Gesten Børnecenter (Vejen)

Gesten Børnecenter (Vejen)

Fagdage - fag på nye måder. Gesten Børnecenter skaber nye og anderledes skoledage, hvor kreativitet, bevægelse og sammenhæng i fagene er i højsæde.

Fagdagene giver mulighed for fordybelse, åben skole (ekskurtioner og besøg). Der bliver tid til at eksperimentere og undersøge samt følge op, afslutte og (vurdere) evaluere - alt sammen på en dag. Fagdage stiller krav til undervisningen, den skal fornys, der skal bevægelse i faget, der skal tænkes kreativt. Samtidig giver Fagdagene ro og tid, der bliver tid til at gå i dybden med et fagligt tema/et stofområde. Klassen skal på dagen blot forholde sig til et fag. Begge dele giver ro, dybere forståelse og nye undervisningsformer.

80 skoledage til fagdage
I planlægningen blev der afsat 80 skoledage til fagdage - tirsdag og fredag hver uge.
Udgangspunktet blev derefter fagene natur/teknik, håndværk/design samt madkundskab og en tanke om, at få bedre tid til selve faget, når der ikke skulle ryddes op hver 90. minut. Men samtidig også en ide om, at det praktiske og eksperimenterende kunne blive en del af andre fag - dansk, engelsk, matematik, billedkunst og kristendom.

Fagdagene gav nye muligheder
Det viste sig hurtigt, at fagdagene gav nye muligheder - bedre mulighed for at tage ud af huset - bedre muligheder for at arbejde eksperimenterende og undersøgende Samtidig gav det også en udfordring - krav om andre undervisningsformer (herunder bevægelse i faget). Efter skoleåret 2014/15 blev fagdagene evalueret. Der var enighed både blandt forældre, elever og lærere om at, de fortsat skulle være en vigtig del af Gesten Børnecenters dagligdag.

Vejledning til andre
Fagdage kræver et opgør med vanetænkning og samtidig gør de planlægningen af skoleåret mere kompliceret (på ledelseskontoret). Forældre, elever og lærere skal være villige til at gå nye veje i og med fagene.

  • Timefordelingsplan skal hjemmelaves på baggrund af beregninger af forbruget af fagtimer til fagdage.
  • Der skal lægges 2 skemaer - et traditionelt for de 3 "gammeldags" skoledage og et for de 80 fagdage.

Men det er det værd!
Og i dag vil Gersten Børnecenter ikke undvære fagdagene.

 

Skolens hjemmeside; http://gestenskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.