Flakkebjerg Skole 2018 (Slagelse)

  • skoleorkester

Flakkebjerg Skole 2018 (Slagelse)

Symfoniorkester: Flakkebjerg Skole har brugt dele af den understøttende undervisning til at oprette et symfoniorkester med alle elever på skolen. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med den klassiske musik, klassiske musikinstrumenter og musikhistorie. Gennem 6 års skolegang på skolen, når de et overraskende højt niveau. Musik styrker læringen og fællesskabet.

I forbindelse med indførelsen af skolereformen i august 2014 oprettede Flakkebjerg Skole i samarbejde med Slagelse Musikskole et symfoniorkester - intet mindre. I januar 2015 startede 1. - 2. klasse (et spor på skolen) i et lille orkester med violiner, celli, klarinetter og fagotter. Allerede i august kom de næste 1. klasses-elever på.

Musik i orkestersammenhæng
Tanken var, at hvert år i august kom en ny klasse til i orkestret nedefra, og de eksisterende musikere fortsatte. Derved blev orkestret større for hvert år. Og når en elev går ud fra Flakkebjerg Skole efter 6. klasse, så har de spillet et instrument i 6 år og har opnået et rigtig godt kendskab til det at spille musik i orkestersammenhæng.

Koncentration og præstation på højt plan
Orkestret blev oprettet på baggrund af en del forskning om, at det, at spille musik, har positive effekter både for læringsevnen hos børn, men bestemt også evnen til at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor vigtigheden af at den enkelte bidrager med det bedste de kan, er i højsædet. Indtil videre har vi kunnet konstatere en utrolig evne hos alle børn - både dem med faglige og/eller sociale udfordringer og også de stille børn - at når det virkelig gælder, så kan de finde den dybe koncentration frem og præstere på et overraskende højt plan.

Eleverne spille i både instrumentgrupper og naturligvis i det samlede orkester. I instrumentgrupperne spiller relativt få elever med deres egen instrumentlærer, som lærer dem at spille på deres instrument og grupperne får her mulighed for at øve mere intensivt på deres stemmer til det samlede orkester.

Orkesterprojektet er startet for egne midler
Orkesterprojektet er startet og foreløbig gennemført uden tilførsel af midler fra Slagelse Kommune, som skole og musikskole hører under. Midlerne er fundet inden for egne budgetter, og det er ikke fordi der har været stort råderum, men vi har valgt at prioritere projektet og lægge mange kræfter i det.

Hvert år har skolen afholdt en orkesterovernatning, hvor der efter skoledagen fredag har været arbejdet intensivt med et koncertprogram. Herefter har eleverne overnattet på skolen og næste dag igen arbejdet frem mod en koncert lørdag eftermiddag for forældre og andre interesserede.
I de første år har orkestret haft samarbejder med professionelle orkestre. Det har bla. resulteret i prøveforløb og koncert med Copenhagen Phil. I år er der planer om endnu et forløb med Copenhagen Phil og Sigurd Barret og Danmarkshistorien.

Nu har orkestret nået sin fulde størrelse. 6 årgange er med, og mange instrumentgrupper er kommet til - senest en 5 mands kontrabasgruppe. Mange af de indledende udfordringer er vi kommet over og videre fra. Og hvad så nu?

Vi vil meget gerne udvikle orkestret yderligere.
 

Samarbejde mellem musikskole og folkeskole (- og evt. eksterne partner)
Samarbejdet mellem musikskole og folkeskole kan uden tvivl udvikles, og eksterne parter vil kunne give orkestrets arbejde og repertoire et frisk pust. Det kunne være musikpædagoger som Linda Vilhelmsen eller John Høybye. Samtidig kunne vi godt forestille os at koble noget af den megen forskning på. Det kunne være i form af eksperter og forskere i læring med en musisk indgangsvinkel. Det kunne være Kjeld Fredens, Peter Vuust eller Finn Holst.

Det skulle være os en stor glæde og fornøjelse at kunne invitere eksterne parter ind i samarbejdet. Vi har tidligere stillet os til rådighed for at fortælle om vores projekt i alle tænkelige sammenhænge og når nogen vil høre på os. Det gør vi stadig - vi synes i hvert fald at vi har en del erfaring med det efterhånden.

Alle elever spiller et klassisk instrument
Skolen ser lignende projekter skyde op mange steder, men Flakkebjerg Skoles Symfoniorkester er unikt på flere punkter. Alle elever spiller et klassisk instrument. Alle - uden undtagelse. Hvor andre projekter støttes fra diverse fonde og instanser, så er dette projekt vokset helt fra grunden. 

Opbakningen til ideen om at spille i orkester er forholdsvis stor hos både elever og forældre, når man tænker på, hvor mange der i forvejen ville have valgt at gå i musikskole og lære at spille et instrument. Opbakningen ser vi også til vores orkesterweekender, hvor forældre i stor stil stiller op til at lave mad og sørge for forplejning til børn og voksne.

Drøm om plads til både orkester og publikum
Der er også visse elementer, vi ikke lige havde set komme. F.eks. er der efterhånden meget lidt plads til publikum i vores aula, når hele orkestret spiller koncert. Og man har vel lov til at drømme, selvom det jo ikke er de mindre skoler, der står først i køen til at blive prioriteret, når midlerne skal fordeles. Men vi tillader os at drømme om nye faciliteter til orkestret, så der bliver plads til både orkester og publikum.
 

Dette projekt udnytter den understøttende undervisning på bedste vis. Det styrker læringsevnen i alle fag samtidig med, at det styrker det forpligtende fællesskab. Alle børn har noget ud af det, og vi oplever at andre børn, end sædvanligt får mulighed for at vise deres talent.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.