Balleskolen (Silkeborg)

Balleskolen (Silkeborg)

Struktureret skoledag med fordybelse, forenkling og variation - i bevægelse! - På Balleskolen får børnene ikke lektier for! Balleskolen er en lektieintegreret skole. Det betyder, at det systematiske, faglige arbejde foregår i skoletiden, organiseret og ledet af professionelle voksne. 


Faglig fordybelse og morgentid
I Balleskolens dagligdag er der lagt ekstra tid i fagene, ud over det vejledende timetal, så der kan ske faglig fordybelse og træning af områder, det enkelte barn har brug for. Desuden er der hver morgen ”morgentid”, hvor der er mulighed for, at det enkelte barn arbejder med egne indsatsområder, især i dansk og matematik. Det er den lærer, der har barnet til faget, der hjælper barnet med faglig fordybelse. Vi bruger derfor ikke begrebet lektiehjælp eller lektiecafé. 
 
En enkelt hjemmeopgave af og til
Børnene kan få en opgave, de skal lave hjemme, hvis det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt for barnet, og hvis opgaven kan laves alene, eller hvis opgaven kræver familiens deltagelse (f.eks. at lave et stamtræ, at læse godnathistorie for sin mor, at diskutere en aktuel sag fra medierne). Især i indskolingen forventes det desuden, at forældrene bakker op om barnets læsevaner i fritiden. I slutningen af skoleforløbet vil hjemmearbejde især kunne indgå i en studieforberedende arbejdsform.

Projektuger med opgaveskrivning
Alle klasser har desuden i perioder projektuger med opgaveskrivning, hvor de bliver vejledt og lærer at arbejde i dybden med fagligt stof af forskellig relevant karakter. Disse elever kan fint begå sig i et videre uddannelsesforløb. Balleskolen har på sit 40. år fortsat en mangeårig tradition for at have en af kommunens højeste eksamensgennemsnit, samtidig med at skolen har et godt fagligt, socialt og arbejdsmæssigt miljø – for ALLE interessenter; elever, lærere, forældre.

Inspirere forældre og børn til aktiviteter
Det vil fortsat være en forældreopgave at støtte børnenes læring og læringsparathed. Skolens lærere vil undervejs i faserne inspirere forældre og børn til aktiviteter, som er naturlige i forældre/barn/familierelationen. 
 
Tydeligt informerende omkring skolens aktiviteter
Med dette princip for en lektieintegreret skole er Balleskolen bevidst om, at de fremover fra skolens side skal være tydeligt informerende omkring aktiviteter, så forældrene får indblik i, hvad der sker på skolen og med barnets læring. Samtidig forventes det af forældrene, at man aktivt tager ansvar for at barnet hjemme fortæller eller viser, hvad man har lært i skolen.

Vejledning til andre:
Det er lige til at kopiere - se helt konkret, hvordan skoledagen er opbygget på Balleskolen

 

Skolens hjemmeside; https://balleskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.