Ølgod Skole 2017 (Varde)

  • vision

Ølgod Skole 2017 (Varde)

Fordybelsesdage i overbygningen. Onsdag er fordybelsesdag på 8. og 9. årgang på Ølgod Skole. Fordybelsesdage, som giver plads til faglig fordybelse og aktiviteter i forhold til trivsel, fællesskab og dannelse. Fordybelsesdagene giver mulighed for at skabe variation i hverdagen, rum til samarbejde med det lokale erhvervsliv og aktiviteter ud af det vante skolemiljø.

Ølgod Skole påbegyndte sidste skoleår udviklingsforløbet omkring fordybelsesdage i overbygningen, da de ønskede at skabe bedre muligheder for faglig fordybelse og forløb som styrkede trivsel, fællesskab og dannelse i overbygningen. Derfor blev den understøttende undervisning samlet om onsdagen, således at denne dag kunne anvendes fleksibelt til læringsaktiviteter, som rakte ud over 1 til 2 lektioner. Denne samling af den understøttende undervisning til faste fordybelsesdage er ny i forhold til placeringen af den understøttende undervisning jævnt hen over skoleugen.

Styrke skolens samarbejde med lokalsamfundet
Disse dage er desuden en mulighed for at styrke skolens samarbejde med lokalsamfundet, både i form af erhvervsliv og foreninger, da der her er mulighed for at udveksle og besøge hinanden. Dette er blevet udnyttet i stor stil både i forbindelse med fx virksomhedsbesøg, samarbejde med bridgeklubben, Ungdomsskolen og etisk råd ved udvikling af et nyt undervisningsmateriale.

Styrker arbejdet med job og uddannelse
Fordybelsesdagene har desuden givet mulighed for at styrke arbejdet med job og uddannelse, da UU-vejlederen har tilrettelagt den kollektive vejledning på fordybelsesonsdagene, og der har været iværksæt øgede erhvervsmuligheder både som lede i skolens eget erhvervsarbejde og samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker.

Fordybelsesdagene vil være forholdsvis let at implementere på andre skoler, da det handler om, at samle den understøttende undervisning samt lade et par fag afgive tid til dagene, mod til gengæld at blive tilgodeset med tilsvarende antal timer i form af fordybelsesdage i løbet af skoleåret. Det kalder dog på, at lærerne sammen med eleverne er med på at tænke kreativt og udvikle tankerne og mulighederne i fordybelsesdagene undervejs.

Fordybelsesdagene har skabt rum og mulighed for at styrke læring, trivsel og dannelse, da fordybelsesdagene byder på eksperimenterende og undersøgende læringsaktiviteter, deltagelse i det omkringliggende samfund, samt aktiviteter som sigter på at styrke trivsel og fællesskab hos og blandt eleverne.

 

Skolens hjemmeside; http://oelgodskole.skoleporten.dk/sp 

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

kgf

Læs også

æble
26.09.17
12 skoler 2017 (Frederiksberg)
Systematisk åben skole for hele skolevæsenet på Frederiksberg (12 skoler). I Frederiksberg Kommune arbejdes der med matrix for åben skole. Dvs. en...
05.08.16
Skoleudvikling i USA
NYC iSchool is dedicated to equipping students with the skills necessary for success and leadership in the 21st century.