Nydamskolen (Sønderborg)

  • cosinus

Nydamskolen (Sønderborg)

Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-forløb , der accelererer deres faglige niveau i matematik.


Nydamskolen tilbyder meget stærke matematikelever, et pensumbaseret accelereret matematik forløb. Det giver deltageren en bred palet af øgede valgmuligheder i den efterfølgende gymnasieuddannelse. Elever som er så dygtige til matematik, at de ved slutningen af 7. klasse har et niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen, tilbydes at følge gymnasiets undervisning i matematik (B-niveauet i 1.G og 2.G) i 8. og 9. klasse.

En normal prøve i Matematik-B
Efter det toårige forløb afsluttes med en mundtlig og skriftlig prøve som i sværhedsgrad ækvivalerer en normal prøve i Matematik-B. Efter individuel vurdering kan eleverne søge om optagelse på Alssundgymnasiet, hvor de i 1.G. tilbydes at følge Matematik-A (3.G.-niveau) i henhold til Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser

Der er ingen tvang og skolen har en prøveperiode på en måned til at vurdere om eleven formodes at kunne gennemføre forløbet i gymnasiet. Hvis ikke tilbydes eleven almindelig matematikundervisning sammen med resten af den stamklasse eleven går i.I 2.G. og 3.G. vil der være ekstra luft til at følge ekstra valgfag eller andre aktiviteter, f.eks. mere formaliserede forløb med et samarbejdende universitet (under udvikling).

En formaliseret ordning
Årsagen til opstarten af udviklingsforløbet skal findes i at Nydmaskolen fra 2013 og frem kørte et projekt, der accelererede en elev til mat B Niveau og tre elever til mat C niveau. Disse har så fået merit for disse på gymnasiet. Eleven der afsluttede Mat B, går pt. i 2.G., men afsluttende Mat A med udmærkelse efter 1.G. Eleven følger nu sideløbende med gymnasiet, matematik på SDU. Denne succes affødte et ønske fra gymnasiet om af formalisere en sådan ordning. Forløbet kører nu i formaliseret form. Udvalgte elever fra 5. 6. og 7. klasse er frivilligt med og deres forældre er orienteret. Målet er at afslutte med FA efter 7.klasse og derefter have 1.G. matematik i 8. klasse og 2.G. matematik i 9.klasse.

Ekstra matematik og fagpakker på gymnasiet
Den øgede hastighed opnås ved øget differentiering i 5. og 6. klasse.
I 7.- , 8.-, og 9. klasse har de et par ekstra matematiktimer om ugen.
Der er aftalt fagpakker med Alssundgymnasiet, ligesom 8. og 9.klasses elever en gang om måneden er på AGS.

Alle er glade
De deltagende elever var glade for udfordringen, og deres lærere var glade, da det lettede deres arbejde, da de ikke skulle sørge for differentiering til disse elever.

 

Skolens hjemmeside;http://nydamskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.