Sorø Borgerskole (Sorø)

Sorø Borgerskole (Sorø)

Flexdag - På Sorø Borgerskole er flexdagen tænkt som en del af implementeringen af Folkeskolereformen. Strukturen skaber mulighed for nytænkning indenfor: varierede undervisningsformer, anvendelsesorienteret undervisning og niveaudeling.

Flexdagen giver også større mulighed for faglig fordybelse. Det meste af den understøttende undervisning er samlet på flexdage.

Eleverne inddeles efter interesser
Der arbejdes ofte på tværs af årgangen på flexdage og vores faglige vejledere er i perioder med i klasserne og kan bidrage med ekstra viden og indfaldsvinkler til et fagligt emne.
Flexdagen kan bruges til kursusforløb, hvor faglig udvikling er i fokus. Eleverne kan deles efter interesser eller niveau. Der er som regel fokus på det samme fag/tværfaglige tema i 2-4 uger i træk.

Skaber gode relationer
Flexdagen skaber mulighed for at komme ud-af-huset og lade sig inspirere af det omgivende samfund. 
Flexdagens struktur skaber også gode rammer for at arbejde med mindre fagfaglige temaer, men ikke mindre vigtige temaer i forbindelse med målet om at skabe den bedste skole for eleverne. Det kan være trivselsarbejde, film og medier, kunst og kultur, arbejdet med klassens sociale liv. Kort sagt- alt der er nødvendigt for at kitte eleverne sammen og skabe gode relationer. 

Følgende er eksempler på forløb, som flexdagen kan byde på:

  • På mellemtrinnet arbejdet skolen i efteråret med værksteder. Eleverne kan vælge imellem 8 forskellige værksteder (se vedhæftede brev til eleverne).
  • 9. klasserne besøger i december måned Sorø Gymnastikefterskole som et led i idrætsundervisningen.
  • Natur og idræt – aktivitetstur til Tystrup-Bavelse søerne.
  • Natur og teknologi ved stranden: Tur med alle 4. klasser til Bisserup strand fokus på bevægelse i sand, planter ved stranden og krabber.
  • Fokus på skrivning i 9. klasse. Først sansetur ved Sorø sø – herefter skrivning ved søen/på skolen.
  • 8. årgang lærte at bruge digitalt måleudstyr i naturfagsundervisningen. Der blev arbejdet med temperatur måling, baggrundsstråling, indhold af kuldioxid i klasserne samt vindmåling. 
  • Trivselsdag for hele skolen. Dagens startede med besøg og oplæg fra Peter Mygind efterfølgende arbejde i klasserne: F.eks. produktion af film og udarbejdelse af trivselsaftaler. 

Typisk vil det for indskolingen være den samme lærer, der har klassen hele dagen, for mellemtrin og udskolingen er dagen oftest delt i to. 

Motiveres af flexdagen
Vi oplever, at vi når den brede gruppe af elever på flexdagen. Rigtig mange eleverne motiveres af flexdagen. Dagen skaber trivsel og læring hos elever, som vi har sværere ved at nå i den almindelige undervisning.

Vejledning til andre
På Sorø Borgerskole er de rigtig stolte af deres ugentlige flexdag. Dagens struktur og indhold er udviklet og finpudset gennem de seneste to år.
Husk god information til forældre.

 

Skolens hjemmeside; http://borgerskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.