Gilbjergskolen (Gribskov)

Gilbjergskolen (Gribskov)

Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik & Skak som en integreret del af legen for de 3-5 årige på førskoleårgangene og som obligatorisk fag i undervisningen for eleverne i indskolingen helt frem til udskolingen.

Evidensbaseret læringskoncept
Matematik & Skak er et nyt, effektivt og evidensbaseret læringskoncept, der med skak som redskab øger og styrker børns faglige og menneskelige færdigheder på tværs af klassetrin, køn, fysik, sociale lag og kompetencer.
Det styrker børnenes og elevernes koncentrationsevne, logiske tænkning, arbejdshukommelse, evner til problemløsning samt deres helt generelle sociale færdigheder, motivation og trivsel.

Gøre eleverne bedre til at lære
Formålet med Matematik & Skak-konceptet er med simple midler og på en sjov og motiverende måde at hæve det faglige niveau, gøre eleverne bedre til at lære og udvikle deres personlige egenskaber – ikke bare i matematik, men i alle fag. Det er lykkedes.
Det sker primært ved at styrke elevernes:

 • Koncentrationsevne
 • Evne til at fokusere
 • Logiske tænkning  
 • Evne til problemløsning og mønstergenkendelse
 • Indlæringsevne og læringsparathed
 • Arbejdshukommelse
 • Evne til at forudse rækkefølger  
 • Evne til beregning og fremadrettet planlægning
 • Tålmodighed og selvkontrol
 • Impulsstyring
 • Børnene lærer et sæt adfærdsregler
 • Samt sociale færdigheder, motivation og trivsel

Eleverne lærer med andre ord at lære.

Første skole i Danmark
Som den første skole i landet har Gilbjergskolen samt en række tilknyttede børneinstitutioner under Gilbjerg Børnehuse fra august 2016 fuldt ud implementeret Matematik & Skak som en integreret del af legen for de 3-5 årige på førskoleårgangene og som obligatorisk fag i undervisningen for eleverne i indskolingen helt frem til udskolingen med en direkte kobling til den videre uddannelse. Det sker i naturlig forlængelse af folkeskolereformen og den understøttende undervisning.

Styrker børnenes parathed
Matematik & Skak på Gilbjergskolen er den første, bredspektrede indsats målrettet matematikundervisningen med skak som aktivt redskab, der favner alle klassetrin, integrerer børneinstitutioner for førskoleårgangene og samtidig dækker indsatser med særlige behov for såvel stærke som svage elever.
Børnene præsenteres og stimuleres via leg for begreber og tankegange, der styrker deres parathed til at blive undervist i matematik og andre fag.
Matematik & Skak er med andre ord et helhedskonceptet, der favner børn og elever fra 3-16 år.

Skak som redskab
Skak som redskab er et fælles sprog, der styrker elevernes evner og kompetencer i matematik og andre fag. Spillet skal - i modsætning til skoleskak - principielt ikke gøre eleverne gode til at spille skak, men det er et middel til at lære af skak og lære at lære. Elever, der lærer at spille skak i matematiktimerne, klarer sig markant bedre i matematik end andre elever. Med skak lærer du at lære.

Matematikundervisningen kan være sjov
Matematik & Skak er et godt eksempel på, hvordan man kan lære matematik på en sjov, legende og nem måde. 
Ved at bruge skak som værktøj i matematikundervisningen, trænes elevernes matematiske evner gennem konkrete fysiske og visuelle stimuli på en legende og umiddelbar måde. Der sker i et fag, der overvejende bruger abstrakte symboler, som kan være svært for mange elever at forholde sig til. 
I Matematik & Skak sker der en kobling mellem teori og praksis på en meget fysisk og nærværende måde. Læringen leges ind. Det øger elevernes motivation, trivsel og læring. 

Konkrete indsatser
Matematik & Skak indeholder for Gilbjergskolen følgende implementeringsmodeller:

 • Førskolemodel for børnehavebørn på sidste årgang
 • 0.-9. klasse: Almen
 • 9. klasse fokusårgang: Bootcamp og fokus på afgangsprøverne
 • 7.-9. Klasse: Masterclass for særlig talentfulde elever
 • 7.-9. Klasse: Talentcamps
 • 7.-9. Klasse: Lavt scorende elever: “Det onde 2-tal”
 • 7.-9. Klasse: Børn med gadeorienteret adfærd og funktionsforstyrrelser
 • Awarenessprogram, mentorprogram for lærere og pædagoger
 • Mentorprogram for elever
 • Kursusforløb
 • Begivenheder, happenings og kommunikation

Oplevet fremgang ved afgangsprøverne
Gilbjergskolen har i den forberedende fase i arbejdet med Matematik & Skak oplevet en fremgang ved afgangsprøverne i alle afgangsprøver - både i de bundne prøver og i udtræksprøverne. I 2015 var fremgangen i de bundne prøver 0,3 karakter samlet set og i 2016 var fremgangen yderligere 0,9 karakter samlet set. Det vil sige, at de har hævet deres niveau til 7,4 over to afgangsprøver.

Implementeringen, opfølgningen og udviklingen af læringskonceptet sker i tæt samarbejde med Michael Rosholm, forskningsprofessor i økonomi ved Aarhus Universitet og leder af TrygFondens Børneforskningscenter.

Matematik & Skak på Gilbjergskolen er grundigt beskrevet i en artikel, du kan hente her.

Se også denne video:

 

Skolens hjemmeside; http://gilbjergskolen.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.