Østbirk skole (Horsens)

 • skoel

Østbirk skole (Horsens)

CoTeaching - Østbirk skole styrker et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb samtidig med et mangfoldigt læringsfællesskab. Skolen bryder forestillingen om én lærer til én klasse og har ansat en Co-Teacher med specialviden og vejledererfaring.

På Østbirk Skoler udvikler de den pædagogiske praksis, så læringsmiljøet understøtter elevernes forskellige behov. Skolen ved af erfaring, at hvis ny viden og planlagte tiltag skal slå igennem ude i praksis, er det afgørende, at bryde med forestillingen om én lærer, én klasse, dvs. at den enkelte lærer heller ikke er eneansvarlig for, at praksis bliver ændret. Østbirk Skole har derfor ansat en lærer med specialpædagogisk erfaring og vejledererfaring, der understøtter hele mellemtrinnet som co-teacher.

Co-teaching
Co er en forkortelse af collaboration, som betyder samarbejde. Co-teaching er en undervisningsform, hvor to forskellige undervisere samtidig underviser en gruppe af elever, og hvor de samtidig aktivt søger at drage nytte af hinandens forskellighed til gavn for eleverne.
Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almenlærer og en ressourceperson med anden faglig viden og erfaring (specialpædagog, fysioterapeut, vejleder o.l) tager et fælles ansvar for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen for alle elever i en klasse.

Specialviden sidestilles med almenviden​
Specialviden sidestilles med almenviden om fag og undervisningen. Dvs. man skal ikke kunne det samme, men netop noget forskelligt, og herudfra skabe et nyt, fælles tredje, som i dette tilfælde er et læringsmiljø hvor alle elever støttes og udfordres optimalt. En væsentlig del af co-teaching er refleksion og faglige dialoger, men med det særlige, at man er fælles om at udvikle den didaktiske praksis. Det er aktionerne ude i klasseværelset, der er omdrejningspunktet.

Bygger fremtiden
På Østbirk Skole er visionen:”Flere lærer mere. Østbirk Skole bygger fremtiden”. 
Som Lego Education skole ønsker Østbirk skole at styrke et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb. På samme måde, som de ønsker et mangfoldigt læringsfællesskab. Målet er, at skolen øger elevernes læring og trivsel ved at:

 • arbejde systematisk og forskningsbaseret med at udvikle didaktik, læringsledelse og læringsmiljøer, så undervisningen er vedkommende og motiverende for eleverne på Østbirk Skole
 • mindske lærings- og undervisningshæmmende adfærd i timerne

  Vejledning til andre:
  Det er vigtigt når man gennemfører et co-teaching projekt at alle aktører har en positiv forventning til og går helhjertet ind i projektet. Og at rollerne i forbindelse med co-teaching er tydeligt beskrevet. Vi deler gerne ud af vores beskrivelser og erfaringer til andre skoler. Flg. fem forhold er vigtige at stræbe efter, hvis man vil forløse co-teachings potentiale:
 • 1.                         Samtidighed. Co-teaching gennemføres samtidigt. Det er et samarbejde, hvor to samtidigt medvirker til at iscenesætte læreprocesser for eleverne.

  2.                         Afklaret forskellighed. I co-teaching-processen søger man (som voksen) aktivt at drage nytte af hinandens forskelligheder.

  3.                         Fælles didaktisk proces. De læreprocesser, man sammen søger at iscenesætte, bliver planlagt, gennemført og evalueret i fællesskab.

  4.                         Aktiv rolle. Begge parter i samarbejdet har en aktiv rolle i undervisningen.

  5.                         Diversitet som styrke. Elevernes forskellighed søges håndteret så undervisningen rummer både fagligt og socialt udfordrende rammer for alle i fællesskabet.

Skolens hjemmeside; http://oestbirk-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.