Hanssted Skole 2019 (København)

Hanssted Skole 2019 (København)

I projektet, der løber over et helt skoleår, er skolens to 8.-klasser slået sammen, og i tre meget forskellige forløb deles klasserne i tre hold efter tre meget forskellige kriterier ud fra organiseringsformer og læringsstile. Eleverne vælger sig ind på de ønskede hold, og dette har affødt langt større motivation.

Teamene omkring 8. klasserne har sammen med ledelsen valgt at skyde ekstra ressourcer i de to 8. klasser ved bruge en tredje lærer til at holddele i tre blandede hold i tre perioder hen over året. Tallet tre går igen, idet der således er tre lærere på, og der er valgt tre vidt forskellige forløb: Først arbejdes der med romantikken som periode, efter efterårsferien arbejdes med temaet Ondskab inkl. læsning af hovedværket, ”Ondskaben” af Jan Guillou, og det tredje forløb bliver om reality-tv.

Eleverne har haft stor indflydelse på holddelingen, da der i det første forløb err taget udgangspunkt i organisering: ”Arbejder du bedst alene, i par eller i gruppe”.

Elevpapir:

"Arbejder du bedst alene, med en makker eller i en gruppe?

Der er både fordele og ulemper ved at vælge at arbejde alene eller indgå i et par- eller gruppearbejde. Du har sikkert allerede lavet lave flere rapporter og opgaver sammen med andre i din skoletid og ved, om du kan trives med, at andre også skal have lov at bestemme og modsat, at du selv risikerer at trække hele læsset.

Nogle gange giver valget dog sig selv: enten fordi lærerne har en regel om, at projektet skal udarbejdes individuelt, eller også fordi der ikke lige er nogen, der vil skrive om samme emne som dig.

Fordele og ulemper ved at arbejde alene eller indgå i et par- eller gruppearbejde

Det er meget forskelligt, om man arbejder bedst alene eller i en gruppe, og dit valg skal foretages med omtanke. Her kan du læse lidt om fordele og ulemper ved begge arbejdsformer, inden du lægger dig fast på dit valg. Skriv gerne flere punkter på:

I det kommende forløb tages der udgangspunkt i læringsstile (tilstræbt) og eleverne er blevet bedt om at tage stilling til, om de vil arbejde ”traditionelt” med emnet, arbejde kreativt eller auditivt.

Elevpapir:

"Det traditionelle danskhold
Hører du til dem, der godt kan lide at komme til bunds med analysen i en bog, så er det "Det traditionelle danskhold", du skal vælge. Vi arbejder med bogen før, under og efter læsningen - og især mens vi læser. Vi går tæt på hovedpersonen, begrebet ondskab, som den optræder i bogen, stiller spørgsmål til bogen, laver personkarakteristikker og laver meddigtning, før vi til sidst drøfter motiv, tema og budskab og kommer med en vurdering af bogen. Selve organiseringen taler vi om undervejs, om I vil arbejde individuelt, i par, gruppevist eller hele holdet. Arbejdsformen kan I få glæde af fremover i danskundervisningen. 

Det kreative danskhold
I dette forløb kommer vi til at have en kreativ indgangsvinkel til værket. Det betyder, at vi undervejs kommer til at udforme forskellige produkter, da vi analyserer og fortolker bogen på en kreativ måde. Vi kommer til at arbejde med b.la. produktion af collager, tegneserier og skuespil, ligesom vi vil lave små film og lydbider. Der kommer også til at indgå skriftligt og mundtligt arbejde, som vi kender det fra ”den almindelige” undervisning, men ofte vil jeres pointer skulle udtrykkes æstetisk/kreativt.
Da vi kun har bogen i en måned, skal man på dette hold være indstillet på, at al læsning foregår som hjemmearbejde, og at der indimellem skal læses meget på få dage. Dette er et vilkår, da vi ellers ikke når at arbejde kreativt med værket herovre.

Det auditive danskhold
På lytteholdet skal vi høre bogen ondskab på lydbog. Ligesom de andre to hold, så skal vi arbejde med bogen og analysere den, men vi skal ikke lave lige så meget skriftligt, som de andre to hold. Til gengæld skal vi arbejde meget mundtligt. Dvs. I kommer til eksempelvis at skulle indtale jeres analyse på en lydfil og aflevere på den måde. Er du ikke så meget til en masse skriftligt arbejde og kan du bedre lide at tale og lytte, så er dette holdet for dig.” 

 

I det tredje forløb er det ikke helt besluttet, hvordan der skal arbejdes. Det afhænger i høj grad af, hvad evalueringen af de to første forløb har tilført eleverne af motivation og indlæringsgrad. Det bliver eventuelt en kombination af de to måder, eller det kan gå hen og blive noget helt tredje.

Senest opdateret den

9. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.