Sorø Borgerskole (Sorø)

  • Mangfoldighed

Sorø Borgerskole (Sorø)

Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem planlægning, udførsel og evaluering i det professionelle samarbejde.

Ideen med ressourcetimen opstod i ledelsen på baggrund af erfaringer fra Specialcenteret på Sorø Borgerskole. Specialcenteret havde lavet forskellige forsøg med anvendelse af specialundervisningstimer. Erfaringerne fra disse forsøg gav grobund til ideen om ressourcetimen. Alle lærere har fået en lektion pr. uge, som skal bruges til en ekstra person i klassen. Tiden skal primært bruges til:

  • Faglig udvikling for enkelte elever eller grupper af elever f.eks. via periodevis holddeling. 
  • Trivselsfremmende initiativer i klassen.
  • Udvikling af personalets kompetencer gennem kollegialt samarbejde i undervisningen


De ekstra ressourcetimer
Ressourcetimen er en vigtig del af hverdagen også i planlægningsfasen. 72 % af lærerne svarer, at der er en pædagogisk og didaktisk drøftelse af anvendelsen af ressourcetimens i teamet.Det er teamet omkring klassen, der beslutter, hvordan de ekstra ressourcetimer skal bruges.  Dette sker løbende igennem skoleåret. I enkelte tilfælde kan ledelsen være med i prioriteringen af, hvad ressourcerne skal benyttes til.
I teamets drøftelse af, hvilke projekter den ekstra ressource skal bruges til, er det vigtigt, at man tager stilling til:

  • Hvad vil vi gerne opnå? Hvad skal målet med at bruge ressourcetimerne være?
  • Hvad er succeskriteriet? Hvordan kan vi se, om vi når målet?
  • Hvad er vores roller i undervisningssituationen?
  • Hvor længe skal projektet vare?
  • Hvornår og hvordan evaluerer vi projektet?

Højner elevernes faglige niveau samt trivslen
Forsøget har været afprøvet fra sommerferien. Den tydeligste effektmåling Sorø Borgerskole har, er på eleverne i en 9. klasse, hvor arbejdsro og koncentration er blevet væsentligt forbedret. 96% af lærerne på Sorø Borgerskole mener, at ressourcetimen i høj grad eller i nogen grad kan bidrage til at højne elevernes faglige niveau samt trivslen.

 

Vejledning til andre
Samarbejde og meningsskabelse hos personale
Forløbet blev evalueret af lærerne i starten af oktober (se vedhæftede rapport).

 

Skolens hjemmeside; http://borgerskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.