør” ringe og høre, om en ”skoletræt” elev kan komme i praktik.

Virksomhederne var meget glade for at få besøg af så engagerede og velforberedte lærere og elever. Alle de deltagende virksomheder fra første år ønsker fortsat at være med i projektet. De har fortalt, hvor meget energi det har givet i deres virksomheder at være med, og hvor stolte deres elever/lærlinge har været over at være dem, der har vist rundt og fortalt.

Forældrene er meget positive over for projektet. De synes, det er fantastisk at deres børn på sigt kommer til at møde en hel vifte af forskelige branchetyper, og at deres børn dermed får et kvalificeret valg, når de skal vælge uddannelse og karriere. 

Nedenstående er taget direkte fra evalueringsmødet:

 • Det er af stor betydning, at forløbet er koblet op på matematikfaget, da eleverne før, under og efter kan arbejde med matematikmaterialet. 
 • Eleverne får udvidet deres horisont, hvor de oplever forskellige erhvervsfag og fagfolk. 
 • En unik forbindelse mellem skolerne og virksomhederne, hvor de hver især får et udbytte ud af samarbejdet. Udbyttet viser allerede mange fordele, og der vil uden tvivl komme flere opdagede positive effekter. 
 • Forløbet fordrer god stemning og energi, hvor eleverne opdager lokale virksomheder og ser virksomhederne som muligheder lokalt. Erhvervsrygsækken kan være med til at samle elever op, der kan risikere at ende på dagpenge. (Hvis de sidder over for en vejleder, kan de henvise til et konkret erhverv eller virksomhed, de kunne komme i praktik/andet.)
 • Rygsækken øger elevernes kendskabsgrad ved at tage undervisningen ud af klasselokalet og ind i livet. 
 • Det er essentielt at få mødrene med. 
 • Matematikken skal holde niveauet i forhold til klassetrinnet. 
 • Det er vigtigt, at energien fra alle positioner bliver ved med at være til stede, og der er politisk opbakning til erhvervsrygsækken. 
 • Undervisningen og forløbet skal hænge sammen med formålsparagraffen. Rygsækken er med til at åbne fagene op, så elever ser en masse muligheder af erhverv og uddannelser. 
 • Det er super positivt at, der kommer et dannelsesperspektiv ind. 
 • Eleverne oplever en udvidet og ny viden. Undervisningen bliver nærmere praksis. 

Det er vigtigt, at projektet er kommunalt forankret med en stor grad af systematik, så det ikke bliver personafhængigt.

Link til film: https://youtu.be/l1XGqIIteaY

Link til artikel i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/654464/matematik-paa-maskinfabrikken

 

Senest opdateret den

27. september 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.